Aktuality SHMÚ

Prieskum škôd po veternej smršti v obci Podhájska potvrdzuje downburst

30.8.2023 | SHMÚ | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, ŠTEFAN DLHOŠ, IVAN GARČÁR
Prieskum škôd po veternej smršti v obci Podhájska potvrdzuje downburst
Dnes sme do médií poslali správu o našej analýze charakteru škôd v obci Podhájska. Neskoro večer 28. augusta 2023 sa na západnom Slovensku vyskytli intenzívne búrky. Ako uviedol Miroslav Šinger, meteorológ SHMÚ: „viaceré z nich sprevádzal prívalový dážď a silný vietor. Najviac škôd vplyvom vetra sme zaznamenali v Nitrianskom kraji. Vietor tam na niekoľkých staniciach SHMÚ, najmä v okresoch Nové Zámky, Nitra a Komárno v nárazoch dosahoval 80 až 90, ojedinele aj viac ako 100 km/h.“

Najväčšie škody boli registrované v obci Podhájska, predovšetkým na miestnom kúpalisku a v jeho okolí. Odborníci z SHMÚ v spolupráci s Európskym laboratóriom pre výskum intenzívnych búrok (ESSL) preto následne 29. augusta 2023 v prítomnosti starostu obce Jozefa Krajmera vykonali obhliadku škôd s cieľom podrobnejšie preskúmať miesto udalosti.  M. Šinger k tomu uviedol: „z našej analýzy vyplýva, že charakter škôd, ich priestorová distribúcia a trvanie udalosti odpovedajú javu zvanému downburst, ktorý vzniká zo silného zostupného prúdu búrky alebo búrkového systému. Podľa výraznosti škôd je možné odhadovať, že nárazy vetra tam dosahovali až okolo 150 km/h.“

V médiách sa objavilo viacero neodborných vyjadrení klasifikujúcich udalosť ako tornádickú. Túto príčinu však možno s vysokou pravdepodobnosťou vylúčiť, a to nielen na základe priamych a dištančných meraní, ale aj typom spôsobených škôd. Vplyvom cirkulácie vzduchu v okolí tornáda (rotácia a výstupné pohyby s výrazným rozdielom v rýchlosti prúdenia) totiž dochádza k veľmi špecifickým škodám - odlišným od tých, ktoré odborníci z SHMÚ v oblasti zaznamenali. Podľa slov Miroslava Šingera: „posúdenie výskytu tornáda podľa spôsobených škôd je veľmi náročné, a tejto téme sa aj v rámci meteorológie venuje len zlomok meteorológov. Táto úloha si vyžaduje značnú dávku vedomostí a skúseností priamo z terénu, ktorých absencia môže ľahko viesť k nesprávnym záverom. Posúdenie týchto udalostí bežne trvá niekoľko dní, pri rozsiahlejších udalostiach aj podstatne dlhšie, preto je vhodné nepodliehať unáhleným záverom a počkať si na výsledky expertízy. Podrobnejšie výsledky budú publikované neskôr.“