Aktuality SHMÚ

Končí pravdepodobne najteplejší rok v histórii meteorologických pozorovaní v Európe

17.12.2014 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. HANA KAPOLKOVÁ
Končí pravdepodobne najteplejší rok v histórii meteorologických pozorovaní v Európe

Podľa oficiálnej správy Regionálnej Asociácie Svetovej meteorologickej organizácie pre Európu a stredný východ (WMO RA VI) z dňa 16. 12. 2014, sa ku koncu chýli najteplejší rok v histórii meteorologických pozorovaní na území Európy. Vychádza pritom z priamych pozorovaní meteorologických staníc, reanalýz a predpovedí počasia na zvyšnú časť roka.

Priemerná ročná teplota vzduchu v Európe v roku 2014 bude o 0,3 °C vyššia, ako to bolo v doteraz najteplejšom roku 2007. Na grafe [Obr. 1] si dokonca môžeme všimnúť, že 9 z 10 rokov s najvyššou nameranou priemernou ročnou teplotou vzduchu sa vyskytlo po roku 2000, pričom toto desaťročie ukončuje práve rok 2014 (znázornený zelenou farbou). Sivou farbou je znázornená určitá miera neistoty pri výpočtoch, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku priestorovej interpolácie údajov, nehomogenity časových radov a výskytu náhodných chýb. Aj napriek tomu však rok 2014 zostáva podľa WMO najteplejším od začiatku pozorovaní. 

Obr. 1 Odchýlka priemernej ročnej teploty vzduchu [°C] v Európe od dlhodobého priemeru 1981 – 2010. Modrou farbou sú znázornené teplotne podpriemerne roky, červenou teplotne nadpriemerne roky a zelenou farbou je zvýraznený najteplejší rok doteraz (Zdroj: WMO)

 

 

Na mape odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru 1981 – 2010 [Obr. 3] si nemôžeme nevšimnúť, že väčšina obyvateľov hlavne strednej, východnej a severnej Európy zažívala v roku 2014 nadpriemerne teplé počasie vzhľadom na uvedené 30-ročie. Podľa odhadov WMO dokonca 19 z 38 štátov môže vyhodnotiť rok 2014 ako najteplejší v histórii na ich území. Príčinou je nadpriemerne teplá zima 2013/2014, ktorá plynulo prešla do jari s nadpriemernou teplotou vzduchu, obzvlásť vo východnej časti Európy. Leto bolo síce teplotne normálne, dokonca v niektorých častiach južnej Európy mierne podnormálne, avšak stále patrilo medzi 11 najteplejších liet od roku 1950 (Zdroj: WMO). Jeseň však už bola opäť, predovšetkým v západnej časti Európy, nadpriemerne teplá oproti dlhodobému priemeru 1981 – 2010. 

Obr. 3 Mapa odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v roku 2014 od dlhodobého priemeru 1981 – 2010 (Zdroj: WMO)

           

Napriek tomu, že rok 2014 bude pravdepodobne historicky najteplejším rokom, počet letných dní, kedy priemerná denná teplota vzduchu je 25°C a viac, bol priemerný v porovnaním s dlhodobým priemerom 1981 – 2010. Veľká časť južnej Európy (s výnimkou územia Španielska) dokonca zaznamenala podpriemerný počet letných dní, čo súviselo s priemerne teplým letom [Obr. 4, vľavo].

Z ostatných klimatických prvkov bola zaujímavá dĺžka trvania slnečného svitu, ktorej ročná suma bola v roku 2014 nadnormálna (vzhľadom na normál 1961 – 1990), predovšetkým na severovýchode Európy [Obr. 4, vpravo]. Naopak, oblasť Balkánskeho poloostrova a juhozápadnej Európy zaznamenala podpriemernú dĺžku trvania slnečného svitu. 

Obr. 4 Odchýlka počtu letných dní (vľavo) a sumy ročnej dĺžky trvania slnečného svitu v roku 2014 v Európe v porovnaní s obdobím 1981 – 2010 a 1961 – 1990 (Zdroj: WMO).