Aktuality SHMÚ

Medzinárodný deň Dunaja 2022

29.6.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Medzinárodný deň Dunaja 2022
Dnes (29. júna) je Medzinárodný deň Dunaja. V júni 1994 podpísali zástupcovia podunajských krajín EÚ v Sofii Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

Slovenská republika uvedený dohovor ratifikovala koncom roka 1997. Dohovor vstúpil do platnosti 22. októbra 1998 a pri príležitosti 10. výročia podpísania dohovoru medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja.

Dunaj, medzinárodná veľrieka, je v súčasnosti symbolom integrácie Európy a tradičnej spolupráce podunajských štátov na poli hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, kultúry a športu. Po Volge je Dunaj druhou najdlhšou riekou Európy, meria 2 860 km. Povodie, z ktorého zbiera a odvádza vody do Čierneho mora, má rozlohu 817 000 km2, čo predstavuje skoro desatinu plochy celej Európy, a zahŕňa spolu 18 krajín.

  • pramení v Čiernom lese (Nemecko)
  • je druhá najdlhšia v Európe, meria 2860 km
  • na Slovensku meria 172 km
  • tvorí štátnu hranicu alebo preteká 10 krajinami (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina)
  • na Slovensku sa do nej vlievajú rieky Morava, Váh, Hron, Ipeľ
  • preteká štyrmi hlavnými mestami (Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad)
  • vlieva sa do Čierneho mora.

SHMÚ včera oslávilo tento významný deň pri rieke Dunaj v Devíne. Pre deti sme pripravili zaujímavé prezentácie. Ukážky priameho merania prietoku pomocou ultrazvukového prístroja, ktorý na monitore ukázal koľko vody tečie v Dunaji, ale aj jeho priečny profil. Pod mikroskopom deti mohkli pozorovať živočíchy, ktoré žijú v najväčšej rieke na Slovesku