Aktuality SHMÚ

100 rokov od pádu najtragickejšej lavíny v histórii Slovenska

6.2.2024 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | IVAŇÁKOVÁ GABRIELA, MIKULOVÁ KATARÍNA, GARČÁR IVAN
100 rokov od pádu najtragickejšej lavíny v histórii Slovenska
Zimná sezóna 1923/1924 bola vo vyšších nadmorských výškach Slovenska mimoriadne bohatá na sneh. Dôsledkom toho bol aj častý výskyt lavín. A práve táto zima sa v histórii Slovenska spája aj s najtragickejšou lavínovou udalosťou.

Lavína, ktorá spadla v noci zo 6. na 7. februára 1924 v osade Rybô, v Hornojeleneckej doline pod juhovýchodnými svahmi Krížnej (1574 m n. m.) vo Veľkej Fatre si vyžiadala najviac obetí na životoch. Zasypala až 22 ľudí, pričom osemnásť z nich (z toho 15 detí) neprežilo. Množstvo snehu v lavíne bolo také veľké, že sa sneh neroztopil ani cez leto. Výška nánosu snehu bola až 35 metrov. Lavína bola dlhá približne 2,5 km a pri páde prekonala výšku 760 metrov. Podľa odhadu sa v nej nachádzalo 600-tisíc  ton snehu. Prachová lavína vyvinula veľmi veľký nárazový tlak a vysokú rýchlosť (až do 180 km/h). Podľa dnešnej medzinárodnej klasifikácie lavín by sa zaradila do kategórie veľmi veľké lavíny, čo je najväčšia veľkosť. Zastavila sa až v hornej časti osady Rybô, kde zničila a zasypala tri domy a ďalšie dva poškodila. Na obr. 1 a 2 sú autentické fotografie po tejto tragickej udalosti.

 

Obrázok 1. 2.  Pád lavíny a záchranné práce v osade Rybô (Zdroj: archív Strediska lavínovej prevencie HZS, archív OcÚ Staré Hory)

Obrázok 3. 4.  Fotografie z pohrebu obetí lavíny (Zdroj: archív OcÚ Staré Hory)

Zmienku o tejto udalosti a jej tragické následky zaznamenal aj pozorovateľ meteorologickej stanice Staré Hory, horár štátnych lesov, Ján Košik. Do poznámok v mesačnom výkaze poznamenal: 6.II. o ½ 22. hodine z holi Krížna na juh ležiacej čiastky nadmorská výška 1000-1200 m, svah 40-44 stupňov, sňahová lavína zbehla ktorá 3 obydlené domi z 22 dušami sebou zmietla, stýchtok 4 duše sú pri živote, 18 mŕtvych. Mŕtvoli po 10 dňovej ťažkej práci sa podarilo zo sňahu vykopať. Výška lavíny 5-15 metrov, šírka 100-200 m. 7.II., 10.-11.II. vo viac miestach lavína zbehla, tieto lavíny v štátnych lesoch veľkú škodu spravili. Výška napadlého sňahu je 10 m. Záveje také, že len koncom mája môžeme rátať na roztopenie.“

Obrázok 5. Zrážkomerný výkaz zo stanice Staré Hory z februára 1924 (Zdroj: archív SHMÚ)

Pri tejto príležitosti si vás Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV dovoľujú pozvať na popolulárno-odborné Prednáškové popoludnie pravidelne určené pre širokú verejnosť i odborníkov. Začíname 15. februára 2024  o 17.  hodine vysielaním naživo témou: 100-té výročie pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku v osade Rybô - meteorologické príčiny jej vzniku. Bližšie informácie vám poskytneme v dostatočnom predstihu. 

Prednášajúci :

RNDr. Norbert Polčák, PhD., meteorológ SHMÚ a pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK

Mgr. Filip Kyzek, riaditeľ Strediska lavínovej prevencie HZS

 

Literatúra

Archív Obecného úradu Staré Hory

Archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, Bratislava

Archív Strediska lavínovej prevencie HZS

Bukovčan, V., 1960: Lavíny a lesy, Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava.

Ivaňáková, G., Faško, P., Pecho, J., 2022: Počasie ako ho nepoznáš, Vydavateľstvo TATRAN, ISBN 9788022212212, 208 strán.

Mikulová, K., Vojtek, M., Ivaňáková, G., Polčák, N., Faško, P., 2024: Analýza meteorologických podmienok najtragickejšej lavíny na Slovensku dňa 6.2.1924 v osade Rybô vo Veľkej Fatre. In Meteorologický časopis 27/2024, in press.

T&A. 1924. Nagy lavinaomlások a Tátrában. Turistaság és alpinizmus 14, 3-6/64.