Aktuality SHMÚ

Teplotná inverzia

4.11.2015 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVOL FAŠKO, CSC., MGR. MAROŠ TURŇA, BC. LUKÁŠ JÁN, ALENA BALANGOVÁ
Teplotná inverzia

Novembrové rekordy maximálnej a priemernej dennej teploty vzduchu vo vysokých horských polohách.

Teplotnou inverziou sa označuje stav v atmosfére, kedy teplota vzduchu s pribúdajúcou nadmorskou výškou neklesá, ale rastie. Je to neštandardná situácia, pretože v normálnych podmienkach teplota vzduchu s rastúcou nadmorskou výškou klesá. Vzostup teploty vzduchu je najintenzívnejší na rozhraní medzi nižšie situovaným studeným, vlhkým a ťažkým vzduchom a nad ním sa rozprestierajúcim teplým, suchým a ľahkým vzduchom.

Inverzie sú, okrem zvrátených teplotných pomerov, nepríjemnejšie ešte viac svojou schopnosťou zabrániť rozptyľovaniu rôznych znečisťujúcich látok. V priestore, kde siaha väčšinou od zemského povrchu oblačnosť alebo hmla sa potom koncentrujú znečisťujúce látky a pretože tento stav môže trvať niekoľko dní až týždňov, môžu koncentrácie znečisťujúcich látok dosiahnuť kritické hodnoty. Tento stav je nepriaznivý aj preto, že niektoré z týchto látok môžu v tomto prostredí vzájomne reagovať, čo môže celkovú situáciu ešte zhoršiť. Práve preto sa v takýchto prípadoch obmedzuje motorizmus, niekedy aj priemyselná výroba a ľuďom sa odporúča  po dlhšom pobyte v takomto prostredí, odísť na miesta nad hladinou inverzie, kde sú ideálne poveternostné podmienky a čistý vzduch. Aj keď inverzie sa môžu tvoriť aj v lete, svojim rozsahom a trvaním sa spájajú predovšetkým s druhou polovicou jesene a hlavne s 3 zimnými mesiacmi a ešte čiastočne aj s prvým jarným mesiacom.

Keď boli vo vybraných kvázi profiloch hodnotené inverzie vo vzťahu k ich trvaniu a výraznosti, ktorá bola vyjadrená rozdielom medzi hodnotou maximálnej dennej teploty vzduchu  na meteorologickej stanici na svahu pohorí a hodnotou rovnakej charakteristiky teploty vzduchu  na meteorologickej stanici na dne kotliny, zistilo sa, že v podmienkach Slovenska inverzie trvajú bežne týždeň až 10 dní, ale v extrémnych prípadoch to môžu byť aj 4 týždne. Takéto dlhé trvanie inverzie bolo zachytené napríklad v kvázi profile Dubník-Prešov, na svahu Slanských vrchov, kde v roku 1964 trvala inverzia 28 dní, od 4 1.1964  do 31.1.1964 a najväčší rozdiel medzi maximálnou dennou teplotou tam bol zaregistrovaný 12.1.1964, kedy dosiahol až 18,4 °C (+2,0 °C Dubník a -16,4 °C Prešov).

V tatranskej oblasti, ktorá je umiestnením meteorologických staníc ideálnym priestorom na analýzu inverzií, boli zaregistrované podobné intenzívne inverzie, aj keď ich dĺžka trvania tam nebola taká extrémna, ako v uvádzanom kvázi profile Dubník-Prešov, čo by sa dalo zdôvodniť lepším veternými Popradskej kotliny a aj vyššou nadmorskou výškou Popradu v porovnaní s Prešovom.

Nemenej zaujímavým prostredím na sledovanie a analýzu inverzií sú Malé Karpaty medzi Záhorskou a Podunajskou nížinou. V kvázi profile Malý Javorník-Bratislava,letisko dosahuje rozdiel medzi maximálnou dennou teplotou vzduchu v najkrajnejších prípadoch viac ako 10 °C (+4,7 °C Malý Javorník a -6,6 °C Bratislava,letisko, 5.2.1993). Viac to nie je preto, že rozdiel v nadmorských výškach medzi týmito 2 polohami je iba o niečo väčší ako 450 m a tak so starnutím inverzií sa nakoniec vnorí do oblačnosti a hmly aj južný hrebeň Malých Karpát a rozdiely zaniknú.

 Aktuálna inverzná situácia nepatrí medzi tie najvýnimočnejšie. Je však zaujímavá tým, že v údoliach a v kotlinách, ale aj na viacerých miestach v nížinách,  mrzne, ale nie je to celodenný mráz a okrem toho ani silný mráz. V noci na pondelok (2.11.2015), kedy sa už inverzia prejavovala, klesla teplota vzduchu na Slovensku v meteorologickej búdke na meteorologických  staniciach SHMÚ najnižšie v Podolínci, na -5,9 °C, v utorok ráno (3.11.2015) to tak bolo v Oravskej Lesnej, kde namerali -7,6 °C a v noci na stredu (4.11.2015) bol najsilnejší mráz vo Švedlári, kde klesla teplota vzduchu na -7,1 °C.

Naopak, na opačnom konci spektra hodnôt teploty vzduchu, sú registrované rekordné kladné hodnoty teploty vzduchu. V stredných a vysokých horských polohách je tak teplo, ako tam v období prevádzky týchto meteorologických staníc v novembri nikdy nebolo. Najviac vnímané sú rekordy maximálnej teploty vzduchu. V utorok (3.11.2015) bolo z meteorologických staníc SHMÚ najteplejšie na Štrbskom Plese, meteorologickí pozorovatelia tam namerali 18,9 °C a bol tam prekonaný rekord maximálnej novembrovej teploty vzduchu 17,9 °C zo 4. novembra 2004.

Druhá najvyššia novembrová hodnota teploty vzduchu bola 3.11.2015 zaregistrovaná v Oravskej Lesnej, teplota vzduchu tam dosiahla 18,1 °C, a viac tam v tomto jesennom mesiaci namerali iba raz, 5.11.2008 (19,2 °C). V Oravskej Lesnej bola teda včerajšia amplitúda teploty vzduchu (rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou vzduchu) až 25,7 °C (minimum bolo -7,6 °C a maximum 18,1 °C), čo je druhá najvyššia amplitúda v mesiaci november na tejto stanici. Rekord je stále platný z dňa 26.11.1975, kedy bola amplitúda teploty vzduchu až 26,0 °C. Aj v Podbanskom namerali v utorok (3.11.2015) maximálnu teplotu vzduchu 18,2 °C, čím tam bol vyrovnaný novembrový rekord zo 6.11.2008.

 Vo vysokých horských polohách boli novembrové rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu  ešte nápadnejšie. Na Lomnickom štíte, prvýkrát v histórii prevádzky tohto významného horského meteorologického observatória, prekonala teplota vzduchu hranicu 10 °C, v utorok (3.11.2015) tam namerali 10,8 °C, čím tam bol prekonaný  doterajší novembrový rekord maximálnej dennej teploty vzduchu 9,5 °C zo 4.11.2004. Rekordná maximálna teplota vzduchu pre mesiac november bola zaznamenaná na Chopku už v pondelok (2.11.2015). Namerali tam 14,4 °C a bol tam prekonaný rekord 13,4 °C z 3.11.2004. Identická situácia  nastala aj na Skalnatom Plese, kde namerali v utorok (3.11.2015) až 19,2 °C a bol tam prekonaný novembrový rekord 18,3 °C zo 4.11.2004. Okrem maximálnej dennej teploty vzduchu bola na Lomnickom štíte zaznamenaná v utorok (3.11.2015) aj rekordne vysoká priemerná denná teplota (8,7 °C) pre mesiac november. Rovnako to bolo aj na Chopku, ale o deň skôr (2.11.2015), tam dosiahla priemerná denná teplota vzduchu rekordnú novembrovú hodnotu 10,8 °C.

Prúdenie relatívne veľmi teplého vzduchu sa prejavilo na začiatku novembra 2015 rekordnými novembrovými hodnotami vybraných charakteristík teploty vzduchu aj na horských meteorologických staniciach v Nemecku.

Obr. 1

Obr. 2