Aktuality SHMÚ

Apríl 2021 - zhodnotenie mesiaca

6.5.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Apríl 2021 - zhodnotenie mesiaca
Apríl 2021 – bol v porovnaní s normálom 1981 - 2010 väčšinou teplotne podnormálny (studený), v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska miestami až silne podnormálny (veľmi studený). Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 a jeden z desiatich najchladnejších od roku 1951. Z pohľadu celkového množstva atmosférických zrážok bol apríl priestorovo veľmi premenlivý, prevažne však normálny, miestami však aj nadnormálny (vlhký; horské oblasti stredného Slovenska alebo sever Záhoria), prípadnej aj podnormálny (suchý; Zvolenská kotlina, Stredné Ponitrie, atď.).


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Začiatkom mesiaca (1.4.) sa nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 2.4. prešiel cez našu oblasť smerom na juh studený front a 3.4. ďalší studený front. Za ním do strednej Európy od severozápadu zasahoval okraj tlakovej výše. Uvedená výš 5.4. zoslabla a cez našu oblasť postúpil od severozápadu studený front. Za ním k nám prúdil studený, pôvodom arktický vzduch (obr. v prílohe). Neskôr sa do našej oblasti od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku.

V ďalších dňoch sa od západu cez našu oblasť smerom nad Balkán presunula tlaková výš. V dňoch 10.4. a 11.4. sa nad západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho tlaku a v nej sa nachádzalo zvlnené frontálne rozhranie. To postúpilo v ďalších dňoch cez našu oblasť na východ (na západnom Slovensku sa prejavilo aj veľmi výrazným a rýchlym ochladením). Za ním sa k nám 13.4. od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku.

V ďalších dňoch bola pre počasie u nás rozhodujúca mohutná a rozsiahla tlaková výš so stredom nad Severným morom a Škandináviou. Od 19.4. do 21.4. sa nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 22.4. prešiel cez našu oblasť smerom na juhovýchod studený front a za ním sa k nám od severozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Ten neskôr zoslabol a v záverečných dňoch mesiaca sa nad strednú Európu od západu presunula oblasť nižšieho tlaku vzduchu.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Apríl bol v dôsledku častých vpádov chladného vzduchu od severozápadu až severu a pretrvávajúceho zimného charakteru počasia (s výrazne podnormálnymi dennými priemermi teploty vzduchu) najmä v priebehu prvých dvoch dekád na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny (studený), v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska miestami až silne podnormálny (veľmi studený). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola prevažne v intervale od -2,0 do -2,4 °C, v niektorých kotlinových a vysokohorských polohách bola však aj menšia ako -2,5 °C (najmenej -2,8 °C v Rimavskej Sobote).

Z pohľadu historického vývoja priemernej teploty vzduchu bol tohtoročný apríl vôbec najchladnejší za posledných 24 rokov (naposledy apríl 1997, ktorý bol dokonca aj v porovnaní s normálom 1961 – 1990 veľmi studený) a na väčšine hodnotených meteorologických staníc skončil v prvej desiatke najchladnejších aprílov aspoň od roku 1951 (podobne, prípadne ešte chladnejšie apríly sa u nás pravidelnejšie vyskytovali v 70. a na začiatku 80. rokov minulého storočia).

Priemerná mesačná teplota vzduchu na západnom Slovensku priebehu apríla väčšinou v intervale od 8,0 do 9,0 °C, menej to bolo napríklad v Senici a Prievidzi (7,7 °C). V kotlinách stredného a východného Slovenska bol mesačný priemer väčšinou na úrovni 2,5 až 4,5 °C. Vo vysokých horských polohách boli teplotné podmienky v priebehu celého mesiaca skôr na úrovni marca ako apríla (Chopok -4,9 °C, Lomnický štít -8,1 °C). Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu sme zaznamenali v Kráľovej pri Senci (9,2 °C), naopak najnižšiu – s výnimkou vysokohorských polôh – v Oraviciach (2,0 °C).

S výnimkou 1.4. boli prvé dve aprílové dekády (2.-19.4.) výrazne chladnejšie ako dlhodobý priemer, a predovšetkým v niektorých dňoch, ktoré nasledovali po výrazných ochladeniach 6.4. a 13.4., dosiahli odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu (najmä v západnej polovici územia Slovenska) hodnoty významne nižšie ako -5 °C (od normálov 1961-1990, resp. 1981-2010). Veľmi premenlivý charakter počasia viedol v prvej polovici apríla nielen k rýchlym poklesom teploty vzduchu, ale aj jej veľkým amplitúdam. Napríklad v Nitre bol 5.4. rozdiel, medzi maximálnou (16,1 °C) a minimálnou (-6,4 °C) dennou teplotou vzduchu, až 22,5 °C.

mimoriadnemu až extrémnemu ochladeniu došlo na začiatku druhého aprílového týždňa (informovali sme o tejto situácii aj v samostatnej analýze). Okrem mimoriadne rýchleho poklesu teploty vzduchu v popoludňajších a večerných hodinách 12.4. (najmä na západnom Slovensku), boli veľmi zaujímavé aj veľké medzidenné rozdiely medzi dosahovanými maximálnymi teplotami vzduchu. Rozdiel medzi maximálnou dennou teplotou vzduchu 12. a 13.4. bol v krajných prípadoch aj viac ako 17 °C, pričom takto to bolo napríklad v Senici, kde bolo v pondelok (12.4.) 20,1 °C a v utorok (13.4.) tam namerali iba 3,1 °C, a podobne to bolo na meteorologickej stanici v Modre-Piesku, kde uvedený rozdiel bol až 17,2 °C.

V priebehu apríla sme zaznamenali len šesť dní, kedy najvyššia denná teplota vzduchu bola aspoň 20 °C alebo vyššia, pričom letný deň (Tmax ≥ 25 °C) bol iba 1.4., kedy maximálna denná teplota vzduchu na juhozápade Slovenska dosiahla hodnoty aj viac ako 26 °C (najviac na meteorologickej stanici v Bratislave-letisku, 26,3 °C). Najnižšiu mesačnú teplotu vzduchu (mimo vysokohorských polôh) sme v priebehu uplynulého mesiaca zaznamenali v Oravskej Polhore (-13,3 °C, dňa 9.4.2021). Absolútne najnižšia teplota vzduchu bola nameraná dňa 7.4.2021 na Lomnickom štíte (-19,0 °C).
 

Atmosférické zrážky

V priebehu apríla boli atmosférické zrážky priestorovo veľmi premenlivé, boli však významne vyššie ako v priebehu marca 2021. Apríl bol zrážkovo prevažne normálny (územný priemer bol veľmi blízky k normálu 1981 – 2010), v niektorých regiónoch na severe a severovýchode územia Slovenska miestami až nadnormálny, resp. silne nadnormálny (veľmi vlhký; napr. v Kamenici n/Cr. sme zaznamenali až takmer 200 % normálu). Boli však aj oblasti, kde v priebehu apríla spadlo menej ako 70 % normálu (Stredné Ponitrie, Zvolenská kotl., atď.). Relatívne najmenej zrážok spadlo v priebehu apríla na meteorologickej stanici Bratislava-letisko (42,9 %), kde skončil mesiac ako veľmi suchý. K týmto priestorovým rozdielom prispeli čiastočne aj búrky.

V priebehu uplynulého mesiaca sa atmosférické zrážky vyskytovali na území Slovenska pravidelnejšie ako počas predošlých dvoch mesiacov (február a marec 2021). Chladnejší ráz počasia v prvej polovici mesiaca viedol k tomu, že sa dokonca aj v nižších polohách na juhu Slovenska vytvorila prechodne súvislá snehová pokrývka (napr. 8. a 14.4.). V niektorých horských oblastiach na severnom Slovensku napadlo pomerne veľa nového snehu, napríklad v Oravskej Lesnej v období medzi 3.4. a 16.4 to bolo úhrnne 36 cm, v Tatranskej Javorine dokonca 64 cm nového snehu. Vďaka pravidelným zrážkam a chladnému počasiu bola výška celkovej snehovej pokrývky vo vysokohorskom prostredí v priebehu celého mesiaca relatívne stabilná, na Chopku bola prevažne v rozmedzí od 200 do 245 cm, na Lomnickom štíte od 280 do 322 cm.

Celkové úhrny atmosférických zrážok boli v apríli priestorovo veľmi rozdielne, väčšinou však boli v intervale od 30 do 60 mm, vo vysokých horských polohách aj viac ako 120 mm (Lomnický štít 169,2 mm a Chopok 123,0 mm). Okrem vysokohorských polôh sme najviac zrážok zaznamenali v Jasnej 125,1 mm, Oravskej Polhore 113,2 mm, Suchej Hore 111,8 mm, Klenove a Čaklove 104,7 mm. Najmenej zrážok sme namerali v Bielom Kostole 14,2 mm, Bratislave-letisku 15,0 mm a Kráľovej pri Senci 15,2 mm.

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 6.5.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.4. - 30.4.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.4. - 30.4.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.4. - 30.4.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: Vývoj rýchlosti vetra [m/s] (os y), smeru vetra (šípky) a teploty vzduchu (far. škála) v 10-min časovom kroku dokumetujúci prechod výrazného studeného frontu cez územie Slovenska - v noci z 5. na 6.4. - na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 5.4.2021 (02:00 LSEČ) do 6.4.2021 (12:00 LSEČ) (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 4: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v apríli 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) vývoj teplotnej odchýlky mesačnej priemernej teploty vzduchu za apríl od normálu 1981 - 2010 v období 2001 - 2021 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v apríli [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).