Aktuality SHMÚ

SHMÚ ocenilo lesníkov

18.10.2021 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | OKS
SHMÚ ocenilo lesníkov

Na pôde štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici sa v utorok (12. 10. 2021) uskutočnilo ocenenie najaktívnejších reportérov monitoringu sucha z radov lesníkov. 

SHMÚ s partnermi z CzechGlobe spolupracuje na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha dostupného na stránke www.intersucho.sk. Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha monitorujeme aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory, a to na základe Národnej reportovacej siete. Tá je zaradená a schválená uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 110 zo 14. marca 2018 k materiálu H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody.

Národnú reportovaciu sieť tvoria odborníci z poľnohospodárskej, ovocinárskej, vinohradníckej a lesníckej oblasti, preto si spoluprácu s nimi veľmi vážime. Vďaka aktívnemu zapojeniu lesníkov môžeme každý týždeň sledovať a vyhodnocovať aj dopady sucha na lesné porasty na území Slovenska.

Za dlhodobú a pravidelnú spoluprácu boli odmenení najaktívnejší členovia reportovacej siete. Naše poďakovanie však patrí všetkým lesníkom zapojeným do monitoringu sucha.

Veríme, že tradíciu stretnutí s našimi reportérmi budeme môcť obnoviť a pokračovať v čoraz väčšom počte.