Aktuality SHMÚ

Rekordné zásoby vody v snehovej pokrývke v povodí horného Hrona a Slanej

21.2.2013 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | DANIELA KYSELOVÁ, KATEŘINA HRUŠKOVÁ
Rekordné zásoby vody v snehovej pokrývke v povodí horného Hrona a Slanej

 

Tohtoročná zima, bohatá na zrážky, už na strednom Slovensku, v povodí horného Hrona a Slanej prekonala doteraz vyhodnotené maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke.

 

Aj keď sa počas zimy striedali obdobia akumulácie vody v snehovej pokrývke a odtoku z nej, na hornom Hrone a Slanej oteplenie nebolo spojené s výdatnými zrážkami a naakumulovaný objem zásob sa znížil nevýrazne. Kým na Slanej sme už tento týždeň zaznamenali zníženie objemu, na hornom a strednom Hrone sa sneh stále akumuluje. Minulo týždenný vyhodnotený objem vody v snehovej pokrývke v povodí Slanej, 364 mil. m3, 1,8 krát prekonal doteraz najvyššie vyhodnotené zásoby v povodí Slanej počas zimy 1998/1999. V povodí horného Hrona sa tohto týždňové snehové zásoby pohybujú na úrovni doteraz vyhodnoteného maxima v zime 2004-2005. Na obrázku je znázornený priebeh zásob vody v snehovej pokrývke v spomínaných povodiach a porovnanie s doteraz vyhodnotenými maximálnymi zásobami.

Zaujímavosťou je, že koncom februára sú objemy snehových zásob v povodí horného Hrona po Banskú Bystricu a v povodí Slanej takmer rovnaké. Treba si ale uvedomiť, že plocha povodia Slanej na území Slovenska je o viac ako 1000 km2 väčšia ako plocha horného Hrona po Banskú Bystricu. Na druhej strane priemerná nadmorská výška povodia Slanej je takmer o polovicu nižšia ako priemerná nadmorská výška horného Hrona po Banskú Bystricu (846 m n.m.).