Aktuality SHMÚ

Rekordne teplý september na Slovensku v roku 2023

29.9.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | PAVOL FAŠKO, PAVEL ŠŤASTNÝ, MAROŠ TURŇA
Rekordne teplý september na Slovensku v roku 2023
September 2023 bude rekordne teplý na takmer celom území

Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu dosiahnu na meteorologických staniciach SHMÚ v tohtoročnom septembri úroveň blízko hranice 20 °C. Na takmer všetkých staniciach očakávame, že bude tohtoročný september rekordne teplý. Aktuálne k 28.9. je najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu v Bratislave-Kolibe 20,0 °C a blízko tejto hranice je teplota vzduchu za september aj na staniciach Žihárec, Veľké Lovce a Bratislava-letisko. O niekoľko desatín °C sa takto zmení rekordná hodnota priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v tomto prvom jesennom mesiaci. Od roku 1951 je rekord tejto charakteristiky teploty vzduchu na Slovensku z Gabčíkova (19,4 °C) zo septembra v roku 2011. Takáto vysoká priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri je v našich klimatických podmienkach porovnateľná s normálnymi hodnotami tejto charakteristiky teploty vzduchu v júni. Dôležité je však pripomenúť, že v júni je na severnej pologuli letný slnovrat a v septembri tam nastáva jesenná rovnodennosť.  Do konca septembra ešte ostávajú 2 dni. Operatívne zhodnotenie po skončení mesiaca bude začiatkom októbra na facebookovej stránke SHMÚ.