Aktuality SHMÚ

Zomrel RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

19.8.2023 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Zomrel RNDr. Ivan Zuzula, CSc.
Vo veku 69 rokov nás po krátkej a ťažkej chorobe, v piatok (18.8.2023), navždy opustil náš bývalý kolega a priateľ, meteorológ, klimatológ a environmentalista RNDr. Ivan Zuzula, CsC.

Vyštudoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave so špecializáciou na meteorológiu a klimatológiu. Neskôr pokračoval v štúdiu a v rámci dizertácie sa venoval matematickému modelovaniu znečistenia ovzdušia. Promoval v roku 1979. Začínal ako výskumný pracovník v Jaslovských Bohuniciach v rámci meteorologického zabezpečovania jadrovej energetiky. Po Nežnej revolúcii, keď v roku 1990 prevzala moc VPN a vyhlásila konkurz na mladých odborníkov s cieľom obmeniť štátnu správu zaťaženú predchádzajúcim komunistickým režimom, sa stal poradcom predsedu vlády pre oblasť životného prostredia. Venoval sa predovšetkým budovaniu, prevádzke a environmentálnym otázkam týkajúcich sa Vodného diela Gabčíkovo. V roku 1992 vrátil do SHMÚ.

Po ôsmich rokoch z nášho ústavu odišiel ako štatutárny námestník riaditeľa so zodpovednosťou za úsek ochrany prírodného prostredia. Z tejto pozície prešiel do Výskumného ústavu závlahového hospodárstva. V roku 2001 vyhral konkurz na pozíciu riaditeľa zákonom o odpadoch zriadeného Recyklačného fondu. Išlo o neštátny účelový fond, ktorý slúžil na sústreďovanie finančných prostriedkov od dovozcov a výrobcov komodít stanovených zákonom a ich následné poskytnutie na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrických a elektronických zariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel či kovových obalov.

V roku 2006 prešiel do súkromného sektora a začal pôsobiť v spoločnosti zameranej na poradenstvo a projekčnú činnosť v environmentálnej oblasti, najmä v nakladaní s odpadmi. Neskôr pôsobil ako pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Pavla Jozefa Šafárika a na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Prednášal viacero environmentálne zameraných predmetov, napríklad: Základy environmentalistiky odpadov, Právne, ekonomické a sociálne aspekty odpadového hospodárstva, Technológiu nakladania s odpadom a Environmentálne aspekty odpadového hospodárstva.

RNDr. Ivan Zuzula bol ženatý a mal dve deti.

Česť jeho pamiatke.