Aktuality SHMÚ

Zdĺhavé teplo si pripísalo celoštátny extrém už aj v septembri

22.9.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO
Zdĺhavé teplo si pripísalo celoštátny extrém už aj v septembri
Po veľmi dlhom augustovom období s dosahovanými vysokými teplotami vzduchu sa situácia hneď vzápätí opakuje aj v prvom jesennom mesiaci. Septembrové teplé počasie medzičasom prinieslo klimatologické rekordy na úrovni jednotlivých staníc, vrátane našich najdlhšie merajúcich. Momentálne sme ale dosiahli na významný dlhodobý teplotný extrém dokonca už aj v celoslovenskom kontexte.


Od 2. septembra 2023 až do dneška 22. septembra vrátane bola v Želiezovciach každý deň dosiahnutá letná hodnota teploty vzduchu, t. j. aspoň 25,0 °C. V tejto chvíli ešte stále neskončená perióda s nepretržitým výskytom letných dní tam teda trvá už 21 dní, čo predstavuje najdlhšie súvislé septembrové trvanie takýchto dní na ktorejkoľvek z našich klimatologických staníc prinajmenšom od roku 1961 (pokorená bola 20-dňová séria z Dolných Plachtiniec z 2. – 21. septembra 1982).

Nový septembrový staničný rekord najdlhšej série letných dní sme v doterajšom priebehu septembra 2023 zaznamenali, okrem iného, aj na niektorých staniciach s časovým radom s dĺžkou aspoň 60 rokov, napr. v Banskej Štiavnici (9 dní; rekord prinajmenšom od roku 1961), alebo Plavči (8; prinajmenšom od 1961).

Podobne už skôr sme v tohtoročnom septembri zaregistrovali lokálne rekordný súvislý sled tropických dní. V Žiari nad Hronom ich bolo 8. – 13. septembra 6 v rade, čo je miestny staničný extrém v mesiaci september od roku 1966. Dosiahnutie tohto druhu rekordu sme podľa našej databázy zaznamenali aj na niektorých ešte dlhšie prevádzkovaných staniciach: vo Vígľaši-Pstruši (5 dní; prinajmenšom od 1961), v Bzovíku (4; vyrovnanie prinajmenšom od 1961), či Somotore (3; vyrovnanie prinajmenšom od 1961). Súčasne bol na stredoslovenských menovaných staniciach dosiahnutý aj rekord z pohľadu najvyššieho zaznamenaného septembrového počtu tropických dní.

V prvej polovici aktuálneho mesiaca sa veľmi teplé počasia výrazne prejavilo prekonaním viacerých extrémov aj na našej najvyššie položenej stanici na Lomnickom štíte, kde sa meria od októbra 1940 (prvé septembrové údaje sú teda z roku 1941). Zaznamenali sme tam historický staničný extrém najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu (hneď dvakrát; napokon až 9,3 °C) aj najvyššiu priemernú dennú teplotu (11,1 °C) v rámci úvodného mesiaca jesene. Osobitne nápadným bol na Lomnickom štíte taktiež sériový výskyt neobvykle teplých dní; premiérovo v septembri tam mali až 8 za sebou idúcich dní (6. – 13. septembra 2023) s maximom teploty aspoň 10,0 °C, a taktiež prvýkrát 3 dni za sebou (8. – 10. septembra 2023) s priemernou teplotou aspoň 10,0 °C.

Fakticky dodávame, že všetky prezentované rekordy sú zároveň kontextuálne platné aj pre celé obdobie celej jesene (september – november).

Zohľadňujúc aktuálnu predpoveď počasia, signalizujúcu návrat teplého počasia hneď po víkende, by mohli byť do konca mesiaca na jednotlivých staniciach dosiahnuté rekordne veľké septembrové počty letných dní, vrátane celoslovensky najvyššej staničnej hodnoty prinajmenšom od roku 1961 (23 dní; Žihárec 1999 a Dolné Plachtince 2011). Ba čo viac, s ohľadom na doterajší stav v aktuálnom mesiaci existuje možnosť, že prinajmenšom na niektorých staniciach by sme mohli smerovať k vôbec najteplejšiemu septembru v histórii ich prevádzky.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní z obdobia od roku 1961 (fundamentálne hodnotiace obdobie pre celoštátnu úroveň), v prípade niekoľkých najvýznamnejších staníc aj staršie, do súčasnosti. V prípade aktuálnych údajov zo septembra 2023 ide o operatívne, t. j. zatiaľ nevalidované údaje. S ohľadom na rozsah a druh spracovaných údajov preto upozorňujeme, že v budúcnosti nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie či spresnenie v tomto príspevku prezentovaných skutočností. V kontexte celoslovenského výskytu je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich staníc.