Aktuality SHMÚ

Prechod studeného frontu priniesol ukončenie epizódy prenosu saharského prachu

2.4.2024 | SHMÚ | SPRÁVA | JANA MATEJOVIČOVÁ
Prechod studeného frontu priniesol ukončenie epizódy prenosu saharského prachu
Neobvyklá epizóda prenosu saharského prachu skončila prechodom studeného frontu.

Dlhotrvajúce silné južné prúdenie prinieslo nad územie Európy koncom marca saharský piesok, epizóda skončila 2.4.2024 v ranných hodinách. 

Rozloženie tlakových útvarov pred a počas epizódy vidno na Obr. 1.
Predpoveď koncentrácií prachu z predpovedného modelu v Barcelona Dust Forecast Center je na Obr. 2.


Epizóda sa prejavila vysokými koncentráciami prachových častíc PM10 (častice menšie než 10 mikrometrov),
podiel menších častíc (PM2,5)  v PM10 bol v značne nižší, než je počas vykurovacej sezóny obvyklé. 
Koncentrácie prachových častíc PM10  ktoré dosahovali počas veľkonočných sviatkov nezvyčajne vysoké hodnoty,
dosiahli maximum na väčšine monitorovacích staníc v pondelok v popoludňajších hodinách,
pričom 16 staníc zaznamenalo priemernú hodinovú koncentráciu PM10 vyššiu než  200 µg/m3
Hodnoty poklesli pri prechode studeného frontu, spojeného so zrážkovou činnosťou - 
v západnej časti krajiny bol saharský prach z ovzdušia vymytý dažďom
počas Veľkonočného pondelka okolo deviatej hodiny večer, na východe  sa z tohoto hľadiska vyjasnilo nasledujúci deň
okolo desiatej hodiny ráno (Obr. 3).
 

Obr. 1 Animácia analýzy prízemného tlakového poľa 31.3.2024 - 2.4.2024.

 

Obr. 2 Predpoveď koncentrácií saharského prachu z 31.3.2024. Zdroj: Barcelona Dust Forecast Center.

 

Obr. 3 Priebeh priemerných hodinových koncentrácií PM10 počas epizódy. 

Saharský prach je svojím zložením minerálnym prachom väčšej veľkostnej frakcie, čo indikuje nižsiu záťaž pre ľudské zdravie, než majú napr. sadze,
ktoré môžu obsahovať karcinogénne látky a vďaka tomu, že sú menšie, môžu preniknúť hlbšie do dýchacieho systému. 

Aktuálne koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší (namerané priemerné hodinové koncentrácie a výstup interpolačného modelu RIO)
sú na web stránke SHMÚ.