Aktuality SHMÚ

Charakteristiky meteorologických prvkov v lete 2013

2.9.2013 | SHMÚ | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. MAREK ŠVEC
Charakteristiky meteorologických prvkov v lete 2013

Priemerná teplota leta (jún - august 2013) dosiahla v Hurbanove 21,6 °C, čo tam predstavuje šiestu najvyššiu hodnotu tejto charakteristiky teploty vzduchu od roku 1871. Vyššia ako v tomto roku bola v Hurbanove iba v letách v rokoch 1992 (22,1 °C), 2002 (21,8 °C), 2003 (23,1 °C), 2007 (22,2 °C), 2012 (22,3 °C).

Veľmi prudký je vzostup priemernej teploty leta od začiatku poslednej dekády 20. storočia. V posledných 23 rokoch dosiahla v Hurbanove priemerná teplota leta menej ako 20 °C iba v 3 letách, a to 1993, 1996, 2005, pričom normál za obdobie 1961-1990 predstavuje 19,5 °C. To znamená, že priemerná teplota vo všetkých letách od roku 1991 bola v Hurbanove nad normálom.

V tohtoročnom lete boli nadnormálne teplé predovšetkým júl a august. Na meteorologickej stanici Žihárec v centrálnej časti Podunajskej nížiny dosiahla priemerná teplota vzduchu v období od 1.7.2013 do 31.8.2013 až 23,2 °C, čo predstavuje na tejto meteorologickej stanici najvyššiu priemernú teplotu vzduchu počas prázdnin aspoň od roku 1961.

V tohtoročnej letnej sezóne nebol rekordný počet tropických nocí. Prispel k tomu prevažujúci anticyklonálny charakter počasia, kedy pri jasných nociach sa vzduch mohol ochladzovať do takej miery, že jeho teplota cez noc klesala pod 20 °C. Pri jednotlivých vlnách horúčav však boli nočné ochladenia nedostačujúce, a pri jednej takejto situácii v Piešťanoch v noci na 29.7. 2013 neklesla minimálna teplota vzduchu pod 27,3 °C, a tak bol na Slovensku zaznamenaný nový rekord minimálnej dennej teploty vzduchu. V tohtoročnej letnej sezóne sme v Hurbanove zaznamenali 9  tropických nocí, čím sa tam letná sezóna z tohto pohľadu zaradila medzi prvé tri s najvyšším počtom tropických nocí spolu s letnými sezónami 2010 a 2012. Podobnú pozíciu má v Hurbanove aj počet supertropických dní (Tmax ≥ 35 °C). V porovnaní s rokom 2012 ich tam bolo menej, čo svedčí o kratších vlnách horúčav ako v minuloročnej sezóne, ale v tomto roku mali spomínané vlny horúčav výraznejší priebeh. Dokazuje to aj najvyššia zaznamenaná hodnota priemernej dennej teploty vzduchu v histórii meteorologických meraní na Slovensku, 8. 8. 2013 v Piešťanoch 32,6 °C a  maximálna denná teplota vzduchu takmer 40 °C v Senici 8.8. 2013.

Anticyklonálny charakter počasia zaručuje určitú stabilitu počasia. Prejavilo sa to na sérii dní z neprerušeným výskytom tropickej hodnoty teploty vzduchu na území Slovenska. Táto séria trvala na Slovensku tento rok 28 dní od 17.7. 2013 do 13.8. 2013, čo je najviac aspoň od roku 1961.

Okrem rekordov v charakteristikách teploty vzduchu bolo rekordné aj trvanie slnečného svitu v júli a počas prázdnin. Najdlhšie svietilo Slnko počas letných prázdnin v západných oblastiach Slovenska, napríklad v Bratislave na letisku to bolo v mesiacoch júl a august až 670 hodín.

Grafickú prílohu k článku nájdete TU.