Aktuality SHMÚ

Hydrologická a meteorologická situácia na Dunaji a Morave 6.6.2024 k 8:00 hod.

6.6.2024 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | SHMÚ, ODBOR HYDROLOGICKÉ PREDPOVEDE A VÝSTRAHY 6.6.2024
Hydrologická a meteorologická situácia na Dunaji a Morave 6.6.2024 k 8:00 hod.
Situácia za posledných 12 hodín: v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja sa na celom území vyskytli slabé zrážky zväčša do 5 mm ojedinele do 8 mm.

Na hornom úseku  Dunaja je hladina ustálená tesne po dlhej  kulminácii. V Devíne je aktuálny  vodný stav 700 cm pri prekročenom 1. stupni povodňovej aktivity (SPA), v Bratislave  (755 cm). Na strednom  a dolnom úseku je  mierny vzostup až vzostup vodných hladín,  v Medveďove pri vodnom stave 718 cm, v Komárne 607 cm a Štúrove  515 cm. Vo všetkých troch staniciach  je prekročený 1. stupeň povodňovej  aktivity.  Na dolnom úseku Moravy v Devínskej Novej Vsi  je  hladina 576 cm pri prekročení  2. SPA

Kulminácie :    Devín – 714 cm o 20:30 hod.

                         Bratislava  - 765 cm 22:30 hod.

Vývoj

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame v hornej časti Dunaja mierny pokles, v dolnej časti ešte mierny vzostup až vzostup z dotekania s kulmináciou v Medveďove a Komárne v poludňajších až podvečerných hodinách. Na Morave mierny pokles až pokles a na ostatných tokoch prevažne ustálenosť vodných hladín.

Aktuálne vodné stavy vo vodomerných staniciach štátnej hydrologickej siete spravovanej SHMÚ a predpovede vodných stavov v týchto staniciach sú uvedené na stránke SHMU/Hydrologické spravodajstvo/Vodomerné stanice.

Hydrologické výstrahy sú dostupné na stránke SHMÚ.

Prietoky počas celej povodňovej situácie merajú hydrológovia SHMÚ priamo v teréne vo vodomerných staniciach Bratislava –Dunaj, Medveďov – Dunaj, Komárno – Dunaj, Komárno – Váh, Štúrovo – Dunaj.

Situáciu monitorujeme a poskytované informácie priebežne aktualizujeme podľa potreby.