Aktuality SHMÚ

Štart novej sezóny monitoringu sucha

7.3.2016 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA
Štart novej sezóny monitoringu sucha

Po zimnej prestávke dnes štartujeme druhú sezónu monitoringu sucha, ktorá prináša viacero zaujímavých noviniek.

Po úspešnej pilotnej sezóne monitoringu sucha v roku 2015, dnešným dňom začína nová monitorovacia sezóna 2016, ktorá potrvá do konca septembra. Každý týždeň Vám prinesieme aktualizovaný stav vodnej bilancie za uplynulý týždeň, ako aj vyhliadku jej vývoja v nasledujúcom týždni založenú na údajoch z predpovedného modelu ECMWF.

Medzi novinky, ktoré sme v rámci monitoringu pripravili, patrí rozšírenie monitorovaného územia. To momentálne pokrýva celé územie Slovenska s výnimkou horských oblastí. Hustota a priestorové rozloženie staníc zodpovedá rozmiestneniu kvalitných staníc s údajovým radom minimálne od roku 1981, ktoré poskytujú údaje na dennej operatívnej báze. Prehľadná mapa poskytuje rýchly priestorový náhľad na momentálnu situáciu na Slovensku, ktorá je znázornená farbou značiek, ktorá zodpovedá škále na grafoch. Po prechode kurzorom cez značku sa objaví náhľad grafu pre konkrétnu stanicu. Pre zobrazenie grafu v plnej veľkosti je potrebné na vybranú stanicu kliknúť myšou.

Grafy zostávajú po vizuálnej stránke nezmenené a jednotlivé kategórie suchých, resp. vlhkých podmienok sú farebne odlíšené. V rámci metodiky sme vylúčili Palmerov Z-index, ktorý sa v minulej sezóne neosvedčil. Vďaka charakteru indexov, najmä štandardizovanému zrážkovému indexu (SPI) a štandardizovanému zrážkovému a evapotranspiračnému indexu (SPEI), je možné monitorovať nielen mieru sucha, ale aj mieru vlhkých podmienok. Tie môžu rovnako spôsobiť škody na poľnohospodárskych plodinách. Viac informácií o využívaných indexoch nájdete tu.

Dôležitou novinkou je komplexnosť monitoringu. Ten má dve hlavné časti, monitoring atmosférického sucha, ktorý bol popísaný vyššie a monitoring pôdneho sucha, ktorý Slovenský hydrometeorologický ústav realizuje v spolupráci s českými kolegami zo spoločnosti CzechGlobe. Monitoring atmosférického sucha je postavený najmä na sledovaní množstva zrážok a potenciálnej evapotranspirácie (maximálne množstvo vody, ktoré by sa za daných podmienok vyparilo v prípade, že by voda nebola limitujúcim faktorom). Index CMI pritom do úvahy berie aj vlastnosti pôdy, konkrétne využiteľnú vodnú kapacitu, ktorej hodnoty boli poskytnuté Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP). Monitoring pôdneho sucha sa zameriava na hodnotenie pôdnej vlhkosti a stavu vegetácie, ktorá je sledovaná aj pomocou družíc. Vybrať si jednú z častí môžete po kliknutí na tlačidlo Monitoring sucha na hlavnej stránke SHMÚ.

Veríme, že nová forma monitoringu sucha prinesie užívateľom hodnotné informácie, ktoré budú môcť využiť v praxi. Zároveň neprestávame pracovať na zlepšovaní či už kvality, ale najmä priestorovom zastúpení údajov.