Aktuality SHMÚ

Aj po povodniach je snehu na Ipli ešte veľa

26.2.2013 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | DANIELA KYSELOVÁ, KATEŘINA HRUŠKOVÁ
Aj po povodniach je snehu na Ipli ešte veľa

Aj po povodniach je snehu na Ipli ešte veľa.

Po oteplení a na zrážky bohatom víkende boli v povodí Ipľa zaznamenané na viacerých vodomerných staniciach stupne povodňovej aktivity (SPA). Najhoršia situácia bola z nedele na pondelok v dolných častiach prítokov stredného a dolného Ipľa. V Plášťovciach na Litave bola prekročená hladina zodpovedajúca najvyššiemu, 3. SPA. Hladiny zodpovedajúce 2. SPA boli dosiahnuté na vodomerných staniciach v dolných častiach pravostranných prítokov Tisovník, Stará rieka, Krtíš, Krupinica, Štiavnica.

V súčasnosti sa situácia na prítokoch pozvoľna stabilizuje, vodné hladiny sú v poklese. V dôsledku dotekania povodňových vĺn z prítokov mierne stúpajú vodné hladiny na strednom a dolnom Ipli, kde sa aj naďalej predpokladá pretrvávanie vysokých vodných stavov na úrovni 1., resp. 2. SPA. Existujúca povodňová situácia je ovplyvnená vysokými zásobami vody v snehovej pokrývke, vyššími teplotami vzduchu ako aj povodňovou vlnou postupujúcou z hornej časti povodia Ipľa.

Na tokoch v povodí Ipľa bola zaznamenaná povodňová situácia, na začiatku ktorej bola kombinácia viacerých nepriaznivých faktorov – výdatné zrážky vo forme dažďa, výrazné oteplenie a s ním spojené topenie sa bohatej snehovej pokrývky. Z pravidelného pondelkového vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke pre vybrané povodia vyplynulo, že na tvorbe extrémneho odtoku sa podieľali najmä výdatné zrážky. Celkové snehové zásoby v povodí Ipľa zostali v porovnaní s hodnotami z predchádzajúceho týždňa (http://www.shmu.sk/sk/?page=687&id=), bez výraznejšej zmeny. Snehová pokrývka zaúčinkovala ako špongia - absorbovala veľké množstvo tekutých zrážok. A hoci sa jej priemerná výška znížila, vodná hodnota zostala rovnaká. Výrazne sa však zvýšila jej hustota, čo znamená, že snehová pokrývka „dozrela“ a pri ďalšom nepriaznivom impulze (dážď, oteplenie) sa začne intenzívne topiť.

A o tom, akým spôsobom táto voda viazaná v snehu z povodia Ipľa odíde, rozhodne charakter počasia v nasledujúcich dňoch.