Aktuality SHMÚ

Rekordy teploty vzduchu vo februári 2016

23.2.2016 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. MAROŠ TURŇA, RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC.
Rekordy teploty vzduchu vo februári 2016

Nikdy v histórii meteorologických meraní nezachytili meteorologické stanice SHMÚ na Slovensku vo februári takú vysokú hodnotu teploty vzduchu ako v pondelok (22.2.2016). V Bratislave na letisku  bolo 20,3 °C. Na niektorých meteorologických staniciach boli včera dosiahnuté aj nové maximá teploty vzduchu pre mesiac február. Príkladom sú: Kuchyňa, letisko 19,2 °C, Bratislava, Mlynská dolina 19,9 °C, Bratislava, Koliba 19,1 °C, Bratislava, letisko 20,3 °C, ale aj kotlinové stanice, ako sú Podolínec 17,6 °C a Spišské Vlachy 18,4 °C.

Včera (22.2.2016) pri výraznom prúdení teplého vzduchu sa vyskytovali v závetrí Álp föhnové efekty, ktoré boli výrazné v kotlinách južne a juhovýchodne  od Viedne. Na rakúskej synoptickej stanici Reichenau an der Rax bola včera maximálna teplota vzduchu až 22,5 °C.

Tieto föhnové efekty sa prejavili aj v širšom priestore regiónu medzi Viedňou a Bratislavou. Maximálna denná teplota vzduchu v Bratislave na letisku (20,3 °C) prekonala doterajší februárový rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre Slovensko z Moravského Svätého Jána, kde 25.2.2008 namerali 20,2 °C. Sú to zatiaľ jediné dve hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu vo februári, ktoré boli vyššie ako 20 °C. V januári bola takáto hodnota zaregistrovaná u nás iba raz, 29.1.2002. V Bratislave, v Mlynskej doline, vtedy namerali 20,2 °C. Jediným mesiacom roka, kedy teplota vzduchu na Slovensku ešte nedosiahla 20 °C, zostal december. V poslednom mesiaci roka namerali na Slovensku  najvyššiu teplotu vzduchu 19.12.1989 vo Veľkom Mederi, a to 19,1 °C. Včerajšie maximum teploty vzduchu z letiska v Bratislave je takto aj najvyššou teplotou vzduchu nameranou na Slovensku v zime.

Tohtoročný február sa priebežne vyznačuje početným výskytom rekordov niektorých charakteristík teploty vzduchu, ktoré sa viažu k určitým dňom. Nadpolovičná väčšina dní tohtoročného februára mala doteraz rekordy niektorých charakteristík teploty vzduchu. Najviac ich bolo 2.2.2016, 9.2.2016, 18.2.2016 a 22.2.2016. Tu je zaujímavé, že to neboli iba rekordy, ktoré v určitých dňoch prislúchali určitej meteorologickej stanici. Hodnota teploty vzduchu, ktorá bola nameraná 18.2.2016 v Kamenici nad Cirochou (14,9 °C) sa stala novým celoslovenským rekordom maximálnej dennej teploty vzduchu pre 18. február.