Aktuality SHMÚ

Charakter počasia na Slovensku v lete 2015

2.9.2015 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA, MGR. MAROŠ TURŇA, RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC.
Charakter počasia na Slovensku v lete 2015

Dôsledky výraznej vlny horúčav na konci augusta sa v tomto roku prejavili aj na začiatku septembra. Prvýkrát boli v tomto prvom jesennom mesiaci zachytené v sieti meteorologických staníc SHMÚ hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu 35 °C a viac. Stalo sa to na východnom Slovensku a čiastočne aj na juhu stredného Slovenska, kde bol na viacerých meteorologických staniciach aj august rekordne teplý. V utorok (1.9.2015) namerali v Rimavskej Sobote 35,3 °C, v Moldave nad Bodvou 35,5 °C, v Stropkove-Tisinci 35,8 °C, v Kamenici nad Cirochou 35,9 °C, v Trebišove-Milhostove 36,0 °C, v Orechovej (okres Sobrance) 36,2 °C, v Čaklove 36,3 °C a v Michalovciach 36,4 °C.

Leto v roku 2015 bolo na výraznej väčšine meteorologických staníc Slovenska najteplejším v období prevádzky týchto staníc (Obr. 1). Najvyššie hodnoty priemernej teploty vzduchu v lete 2015 dosiahli takmer 23 °C a v Žihárci to bolo ešte o niečo viac, a to 23,6 °C. Kladné odchýlky tejto charakteristiky teploty vzduchu od normálu dosiahli väčšinou 3 až 4 °C, pričom už hodnoty s kladnou odchýlkou 1 °C sú nadnormálne.

Obr. 1

Rekordy vybraných charakteristík teploty vzduchu boli na  meteorologických staniciach v jednotlivých dňoch zaznamenávané  v porovnaní s ostatnými letami častejšie. V obdobiach vrcholenia vĺn horúčav sa vyskytli dni, keď rekord maximálnej dennej teploty vzduchu zaregistrovali všetky meteorologické stanice s denným spravodajstvom. Takýto bol napríklad aj 31. august 2015. Výraznosť týchto rekordov charakteristík teploty vzduchu vyplýva aj z toho, že niekoľkokrát sa menil počas tohtoročného leta celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre príslušný deň. V poslednom augustovom dni táto zmena nepredstavovala iba niekoľko desatín, ale niekoľko  stupňov Celzia. V Čaklove (okres Vranov nad Topľou) namerali 31.8.2015 až 37 °C, dovtedy predstavoval celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre tento deň 33,3 °C , a to v Bratislave na letisku a v Mlynskej doline.

Príznačným pre tohtoročné leto bol u nás extrémne vysoký počet dní, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 °C a viac (Obr. 2). Na najexponovanejších miestach bolo takýchto dní vyše 20, čo sa  v histórii meteorologických meraní u nás stalo prvýkrát. Podobne to platí aj v počte dní, keď minimálna teplota neklesla pod 20 °C (Obr. 3). V Bratislave na Kolibe ich bolo v období od 1.6.2015 do 31.8.2015 viac ako 25, celkom 26. Do tohtoročného leta tam bolo takýchto dní najviac 20, a to v lete 1994. Zaujímavým je počet tropických dní na severozápadnej a severnej Orave a aj v Popradskej kotline (Obr. 4). V regiónoch, kde sa v niektorých letách v minulosti takéto dni vôbec nevyskytli, ich počet teraz dosiahol dvojciferné číslo.

Obr. 2

Obr. 3

Obr.4

Veľmi neštandardné teplotné podmienky boli v lete, v roku 2015, na celom území Slovenska, vysokohorské polohy nevynímajúc. Najteplejšie leto na Lomnickom štíte sa prejavilo aj tým, že v jeho priebehu tam suma novej snehovej pokrývky nedosiahla ani 1 cm, čo sa tam minimálne od polovice 20. storočia nestalo. Opačným extrémom tam bolo leto v roku 2006, keď suma novej snehovej pokrývky na tomto vysokohorskom observatóriu za 3 mesiace (jún, júl a august) dosiahla až 147 cm.

Na Obr. 5 možno vidieť vývoj počtu dní s úhrnom atmosférických zrážok 1 mm a viac na vybraných meteorologických staniciach Slovenska.

Obr. 5