Aktuality SHMÚ

Lívia Labudová je laureátkou ceny 8. ročníka talentového programu L'Oréal – UNESCO

21.6.2024 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | KATARÍNA MIKULOVÁ, IVAN GARČÁR
Lívia Labudová je laureátkou ceny 8. ročníka talentového programu L'Oréal – UNESCO
Klimatologička SHMÚ Lívia Labudová sa stala tohoročnou laureátkou ceny 8. ročníka talentového programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku v kategórii vedy o živej prírode. V rámci talentového programu uspela so svojím projektom, ktorý sa zaoberá výskumom rizika výskytu meteorologického sucha na Slovensku. Celkovo sa do programu zapojilo takmer 40 vedkýň.

Podľa slov Kataríny Mikulovej, vedúcej odboru Klimatologická služba SHMÚ, je toto ocenie mimoriadnou poctou pre Líviu, ale aj pre celý kolektív klimatologickej služby, ktorá sa venuje nielen výskumu sucha, ale aj iným klimatickým extrémom ako sú vlny horúčav, extrémne zrážky, vysoké teploty vzduchu a výskyt extrémnych udalostí. Výsledky tohto výskumu sú pre verejnosť veľmi dôležité. Lívii úprimne blahoželáme.“

Hoci digitálna revolúcia so sebou prináša mnoho príležitostí, zastúpenie žien v kritických oblastiach ako sú informačné technológie, nanotechnológie, matematika, fyzika a inžinierstvo, nie je dostatočné. Ženy predstavujú iba jednu tretinu (36 %), na vedúcich pozíciách ich pracuje iba 9 %. Tento nepomer je ešte výraznejší, ak vezmeme do úvahy, že ženy tvoria 70 % pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie. Odhaduje sa, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest, pričom ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri.

Uznanie kritickej potreby podporovať ženy vo vede od začiatku ich kariéry je prvoradé. Významnú úlohu v tomto úsilí zohráva L'Oréal s talentovým programom L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý poskytuje finančnú podporu a mediálne zviditeľnenie vedkyniam na Slovensku. „Zvýšením prítomnosti a prínosu žien vo vede môžeme zabezpečiť inkluzívnejší a vyváženejší prístup k vedeckému bádaniu a inováciám, ktoré budú formovať náš svet pre budúce generácie,“ povedala Brigitte Streller, generálna riaditelka LOréal na Slovensku.

(tlačová správa L’Oréal – UNESCO)

O programe L’Oréal – UNESCO For Women In Science

L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien-vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich  vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých  svetových krajín  a vyznamenal viac ako 4 400 žien  zo 140 štátov. L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede oceňuje vedkyne na Slovensku už ôsmy rok.  Spoločnosť L'Oréal na tomto ročníku spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenskou komisiou pre UNESCO a platformou Žijem vedu.

Mgr. Lívia Labudová PhD. začala pracovať na odbore Klimatologická služba SHMÚ už počas svojho štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venuje predovšetkým výskumu zameranému na meteorologické a pôdne sucho a ich dopadov na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo.

Doktorka Labudová zohrala kľúčovú úlohu aj pri vývoji monitoringov meteorologického a pôdneho sucha a dopadov sucha, ktoré prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej internetovej stránke. Odborne sa podieľala aj na príprave Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý v marci 2018 prijala vláda Slovenskej republiky.

Na konferencii Európskej Meteorologickej Spoločnosti v roku 2018 jej udelili cenu Tromp Foundation Travel Award za publikovanú štúdiu o vplyvoch sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Dr. Labudová sa zapojila resp. viedla  viaceré výskumné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. V rokoch 2017 až 2018 bola národnou projektovou manažérkou medzinárodného projektu DriDanube (Interreg DTP) - Riziko sucha v Podunajsku, ktorý získal v roku 2019 Cenu ministerstva životného prostredia. Je autorkou mnohých domácich a medzinárodných vedeckých publikácií a svoje výsledky prezentovala na mnohých vedeckých a odborných podujatiach a konferenciách. Od roku 2021 aktívne spolupracuje s tímom EDORA (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) v rámci Siete európskych observatórií sucha.

Lívia Labudová patrí medzi špičkových klimatológov zaoberajúcich sa problematikou sucha v Európe a sme hrdí na to, že je práve našou kolegyňou. K udelenej cene jej gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov v ďalšej vedeckej práci.