Aktuality SHMÚ

Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát

28.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | JENEIOVÁ K., KOŠŤÁL D., BORÁROŠ T., SPÁL P., BLAŠKOVIČOVÁ L.
Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát
Pretrvávajúce vysoké teploty a zrážkový deficit v posledných týždňoch spôsobili klesanie hladín tokov na celom území Slovenska. V tomto článku hodnotíme hydrologické sucho na západnom Slovensku.

Napriek zrážkam z 26.7.2022 nenastalo výrazné zlepšenie hydrologickej situácie v povrchových tokoch a prietoky na mnohých monitorovaných miestach dlhodobo podkročujú hodnoty Q330d dokonca až Q364d. Priemerné mesačné hodnoty prietokov sa na západnom Slovensku plošne pohybujú v hodnotách pod 40% až pod 20% dlhodobých mesačných priemerov už od marca 2022.

Obr. 1 M-dennosť prietokov dňa 27.7.2022

V posledných týždňoch boli na viacerých tokoch dosiahnuté alebo aj podkročené hodnoty historických minimálnych priemerných denných prietokov (za celé obdobie pozorovania v danej vodomernej stanici). V  povodí Moravy boli zaznamenané podkročené historické minimá priemerných denných prietokov vo vodomernej stanici Jablonica na Myjave (od roku 1980) a znovu dosiahnuté historické minimá v Brestovci na Brestoveckom potoku (od roku 2005). Ďalej boli zaznamenané podkročené historické minimá na dvoch tokoch v Malých Karpatoch (povodie Váhu), a to vo vodomernej stanici Svätý Jur na Šúrskom kanáli (od roku 1968) a v Horných Orešanoch na Parnej (od roku 1961, prietoky sú ovplyvnené manipuláciou na nádrži).

Pracovníci úseku Hydrologická služba monitorovanú situáciu overujú aj priamymi meraniami v teréne, kde zaznamenali dva toky bez vody v povodí Moravy: Turá Lúka-Svacenický jarok (Obr. 2) a Sološnica-Sološnický potok (Obr. 3, 4). Nulové prietoky boli na týchto tokoch zaznamenané aj v minulosti: Turá Lúka - Svacenický jarok (od roku 2009) v rokoch 2012, 2015, 2016 a 2017 a v Sološnici - Sološnický potok (od roku 1971) v roku 2017.

Obr. 2 Turá Lúka – Svacenický jarok, júl 2022

Obr. 3 a 4 Sološnica – Sološnický potok, júl 2022 a záznam z web-kamery 26.7.2022

Ďalší vývoj deficitu odtoku bude, samozrejme, ovplyvňovať vývoj zrážkovej situácie v kombinácii s teplotnými pomermi. Situáciu naďalej monitorujeme. Ďalšie informácie nájdete TU.