Aktuality SHMÚ

Nezvyčajne skoré kvitnutie liesky na Slovensku v 2023

18.1.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | ING. JOZEF ROZKOŠNÝ, PHD.
Nezvyčajne skoré kvitnutie liesky na Slovensku v 2023
Na viacerých meteorologických staniciach boli prekonané maximálne hodnoty teploty vzduchu koncom decembra 2022 a začiatkom januára 2023. Namerané hodnoty teploty vzduchu sú skôr typické pre jarné mesiace, čo spôsobilo veľmi skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej (Corylus avellana).

Vplyvom takéhoto počasia zaznamenali naši fenologickí pozorovatelia veľmi skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej (Corylus avellana) na viacerých lokalitách západného Slovenska, najmä v oblasti Dolnej Nitry, Podunajska a Záhoria (Obr. 1,2,3). V oblasti Trnavy sme zaznamenali kvitnutie v tomto roku podľa operatívnych údajov už 8. januára. V priebehu ďalších januárových dní nám  pribúdajú hlásenia aj z iných lokalít západného Slovenska, najmä nížinných častí. Nástup kvitnutia v súčasnosti je v priemere o mesiac skôr v porovnaní s dlhodobým priemerom 1991-2020.

Podobne skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej bol zaznamenaný aj v januári 2022 v lokalitách západného Slovenska, predovšetkým na Záhorí, v oblasti Tekova, ale napríklad koncom januára aj na severe Šariša. V minulosti sme zaznamenali podobne skorý nástup kvitnutia v roku 1998 v lokalite horného Považia.

Obr. 1: Fenologická fáza začiatku kvitnutia samčích kvetov liesky v oblasti Trnavskej tabule dňa 8.1.2023

Obr. 2: Fenologická fáza začiatku kvitnutia samčích kvetov liesky v oblasti Dolného Považia dňa 13.1. 2023

Obr. 3: Fenologická fáza začiatku kvitnutia samčích kvetov liesky v oblasti Hornej Nitry dňa 13.1. 2023