Aktuality SHMÚ

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

16.9.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | M. TURŇA, G.IVAŇÁKOVÁ, I.KRČOVÁ, J.RIDZOŇ
Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021

Sucho na jar 2021

Meteorologické sucho na jar 2021

Veľmi suché podmienky boli podľa SPEI približne v polovici marca 2021 na juhozápadnom Slovensku a lokálne aj na Spiši. Extrémne sucho bolo v marci len na stanici Podolínec. Veľmi suché podmienky pretrvali na juhozápadnom Slovensku až do apríla. Na začiatku apríla bolo extrémne sucho v Hurbanove a Žihárci. Situácia sa nasledujúci týždeň ešte zhoršila a 11.4.2021 bolo extrémne sucho už na 9 staniciach. Okrem Podunajskej nížiny, SPEI index klesol pod hranicu -2 aj na Sliači a v Žiari nad Hronom. V polovici apríla nastalo zlepšenie. Na konci apríla bolo mierne sucho už len v Žiari nad Hronom. V priebehu mája prevažovali normálne až mierne vlhké podmienky. V druhej polovici mája bolo veľmi vlhko najmä na strednom a severozápadnom Slovensku.

Pôdne sucho na jar 2021

Začínajúce sucho bolo už na začiatku marca ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Situácia sa v marci postupne zhoršovala. Na konci marca bolo mierne sucho ojedinele na strednom a juhozápadnom Slovensku. Väčšiu plochu zaberalo mierne sucho v povrchovej vrstve. Zasahovalo najmä oblasť Záhoria, Malých Karpát, Pohronia a pohorí na rozhraní stredného a západného Slovenska. Situácia sa ešte zhoršila v prvej polovici apríla. V termíne 11.4.2021 bolo výrazné sucho v celom pôdnom profile v oblasti pohoria Vtáčnik, Pohronský Inovec, Slovenské rudohorie, ale tiež lokálne v Turčianskej kotline a Rajeckej doline (Obr. 1). V povrchovej vrstve výrazné sucho zaberalo ešte väčšiu plochu (približne 3 % celkového územia) a nachádzalo sa okrem už spomínaných oblastí aj na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. V tomto termíne bolo relatívne nasýtenie na Záhorí v povrchovej vrstve nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy bol najviac -40 mm ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Od polovice apríla bola situácia postupne lepšia a v priebehu mája už väčšina Slovenska bola bez rizika sucha.

Obr. 1 Intenzita sucha dňa 11.4.2021

 

Dopady sucha na Slovensku na jar 2021 podľa reportérov národnej reportovacej siete

Začiatok jari 2021 sa vyznačoval na území Slovenska výrazne premenlivým, pomerne chladným a veterným charakterom počasia. To spôsobilo neskorší nástup jarných prác na poliach (hnojenie ozimín, sejba jarín) a v ovocných sadoch. Reportéri z celého Slovenska hlásili dostatok pôdnej vlahy v hlbšej vrstve pôdy. V okresoch severného a východného Slovenska bola pôda aj na povrchu stále premočená a blatistá, čo obmedzilo vstup ťažkých mechanizmov na polia. Deficit zrážok, silný vietor i výrazné denné amplitúdy teploty vzduchu napomáhali k postupnému vysúšaniu vrchnej vrstvy pôdy a tvorbe prísušku, najmä na ľahkých pôdach Podunajskej nížiny a Záhoria, ako aj na exponovaných svahoch a náveterných stranách. Koniec marca a začiatok apríla sa tak niesol v znamení začínajúceho sucha v povrchovej vrstve, a to hlavne v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Piešťany, Trenčín, či Lučenec, čo malo za následok problém s klíčením osív. Pomaly vzchádzal najmä jačmeň, mak a pšenica. V severných okresoch Slovenska robilo starosti poľnohospodárom vypadávanie ozimín a mierne poškodenie maku ozimného. Prvé obavy z nástupu suchej a veternej jari vyjadrovali vo svojich reportoch aj lesníci.

V apríli veľké teplotné výkyvy a nočné mrazy ešte viac spomalili celkový vývoj vegetácie. V okrese Levice viacdňový prízemný mráz spôsobil popraskanie stoniek repky ozimnej. V okresoch Trnava, Nitra, Prievidza poškodili mrazy kvety ovocných stromov, hlavne na marhuliach, broskyniach a nektárinkách. Na Spiši hlásili stagnovanie porastov ozimín. Pretrvávajúce chladné počasie intenzívne stresovalo najmä klíčiace a mladé rastliny. Reportéri hlásili problémy s aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín, či so sejbou slnečnice, sóje a kukurice. Intenzívne zrážky na niektorých miestach severného a severovýchodného Slovenska negatívne ovplyvnili realizáciu ďalších poľných prác.

Kladné denné i nočné teploty vzduchu na začiatku mája čiastočne urýchlili vývoj už aj tak oneskorenej vegetácie. Ten bol najlepšie viditeľný na výraznom posune kvitnutia ovocných stromov a viniča. Na Považí a juhozápade krajiny hlásili reportéri vplyvom silného vetra vytváranie tvrdého dvojcentimetrového prísušku, cez ktorý mala problém preraziť kukurica na zrno a siláž. Prísuškom limitované boli aj malé povzchádzané rastliny cukrovej repy. Atmosférické zrážky v polovici mája  doplnili chýbajúcu vlahu v pôdnom horizonte na celom území Slovenska. Doplnenie pôdnej vlahy pomohlo najmä husto siatym obilninám, strukovinám, repke ozimnej a cukrovej repe. Avšak porasty slnečnice a kukurice zaostávali v raste a po zrážkach zostali silne zaburinené. Početné prehánky a trvalý dážď zaplavili parcely, pričom na niektorých miestach výrazne poškodili porasty sóje, kukurice a slnečnice vyplavením zasiateho osiva. Pokračujúce chladné a daždivé počasie komplikovalo až zastavilo všetky agrotechnické operácie na poliach a v sadoch.

Na konci mája 2021 reportéri národnej reportovacej siete hlásili meškanie so sejbou a jarnými prácami, málo plodov na ovocných stromoch, ale najmä výrazne oneskorený vývoj vegetácie o 14 až 18 dní v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Lesníci z regiónov Slovenska hlásili miestami rozmočenú pôdu v lesnom teréne a mierny vzostup hladiny vodných tokov. Z južných okresov Slovenska hlásili dobré podmienky na ujatie a rozvíjanie sadeníc lesných drevín.

Sucho v lete 2021

Meteorologické sucho v lete 2021

Po vlhkom máji 2021 boli podmienky na začiatku júna prevažne normálne až mierne vlhké. Počas júna sa situácia postupne zhoršovala. Najskôr sa sucho začalo rozširovať na východnom Slovensku. Na začiatku poslednej júnovej dekády (od 20.6.) bolo podľa indexu SPEI veľmi až extrémne sucho na väčšine Slovenska. Extrémne sucho sa vyskytovalo na takmer všetkých staniciach na východnom Slovensku, ale tiež na troch staniciach na strednom Slovensku. O týždeň neskôr (27.6.) boli veľmi až extrémne suché podmienky na celom území Slovenska, pričom už prevažovalo extrémne sucho. Veľmi nepriaznivá situácia pokračovala ešte aj v júli. V tomto druhom letnom mesiaci sa však podmienky postupne zlepšovali. Extrémne sucho skončilo až 25.7. na stanici Senica, ktorá bola ako posledná stanica, kde extrémne sucho pretrvalo najdlhšie. Na viacerých staniciach sme zaznamenali hodnoty SPEI a SPI hlboko pod hranicou -2. Na najnižšie možnú hodnotu -5 kleslo SPEI na staniciach Medzilaborce, Čaklov, Hurbanovo a Bratislava - Koliba, pričom najdlhšie bola táto hranica dosiahnutá na stanici Čaklov. V auguste boli podmienky prevažne normálne až mierne vlhké. Veľmi sucho bolo ešte krátkodobo vo Švedlári. Na niektorých staniciach však bolo v auguste veľmi vlhko až extrémne vlhko. Vlahové podmienky boli totiž podmienené výraznými lokálnymi zrážkami. Podľa indexu CMI bolo leto priaznivé. Mierne sucho bolo len na niekoľkých staniciach. Najnižšia hodnota CMI bola v Medzilaborciach, a to takmer -1,8. Mierne sucho na konci augusta ešte stále pokračovalo v Hurbanove.

Pôdne sucho v lete 2021

Podobne ako pri meteorologickom suchu, aj pôdne sucho sa na začiatku leta ešte nevyskytovalo. Situácia sa počas júna postupne zhoršovala a dňa 20.6. bolo výrazné až extrémne sucho už miestami, najmä v severnej polovici Slovenska a v Slovenskom rudohorí. V ďalších týždňoch sa na väčšine Slovenska situácia stabilizovala, prípadne pomaly zlepšovala, ale v priebehu júla sa extrémne sucho rozširovalo v oblasti Oravy, Kysúc a Horného Považia. Najväčšiu rozlohu zaberalo extrémne sucho 11.7., a to 3,5 % celkovej plochy Slovenska (Obr. 2). V druhej polovici júla sa situácia zlepšila aj na severe stredného Slovenska a sucho postupne ustúpilo. V auguste bolo už len ojedinele začínajúce sucho na juhozápade a juhovýchode. Mierne sucho  ostalo na konci augusta lokálne v okolí Komárna a Nových Zámkov. Deficit pôdnej vlahy klesol v lete na najnižšiu hodnotu -80 až -100 mm, a to dňa 11.7. na Orave. Na ostatnom území Slovenska bol deficit najviac -60 mm. Relatívne nasýtenie dosiahlo hodnoty pod 10 % na Záhorí, na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny a lokálne aj na Východoslovenskej nížine. Zatiaľ čo v priebehu júla a augusta sa nasýtenie na veľkej časti Slovenska postupne zvyšovalo, na konci leta bolo ešte stále nasýtenie pod 10 % v okolí Hurbanova. Nasýtenie v intervale 10-20 % bolo v tomto termíne na približne 1/10 územia.

Obr. 2 Intenzita sucha dňa 11.7.2021

 

Dopady sucha na Slovensku v lete 2021 podľa reportérov národnej reportovacej siete

Začiatkom leta, aj napriek upršanému a menej teplému máju, hlásili reportéri začínajúce, miestami až výrazné sucho v okresoch Bardejov, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Prievidza, Topoľčany, Dunajská Streda a Zvolen. Nerovnomerné rozloženie atmosférických zrážok búrkového charakteru a hlavne vysoká teplota vzduchu prispeli k rozšíreniu sucha skoro na celé územie Slovenska, čo malo za následok vädnutie a nedostatočný vývin rastlín, predčasné dozrievanie plodín, zahorenie trávnatých porastov po kosbe, zhadzovanie plodov ovocných stromov, tvorbu prísušku a puklín v pôdach. Počasie však umožňovalo žatvu ozimín. Koncom júna sa na juhozápadnom Slovensku začalo sucho prejavovať aj na lesných porastoch. Lesníci hlásili pukliny v pôdach a uschýnanie stromov z tohtoročnej jarnej výsadby, pričom medzi prvými boli hlásené suchom postihnuté topole na ostrove Sihoť v Bratislavskom kraji.

V júli na poliach prebiehala žatva obilnín a zber repky, ktoré občas odďaľovala intenzívna búrková činnosť spojená so silným nárazovým vetrom a krupobitím. Následkom teplého a veterného počasia pretrvávalo sucho na západnom, juhu stredného a východnom Slovenku. Sucho malo vplyv na porasty kukurice na siláž, ktorým sa skrúcali listy a zaostávali v raste. Spomalený rast zaznamenali poľnohospodári aj pri sóji, ďateline a zelenine. Ovocinári hlásili malé plody na ovocných stromoch, pričom najmä hrušky a slivky zhadzovali svoje plody. Od druhej polovice júla začali pribúdať hlásenia lesníkov o vyschnutých sadeniciach z tohtoročného zalesňovania. Jednalo sa najmä o hlásenia z južných okresov Slovenska, kde miestami dosahovala strata 10 až 20 %,  a to najmä na južných a juhozápadných expozíciách. Sadenice trpeli vädnutím mladých výhonkov, spálou letorastov, hrdzavením, hnednutím a žltnutím listov. Najviac postihnuté dreviny boli dub, borovica, smrek, agát, topoľ a jaseň. Sucho sa najviac prejavilo na umelo zalesnených otvorených plochách, kde dochádzalo k čiastočnému vysychaniu sadeníc. Na čiastočne zatienených plochách pod materským porastom boli prejavy sucha badateľné len miestami. Na konci júla najväčšie straty ujatosti z jarnej výsadby sadeníc hlásili lesníci na západnom a východnom Slovensku. V Podunajskej nížine hlásili stratu sadeníc duba od 30 do 70 %. Vplyvom dlhotrvajúcich horúcich dní dochádzalo na otvorených plochách k postupnému vysychaniu už ujatých jedincov z minuloročných a tohtoročných výsadieb i starších porastov zalesnených pred 2-3 rokmi. V okrese Pezinok vyschla jarná výsadba na 50-55 %, pričom sucho sa prejavilo na poklese hladín vodných tokov, ako aj na vyschnutí lokálneho občasného jazera. Na Považí hlásili lesníci 30 % stratu výsadby z minuloročného zalesňovania a viditeľné vädnutie výhonkov smreka. Na strednom Slovensku hlásili vyschýnanie sadeníc najmä na teplých južných svahoch, a to najmä jedle z jarného zalesňovania. V rámci severného Slovenska hlásili stratu sadeníc spôsobenú suchom na úrovni 20 % a malé prírastky na stromoch. Na Východoslovenskej nížine dosahovala ujatosť listnatých sadeníc 60-70 %, ihličnatých sadeníc len 20-25 %.

V priebehu augusta sa vyskytli výdatné atmosférické zrážky, ktoré odďaľovali žatvu, no pár teplých dní dopomohlo k jej ukončeniu na väčšine územia. Poľnohospodári sa zamerali na prípravu pôdy na sejbu ozimín a repky ozimnej. Zrážky ovplyvnili kvalitu zeleniny (praskanie rajčín, zahnívanie tekvíc), výskyt plesní (najmä plesne zemiakovej) i samotný zber plodín. Výrazne dopomohli úrode ovocia, viniča a okopanín. Od druhého augustového týždňa hlásili reportéri výrazné sucho na Podunajskej nížine a Krupinskej planine s negatívnymi prejavmi na cukrovej repe a vzchádzaní repky ozimnej pre budúcoročnú úrodu (Obr. 3). Ďalšími hlásenými prejavmi sucha v tomto období boli polovičný rast rastlín, zakrpatená kukurica, popraskaný povrch pôdy a malé plody na ovocných stromoch. Zber ovocia značne poznačila aj lokálna búrková činnosť.

Aj v auguste hlásili reportéri lesníckeho dotazníka vädnutie a vyschýnanie sadeníc buka, smreka, suchý povrch pôdy a toky s výrazne zníženým stavom vodných hladín, najmä v Slovenskom rudohorí. V Nitrianskej a Trnavskej pahorkatine bolo viditeľné usychanie sadeníc z jarnej výsadby, ako aj prirodzeného zmladenia buka na južných a západných svahoch. Pomiestne odumieranie bolo okrem buka hlásené aj pri dube. S poklesom teploty vzduchu a pribúdajúcimi zrážkami koncom leta neboli zaznamenané prejavy sucha na lesné porasty. Aj napriek vysokej ujatosti sadeníc na jar došlo vplyvom počasia v prvých dvoch mesiacoch leta k ich značnému vyschnutiu z jarnej výsadby i z prirodzeného zmladenia.

Obr. 3 Odhadované dopady sucha na lesné porasty dňa 12.8.2021

Obr. 4 Uschnutá sadenica smreka obyčajného (Foto: I. Špilda)