Aktuality SHMÚ

Máj 2021 - zhodnotenie mesiaca

7.6.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Máj 2021 - zhodnotenie mesiaca
Máj 2021 – v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bol uplynulý mesiac na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny, v západnej polovici územia prevažne až silne podnormálny (veľmi studený). Ide teda o už tretí máj v rade, kedy odchýlka mesačnej teploty vzduchu dosiahla podpriemerné až silne podnormálne hodnoty (2019 - 2021). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol máj prevažne nadnormálny, v niektorých regiónoch západného a stredného Slovenska až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Výnimkou bol len krajný východ a južná časť stredného Slovenska, kde bol máj zrážkovo normálny. 


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Na začiatku mesiaca sa z alpskej oblasti cez naše územie nad Poľsko presúvala tlaková níž spojená s frontálnym rozhraním, za ktorým sa 3.5. v chladnejšom vzduchu do našej oblasti od západu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V nasledujúci deň k nám od juhozápadu prúdil teplý vzduch. Dňa 5.5. postupoval cez našu oblasť od západu studený front spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. V nasledujúcich dňoch, po prechode frontálneho systému, sa cez našu oblasť smerom na východ až juhovýchod presúvala tlaková výš a po jej okraji k nám od juhozápadu začal prúdiť teplejší vzduch.

V období od 12.5. do 17.5. postúpili cez našu oblasť viaceré frontálne rozhrania a v závere obdobia nás ovplyvnila frontálna vlna spojená s plytkou tlakovou nížou nad Maďarskom. Tá sa následne presunula nad Pobaltie a po jej zadnej strane k nám prúdil od severu chladný vzduch. V období od 22.5. do 27.5. postúpilo cez našu oblasť smerom na východ viacero frontálnych rozhraní.

Počas posledných dní mesiaca sa v chladnejšom vzduchu do našej oblasti od severozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku a neskôr k nám od severu zasahoval okraj tlakovej výše. Zároveň k nám vo vyšších hladinách ovzdušia od severu zasahovala brázda nízkeho tlaku a úplne v závere mesiaca sa uvedená brázda prehĺbila a presunula viacej na východ až juhovýchod.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Máj bol na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny (studený), v západnej polovici územia až silne podnormálny (veľmi studený). Výnimkou bola len oblasť krajného východu a severovýchodu Slovenska, kde mesiac skončil ako teplotne normálny, avšak so zápornou odchýlkou od normálu 1981 – 2010. Odchýlka priemerne mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola na západnom a strednom Slovensku väčšinou v intervale od -2,0 do -2,5 °C, relatívne chladnejšie bolo napríklad v Dudinciach (-2,8 °C), Banskej Štiavnici (-2,6 °C) a v Bratislave na Kolibe (-2,6 °C). V horských oblastiach stredného a východného Slovenska bolo relatívne o niečo teplejšie, s odchýlkami väčšinou od -1,6 do -1,9 °C. Relatívne najteplejšie bolo na východnom Slovensku s odchýlkou -1,0 °C na meteorologických staniciach Podolínec, Tisinec (Stropkov) a Kamenica nad Cirochou. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu v máji bola na väčšine meteorologických staníc (okrem niektorých kotlinových, horských a vysokohorských polôh) v intervale od 12,0 do 14,0 °C. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zaznamenaná na meteorologických staniciach Veľké TrakanyLeles (14,5 °C), viac ako 14,0 °C bolo však aj v Milhostove (14,4 °C) a v Hurbanove (14,2 °C). Vo vyššie položených kotlinách stredného Slovenska a v stredných horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu väčšinou nižšia ako 9,0 °C (Oravská Lesná a Telgárt 8,6 °C), najmenej to bolo vo Vyšnej Boci, a to 7,9 °C. Vo vysokých horských polohách bol mesačný priemer teploty vzduchu slabo nad 0 °C alebo dosahoval záporné hodnoty (Chopok 0,3 °C, Lomnický štít -1,9 °C).

Pravidelný prílev chladnejšieho vzduchu od západu až severozápadu viedol k celkovo chladnému charakteru počasia v priebehu väčšej časti uplynulého mesiaca, kedy sa vyskytol len malý počet dní s nadnormálnou teplotou vzduchu. Relatívne teplejšie bolo len na začiatku mája (1.5.) a potom v období od 9. do 12.5., kedy sme 11.5. zaznamenali na území Slovenska aj prvý tropický deň (s max. dennou teplotou vzduchu rovnou alebo vyššou ako 30 °C). Hodnotu maximálnej teploty vzduchu 30 °C a viac sme namerali na troch meteorologických staniciach, a to v Holíči (30,6 °C), Kráľovej pri Senci (30,3 °C) a v Mužli (30,0 °C). V prípade maximálnej dennej teploty v Holíči to bola 8. najvyššia hodnota max. dennej teploty vzduchu, ktorá bola zaznamenaná od polovice 20. storočia na Slovensku dňa 11.5. Teplejšie v tomto termíne bolo iba v rokoch 1958, 1968 a 2000. Okrem Holíča bola 11.5.2021 rekordne vysoká maximálna denná teplota vzduchu aj v Dolnom Hričove (28,3 °C), v Plavči (28,6 °C), v Tatranskej Javorine (24,1 °C) a v Tatranskej Polianke (24,1 °C).

Dňa 11.5. boli zaznamenané aj pozoruhodne vysoké, v niektorých prípadoch až rekordné hodnoty priemernej dennej a minimálnej dennej teploty vzduchu. Napríklad na meteorologických staniciach v Moravskom Sv. Jáne a Holíči dosiahla priemerná denná teplota vzduchu hodnotu 23,5 °C (hodnota typická skôr pre obdobie vrcholného leta), čím zaostala za celoslovenským rekordom len o 0,9 °C (24,4 °C, Hurbanovo, 1958). Celoslovenský rekord bol však dňa 11.5. prekonaný v prípade minimálnej dennej teploty vzduchu. Stalo sa tak na meteorologickej stanici v Piešťanoch, kde denné minimum teploty vzduchu nekleslo pod 18,2 °C, čím bol prekonaný dovtedajší celoslovenský rekord z 11.5.2000, kedy v Bratislave na Kolibe a na Malom Javorníku minimálna denná teplota vzduchu dosiahla 17,6 °C.

K chladnému charakteru počasia v priebehu mája významne prispeli najmä situácie, kedy minimálna denná teplota vzduchu klesla na rekordne alebo takmer rekordné hodnoty. K asi najpozoruhodnejšej situácii došlo v tretej májovej dekáde, a to konkrétne dňa 26.5., kedy sme v Hurbanove zaznamenali druhu najnižšiu minimálnu teplotu vzduchu (3,7 °C) aspoň od roku 1901.

Vôbec najnižšiu teplotu vzduchu sme v priebehu mája zaznamenali, mimo vysokohorských polôh, v obci Polomka (-5,3 °C, dňa 4.5.). Vo vysokohorských polohách bolo mesačné minimum teploty vzduchu zaznamenané dňa 8.5., a to -12,5 °C.
 

Atmosférické zrážky

Uplynulý mesiac bol z hľadiska mesačného množstva atmosférických zrážok na väčšine územia Slovenska zrážkovo nadnormálny (vlhký), na pomerne veľkej ploche západného a stredného Slovenska však až silne nadnormálny (veľmi vlhký).

S výnimkou obdobia od 8. do 11.5 sa zrážky vyskytovali na území Slovenska takmer každý deň, a najviac ich spadlo v priebehu druhej májovej dekády (12. – 19.5.). Najvyššie denné úhrny zrážok sme zaznamenali dňa 17.5., kde v niektorých lokalitách na strednom Slovensku spadlo aj viac ako 50 mm za 24 hodín. Najviac to bolo v Banskej Bystrici, kde denný úhrn zrážok dosiahol 65,8 mm (ide súčasne o najvyššiu hodnotu denného úhrnu zrážok v máji aspoň od roku 1951).

Mesačný úhrn atmosférických zrážok dosiahol v máji na západnom Slovensku väčšinou hodnoty od 80 do 120 mm (viac napr. v Topoľčanoch, 135,9 mm), strednom Slovensku zväčša od 120 do 150 mm a na východnom Slovensku od 60 do 90 mm (viac napr. v Košiciach, 101,8 mm).

Vo vysokohorskom prostredí dosiahol mesačný úhrn väčšinou od 180 mm do 225 mm (Chopok 183 mm, Lomnický štít 221,8 mm). Okrem vysokohorských polôh sme najviac zrážok zaznamenali v Jasnej 249,9 mm, Králikoch 223,5 mm, Vrátnej 190,8 mm, Javorine 190 mm, Hutách 188,8 mm a Lieseku 186,3 mm. Najmenej zrážok sme pozorovali na staniciach Veľké Trakany 52,4 mm, Leles 53,9 mm a Starina 57,9 mm.
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 6.6.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.5. - 31.5.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.5. - 31.5.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.5. - 31.5.2021 podľa reanalýzy ECMWF.
 

▲ Obr. 3: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v máji 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).

▲ Obr. 4: (vľavo) Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v Európe v období mesiacov marec - máj 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre sezónny úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: (vľavo) Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v Európe v období mesiacov marec - máj od normálu 1981 - 2010 za obdobie rokov 1991 - 2021 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre sezónny úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 6: Vývoj teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach v dňoch 5.5.2021 (vľavo) a 11.5.2021 (vpravozdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v máji [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).