SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

03 AUG 2021

Hydrologická situácia v dňoch 1. a 2. 8. 2021

SHMÚ | 3.8.2021 | ANALÝZA | VLADIMÍR MAGERČÁK, PETER SMRTNÍK

V nedeľu 1.8.2021 sa vyskytli na celom území Slovenska zrážky z búrok, s úhrnmi na východe a juhozápade do 25 mm, na strednom a severozápadnom Slovensku 25 mm až 55 mm, ojedinele viac. Maximálny nameraný denný úhrn 89,5 mm bol v Čiernej Lehote v okrese Bánovce nad Bebravou.


V popoludňajších  a nočných hodinách z nedele 1.8. na pondelok 2.8. boli zaznamenané výrazné vzostupy vodných hladín na tokoch v povodiach stredného, horného Váhu a hornej Nitry aj s prekročením 1. až 3. stupňov PA. Hladiny tokov v horných úsekoch v priebehu noci kulminovali a v pondelok 2.8. k 6:00 hod. už boli po kulmináciách v poklese, na stredných a dolných úsekoch tokov bol ešte vzostup z dotekania.

V povodí horného a stredného Váhu bol zaznamenaný 2. stupeň PA len vo vodomernej stanici Poluvsie ‑ Rajčanka a 1. stupeň PA bol zaznamenaný v  troch vodomerných staniciach Ľubochňa ‑ Ľubochnianka, Šuja - Rajčanka, Trenčianske Teplice – Teplička.

V povodí hornej Nitry boli zaznamenané 3. stupne PA na rieke Bebrave v troch vodomerných staniciach: Krásna Ves, Biskupice a Nadlice. 2. stupne PA tu boli zaznamenané v troch vodomerných staniciach Liešťany –Nitrica,  Nitrianske Rudno - Nitrica, Handlová – Handlovka a 1. stupne PA boli zaznamenané taktiež v troch vodomerných staniciach Tužina – Tužina, Prievidza – Handlovka, Veľké Bielice – Nitrica.

Okrem toho bol zaznamenaný výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napr. v obciach okresov Bánovce nad Bebravou, Prievidza, ale aj v meste Žilina.