Aktuality SHMÚ

Zhodnotenie mesiaca január 2017

1.2.2017 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, PAVEL FAŠKO, GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, PAVEL ŠŤASTNÝ
Zhodnotenie mesiaca január 2017

Január 2017 priniesol na Slovensko silné mrazy, pričom na niektorých miestach klesla teplota vzduchu aj pod -30 °C. Po 30 rokoch to bol na väčšine územia najchladnejší január. V článku Vám prinášame jeho zhodnotenie.

Prvý mesiac v roku 2017 bol z hľadiska priestorovej priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v prvej desiatke najchladnejších januárov od roku 1931 (Obr. 1, Tab. 1). Na teplotnom ráze tohoročného januára sa v podstatnej miere podpísal vpád studeného arktického vzduchu na Troch kráľov. Sneženie, ktoré vpádu predchádzalo, zmenilo charakter zemského povrchu, čo prispievalo v nasledujúcom období k ochladzovaniu prízemnej vrstvy vzduchu. V jednotlivých regiónoch Slovenska boli určité rozdiely v teplotných podmienkach.  Rozdiely teplôt boli podmienené tým, že pretrvávajúci výskyt teplotných inverzií v priebehu januára mal na hodnotu priemernej mesačnej teploty vzduchu väčší vplyv, ako samotná advekcia studeného vzduchu. Miestne vplyvy sa najviac prejavili v kotlinových polohách v južnej polovici stredného Slovenska,  čiastočne aj na dolnom Ponitrí, a tiež na rozhraní dolného Ponitria a Tekova. Medzi zaujímavosti tohoročného januára patrí, že v podmienkach pripomínajúcich voľnú atmosféru, napr. na Lomnickom štíte, bol január 2017 teplotne normálny (odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1961-1990 bola -1,3 °C). Úplne najvyššia denná maximálna teplota v tomto mesiaci dosiahla až takmer 8 °C na Skalnatom plese. Na rozdiel od vysokohorských polôh bol január 2017 v niektorých kotlinách mimoriadne studený. V Oravskej Lesnej poklesla minimálna teplota vzduchu na -35,5 °C (dňa 8.1.2017). V uvedený deň pod -30 °C klesla teplota aj na staniciach Zázrivá, Párnica, Liesek, Dudince a Červený Kláštor. Z kotlinových polôh bola najnižšia priemerná mesačná teplota -10,4 °C na stanici Brezno, čo predstavuje na tejto stanici 4. miesto od roku 1931 (Tab. 1). Tretí najchladnejší január od roku 1931 bol aj na stanici Sliač (Tab. 1), kde bola priemerná mesačná teplota -9,7 °C.

Význam prítomnosti, resp. neprítomnosti snehovej pokrývky sa prejavil aj v hĺbke zamrznutia pôdy. Tam, kde snehová pokrývka nebola, alebo bola jej výška nízka, mohla pôda zamrznúť do väčších hĺbok (napr. Hurbanovo 37 cm, Poprad 50 cm). Na miestach bez snehovej pokrývky, alebo iba s nesúvislou snehovou pokrývkou boli mrazy slabšie, ako na miestach so snehovou pokrývkou.

Silné mrazy v kotlinových polohách boli spôsobené aj prítomnosťou stabilnej tlakovej výše, ktorá sa rozprestierala nad územím strednej Európy po väčšinu mesiaca. Počas tlakovej výše býva spravidla stabilné slnečné počasie, so slabým vetrom, a jasnými a mrazivými nocami, pričom na niektorých miestach sa môže lokálne vytvoriť aj mrznúca hmla. Január 2017 je preto zároveň aj jeden z najslnečnejších od začiatku meraní. Rekordne vysoké mesačné sumy slnečného svitu v hodinách boli na staniciach Sliač, Hurbanovo, Bratislava – Koliba, Bratislava – Ivanka, Piešťany a Prievidza. Najviac hodín slnečného svitu bolo na stanici Lomnický štít (183,5 hod.), čo je druhé miesto za rokom 1989.

Táto analýza vychádza z operatívnych údajov klimatologických staníc s pravidelným denným odosielaním správ INTER a tiež automatických staníc, ktoré mali počas mesiaca kompletné údaje.

 

TABUĽKOVÁ PRÍLOHA:

Tab. 1.  Poradie najchladnejších januárov podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu zo staníc s údajmi od roku 1931 (SLOVENSKO: priestorový priemer).

Tab. 2.   Poradie najchladnejších januárov podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu zo staníc s údajmi od roku 1951.

Tab. 3.   Poradie najchladnejších januárov podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu pre stanice s údajmi dostupnými z rôzneho obdobia.

 

OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA:

Obr. 1   Priestorová priemerná mesačná teplota vzduchu v januári od roku 1931 do 2017 na území Slovenska

 

 

Obr. 2  Priemerná mesačná teplota vzduchu v januári od roku 1931 do 2017 na stanici Brezno

 

Obr. 3  Priemerná mesačná teplota vzduchu v januári od roku 1931 do  2017 na stanici Sliač