Aktuality SHMÚ

Zaznamenávame extrémnu situáciu bez výskytu mrazu

22.1.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Zaznamenávame extrémnu situáciu bez výskytu mrazu
Na viacerých miestach na Východoslovenskej nížine od 30. decembra 2022 vrátane nemrzne. Toto aktuálne súvislé bezmrazové obdobie, v tejto chvíli navyše naďalej trvajúce, už je s výrazným rozdielom najdlhším počas mesiaca Január, aké sme zaznamenali na ktorejkoľvek z klimatologických staníc na Slovensku za posledných najmenej 63 rokov. Situácia je však v dlhodobých štatistikách ešte význačnejšou, pretože na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni dokonca registrujeme najdlhšie bezmrazové obdobie aj v kontexte celej meteorologickej Zimy.


V Somotore, Michalovciach a Vysokej nad Uhom v priebehu tohtoročného Januára, t. j. už 21 dní za sebou, zatiaľ nebol zaznamenaný mráz (vo výške 2 m nad zemským povrchom). Týmto je dosiahnutý nový slovenský extrém najdlhšieho januárového bezmrazového obdobia na niektorej klimatologickej stanici prinajmenšom od roku 1961, ktorým sú prekonané dva prípady s neprerušeným trvaním 17 dní zo Stupavy, 1. – 17. januára 1994 a Bratislavy-Petržalky, 1. – 17. januára 1998.

Pozoruhodnou bola situácia aj v Hurbanove, na našej najvýznamnejšej klimatologickej stanici, kde 19-dňové bezmrazové obdobie (1. – 19. januára 2023) bolo najdlhším v úvodnom mesiaci roka dokonca prinajmenšom od roku 1901, čiže za posledných aspoň 123 rokov. Tento nový extrém za danú dlhú dobu meraní tu pritom zaznamenali vo výraznej podobe, keďže doterajšie najdlhšie tamojšie bezmrazové obdobie počas Januára trvalo „len“ 13 dní (z rokov 1927 a 1939).

Staničný rekord najdlhšieho januárového obdobia bez mrazu bol v doterajšom priebehu Januára 2023 dosiahnutý na značnom počte klimatologických staníc, aj vyše 60 rokov merajúcich, pričom niekde s výrazným odstupom oproti predchádzajúcemu najdlhšiemu trvaniu. Okrem už spomenutého Hurbanova sú štatisticky najvýznamnejšie zápisy dosiahnuté napríklad v Žihárci (starý rekord 10 dní → nový 15 dní), Topoľčanoch (11 → 15), Kamenici nad Cirochou (11 → 16), Somotore (13 → priebežne 21), alebo Michalovciach (13 → priebežne 21).

Momentálna situácia je však veľmi významná aj z celozimného (mesiace december až február) hľadiska. Spolu s dvoma poslednými dňami roka 2022 nemrzlo v Somotore, Michalovciach a Vysokej nad Uhom priebežne už 23 dní za sebou, čo predstavuje najdlhšie zaregistrované zimné bezmrazové obdobie za posledných najmenej 63 rokov na ktorejkoľvek z našich klimatologických staníc v oblasti mimo západného Slovenska. Stredoslovenský extrém v tomto ohľade s trvaním 22 dní držia stanice Dudince, Boľkovce a Rimavská Sobota (4. – 25. decembra 2020), predošlý východoslovenský pre zmenu patril stanici Košice-mesto, obdobne v trvaní 22 dní (7. – 28. februára 2014). Na západe nášho územia, a súčasne aj v rámci celého Slovenska, sa doposiaľ najdlhšie zimné bezmrazové obdobie vyskytlo na vnútromestskej stanicBratislava-Trnavská 23. januára – 27. februára 1974, t. j. s dĺžkou 36 dní (viac v našom staršom príspevku).

Staničný rekord najdlhšieho zimného obdobia bez mrazu bol v doterajšom priebehu Zimy 2022/2023 dosiahnutý na niekoľkých klimatologických staniciach, aj vyše 60 rokov merajúcich, pričom aj v tomto prípade lokálne s výrazným odstupom oproti predchádzajúcemu najdlhšiemu trvaniu. Štatisticky najvýznamnejšie zápisy sú dosiahnuté v Čadci (starý rekord 11 dní → nový 14 dní), Milhostove (12 → 13), Kamenici nad Cirochou (15 → 16), Somotore (17 → priebežne 23), alebo Michalovciach (16 → priebežne 23).

Aktuálne extrémne bezmrazové obdobie teda na uvedených troch východoslovenských staniciach ešte stále trvá, a existuje tak možnosť, že jeho konečné trvanie, a teda aj hodnota príslušných popisovaných extrémov, sa ešte o niečo predĺži.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatologická databáza SHMÚ – KMIS.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatologickej databázy SHMÚ z obdobia prevažne od roku 1961 (v prípade niekoľkých staníc aj staršie: napr. Hurbanovo od 1901, približne pätnásť staníc od 1951, atď.) do súčasnosti (do 21. januára 2023; v prípade aktuálnych údajov z Januára 2023 ide o operatívne, t. j. nevalidované údaje). S ohľadom na rozsah a druh spracovaných údajov preto upozorňujeme, že v budúcnosti nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie či spresnenie v tomto príspevku prezentovaných skutočností. V kontexte celoslovenského výskytu predmetných období je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich staníc.
 

▲ Obr. 1: Extrémy najdlhšieho súvislého bezmrazového obdobia (trvanie aspoň 2 dni) počas mesiaca Január, priebežne zaregistrované v Januári 2023 (do 21. januára 2023) pre vybrané aktívne klimatologické stanice na Slovensku [Zdroj: KMIS SHMÚ].

▲ Obr. 2: Extrémy najdlhšieho súvislého bezmrazového obdobia (trvanie aspoň 2 dni) počas Zimy, priebežne zaregistrované v Zime 2022/2023 (do 21. januára 2023) pre vybrané aktívne klimatologické stanice na Slovensku [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 3: Maximálna dĺžka trvania období bez výskytu mrazu [dni] v priebehu meteorologickej Zimy (december - február) na vybraných klimatologických staniciach v období rokov 1950 - 2023; červenou sú zvýraznené série BO s dĺžkou 20 a viac dní [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 4: Maximálna kumulatívna intenzita najdlhších bezmrazových období BO [°C] v priebehu meteorologickej Zimy (december - február) na vybraných klimatologických staniciach v období rokov 1950 - 2023; červenou sú zvýraznené série BO s kum. intenztou 75 a viac °C  [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 5: Maximálna dĺžka trvania období bez výskytu mrazu [dni] v Januári na vybraných klimatologických staniciach v období rokov 1950 - 2023; červenou sú zvýraznené série BO s dĺžkou 15 a viac dní [Zdroj: KMIS SHMÚ].
 

▲ Obr. 6: Maximálna kumulatívna intenzita najdlhších bezmrazových období BO [°C] v Januári na vybraných klimatologických staniciach v období rokov 1950 - 2023; červenou sú zvýraznené série BO s kum. intenztou 75 a viac °C  [Zdroj: KMIS SHMÚ].