Aktuality SHMÚ

Saharský prach

31.3.2024 | OVZDUŠIE | OZNAM | JANA MATEJOVIČOVÁ
Saharský prach
Od 30. 3. 2024 boli aj na našom území zaznamenané vysoké koncentrácie prachových častíc PM10 v dôsledku diaľkového prenosu zo saharskej oblasti. Podmienky priaznivé pre prenos saharského prachu budú pravdepodobne pretrvávať aj počas Veľkonočného pondelka až do prechodu očakávaného studeného frontu.

Najvyššie hodnoty PM10 boli v sobotu  zaznamenané na juhozápadnej časti krajiny.
Hoci epizódy prenosu prachu zo suchých oblastí zaznamenávame každoročne, súčasná situácia je zaujímavá vyššími koncentráciami prachových častíc, zaznamených aj napr. v Starej Lesnej (Tab. 1) 
Aktuálne hodnoty prachových častíc PM10  a ostatných znečisťujúcich látok nájdete na web stránke SHMÚ.

Hodnoty PM10 a PM2.5 (častice menšie než 10, resp. 2,5 mikrometra) je možné porovnať taktiež v priebežne aktualizovanej tabuľke priemerných hodinových koncentrácií.
Zdravotné účinky zvýšených koncentrácií častíc PM2.5 by boli nepriaznivejšie, keďže jemné častice sa dostávajú hlbšie do dýchacieho systému
Koncentrácie menších častíc (PM2.5) sú však pri epizóde prenosu saharského prachu značne nižšie  než koncentrácie PM10.

 

Tab. 1. Najvyššie priemerne hodinové koncentrácie PM10 zaznamenané v sobotu 30.3.2024.

 

 

Obr. 1 Koncentrácie PM10 na AMS rôznych polôh a nadmorských výšok
počas prvého dňa epizódy prenosu saharského prachu.

Obr. 2 Koncentrácie PM10 a PM2.5 na Starej Lesnej.