Aktuality SHMÚ

Svetový meteorologický deň na špeciálnej škole

24.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. PETER KAJABA
Svetový meteorologický deň na špeciálnej škole
Svetový meteorologický deň každoročne oslavujeme 23. marca pri príležitosti založenia Svetovej meteorologickej organizácie a tak som pre deti zo ŠZŠ s MŠ na Karpatskej ulici, v Bratislave pripravil prezentáciu s názvom Počasie a jeho nálady.

Deti zaujímali najmä nebezpečné poveternostné javy ako búrky, tornáda alebo hurikány. Pri tejto príležitosti som pani riaditeľke odovzdal Klimatický atlas Slovenska. Deti nám na oplátku pripravili plagát na tému Život na Zemi, ktorý môžete vidieť aj na dni otvorených dverí na SHMÚ v Bratislave. Uskutoční sa už zajtra, 25.3.2023. Srdečne vás všetkých pozývam.