Aktuality SHMÚ

WMO: Pripravte sa na El Niño

5.5.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO
WMO: Pripravte sa na El Niño
Podľa aktualizovanej prognózy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa významne zvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa v druhej polovici tohto roku vyvinie El Niño. Teplá fáza ENSO by v takom prípade mala na počasie a klímu v mnohých regiónoch sveta opačný vplyv ako dlhotrvajúca La Niña (trvajúca posledné tri roky) a pravdepodobne by výrazne podporila aj nárast globálnej teploty.

Správa WMO

Nezvyčajne perzistentná La Niña sa po troch rokoch skončila a tropické oblasti Tichého oceánu sú momentálne v ENSO-neutrálnom stave (ani El Niño, ani La Niña).

Počas obdobia máj – júl 2023 existuje momentálne 60-percentná šanca na prechod z ENSO-neutrálneho stavu do stavu El Niño, a táto pravdepodobnosť sa zvýši na približne 70 % v období jún – august a na 80 %  v období júl – september. Vyplýva to z aktualizovanej predpovede, ktorá je založená na výstupoch z globálnych centier WMO pre dlhodobé prognózy, ako aj na expertných odhadoch. Prognózy sa však zatiaľ nedokážu zhodnúť na tom, ako silné bude nadchádzajúce El Niňo a ako dlho bude trvať.

"Práve sme zaznamenali osem najteplejších rokov, aj napriek tomu, že sme v posledných troch rokoch zaznamenávali ochladzujúci vplyv La Niña, čo malo efekt na dočasné zmiernenie nárastu globálnej teploty. Potenciálny vývoj fenoménu El Niño v priebehu tohto roka povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k novému vrcholu hodnôt globálnej teploty a zvýši šancu na prekonanie teplotných rekordov,“ uviedol generálny tajomník WMO prof. Petteri Taalas.
 

Podľa Správy WMO o stave globálnej klímy bol rok 2016 najteplejším zaznamenaným rokom, a to kvôli kombinácii veľmi silného javu El Niño a globálneho otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou [El Niño 2015-16]. Vplyv na globálnu teplotu sa zvyčajne prejaví až v roku po vrcholení javu El Niño, a preto bude pravdepodobne najzreteľnejší v roku 2024.

"Svet by sa mal pripraviť na príchod javu El Niño, ktorý býva často spojený s nárastom výskytu horúčav, sucha alebo extrémnych zrážok v rôznych častiach sveta. Naopak, môže priniesť aj zmiernenie extrémneho sucha v oblasti Afrického rohu, či zmiernenie prejavov predošlej La Niñe. To zdôrazňuje potrebu iniciatívy OSN - Včasné varovanie pre všetkých, aby ľudia zostali v bezpečí,“ uviedol prof. Taalas.

Žiadne dve udalosti El Niño nie sú úplne rovnaké a ich účinky čiastočne závisia aj od ročného obdobia. WMO a Národné meteorologické hydrologické služby budú preto pozorne sledovať jeho ďalší vývoj.
 

▲ Obr. 1: Schematické zobrazenie priestorovej distribúcie (rozloženia) prízemného tlaku vzduchu, odchýlok teploty morskej vody (SST_anomaly) a prevládajúceho smeru prúdenia v spodnej troposfére v podmienkach El Niño (vľavo), La Niña (vpravo) a ENSO-neutrál (v strede) [Zdroj: NOAA].
 

▲ Obr. 2: Regionálny rozsah dôsledkov javu El Niño na sezónne úhrny atmosférických zrážok (wet = nadnormálne vlhké podmienky; dry = nadnormálne suché podmienky) [Zdroj: WMO].
 

Typické dôsledky javu El Niño

El Niño je prirodzene sa vyskytujúca oceánsko-atmosférická oscilácia (cirkulačný mód; Obr. 1) spojená s otepľovaním povrchovej vrstvy vody v rovníkovej oblasti centrálneho a východného Tichého oceánu. Vyskytuje sa v priemere každé dva až sedem rokov a jeho epizódy zvyčajne trvajú 9 až 12 mesiacov.

Fázy El Niño sú zvyčajne spojené s nárastom atmosférických zrážok v oblastiach Južnej Ameriky, juhu Spojených štátov amerických, Afrického rohu a strednej Ázie. Naopak, El Niño môže spôsobiť rozsiahle a intenzívne sucho v Austrálii, Indonézii a v niektorých regiónoch južnej Ázie (Obr. 2).

Známy je tiež vplyv El Niño na aktivitu tropických cyklón na severnej pologuli v priebehu letného a jesenného obdobia. S El Niñom je v tomto období spojená zvýšená aktivita hurikánov v centrálnom a východnom Tichom oceáne, a naopak, znížená aktivita v priestore Atlantického oceánu (v dôsledku výraznejšieho vertikálneho strihu vetra).
 

Aktualizovaná sezónna prognóza stavu globálnej klímy

El Niño a La Niña sú hlavnými – ale nie jedinými – hnacími silami klimatického systému Zeme. Okrem dlho zavedenej aktualizovanej predpovede ENSO teraz WMO vydáva aj pravidelné aktualizované predpovede globálnej sezónnej klímy (GSCU), ktoré zahŕňajú aj vplyvy iných hlavných klimatických faktorov, akými sú Severoatlantická oscilácia, Arktická oscilácia a Dipól Indického oceánu.

„Nad oceánmi sa vo všeobecnosti očakáva v najbližších mesiacoch nadnormálne vysoká teplota povrchovej vrstvy vody (a vzduchu), čo veľmi pravdepodobne prispeje k nadnormálnym hodnotám teploty vzduchu nad rozsiahlymi časťami kontinentov. Kladné teplotné anomálie sa očakávajú bez výnimky vo všetkých oblastiach na severnej a južnej pologuli,“ uvádza sa v najnovšej aktualizácii. Treba takisto pripomenúť, že momentálne sú globálne oceány (SST) rekordné teplé, a teda [ich termálny] počiatočný stav je o približne 0,1 – 0,2 °C teplejší ako pred nástupom veľmi silného El Niña v roku 2015 – 2016.

Aktualizované predpovede ENSO a predpovede globálnej sezónnej klímy sú založené na predpovediach Globálnych centier WMO pre dlhodobé prognózy a sú k dispozícii na podporu rozhodnutí vlád štátov, Organizácie Spojených národov (UN) a strán zainteresovaných v sektoroch citlivých na klimatickú zmenu s cieľom urýchliť prípravu mitigačných opatrení s cieľom chrániť životy a  majetky obyvateľov.
 

▲ Obr. 3: Vývoj odchýlok globálnej teploty podľa GISSTEMP (NASA) v období rokov 1950 - 2022; odchýlky dT sú klasifikované podľa výskytu javov El Niño (červená) a La Niña (modrá), ENSO-neutrálny (sivá) [Zdroj: NASA, GISSTEMP].
 

Súčasný vývoj

Rok 2022 bol aj napriek ochladzujúcemu účinku La Niñe mimoriadne teplý a skončil ako 5. až 6. najteplejší aspoň od roku 1850. Bol to súčasne vôbec najteplejší La Niña rok histórie a tiež ôsmy rok v rade, kedy globálny priemer teploty dosiahol odchýlku aspoň +1 °C(K) (v porovnaní s koncom 19. storočia; Obr. 3).

Od februára 2023 došlo v oblasti rovníkového Tichého oceánu k výraznému nárastu povrchovej teploty oceánu (SST), pričom k výrazne rýchlemu zvýšeniu hodnôt SST došlo predovšetkým pozdĺž západného pobrežia Južnej Ameriky (Peru a Ekvádor) [stav SST_anomaly k 3.5.2023; Zdroj: ClimateReanalyzer.org].

Od polovice apríla 2023 sú povrchové teploty oceánu a ďalšie atmosférické a oceánske ukazovatele v stredovýchodnom tropickom Tichom oceáne v súlade s ENSO-neutrálnymi podmienkami. Konvekčná aktivita je v atmosfére nad rovníkovým Tichým oceánom v blízkosti dátumovej hranica takmer normálna.

Stojí však za zmienku, že na severnej pologuli ešte stále neskončila tzv. „jarná bariéra predpovedateľnosti ENSO“, čo je obdobie charakterizované o niečo nižšími prediktívnymi schopnosťami modelov. Napriek tomu nedávny vývoj oceánskych a atmosférických podmienok v tropickom Tichom oceáne, spolu so súčasnými predpoveďami a odbornými hodnoteniami, naznačujú veľkú pravdepodobnosť nástupu El Niño začiatkom druhej polovice roku 2023 a jeho pokračovania počas zvyšku šesť-mesačného prognózneho obdobia.


▲ Obr. 4: Sezónne prognózy priestorového rozloženia odchýlok povrchovej teploty oceánov (SST_anomaly; °C) pre obdobia MJJ (máj - júl 2023), JJA (jún - august 2023), JAS (júl - september 2023) a ASO (august - október 2023) podľa ECMWF/SEAS5 [Zdroj: ECMWF].
 


▲ Obr. 5: Sezónne prognózy priestorového rozloženia odchýlok úhrnov atm. zrážok [mm] pre obdobia MJJ (máj - júl 2023), JJA (jún - august 2023), JAS (júl - september 2023) a ASO (august - október 2023) podľa ECMWF/SEAS5 [Zdroj: ECMWF].