Aktuality SHMÚ

Vlahové podmienky na Slovensku od začiatku roka 2017

30.5.2017 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Vlahové podmienky na Slovensku od začiatku roka 2017

Snehová pokrývka, prebytok, ale aj deficit zrážok a výpar. To všetko ovplyvňovalo vlahové podmienky na Slovensku od začiatku roka 2017. Prečítajte si, ako sa menila situácia z pohľadu monitoringu sucha.

Rok 2017 začal na väčšine územia  pomerne veľkým deficitom zrážok, ktorý sa začal kumulovať ešte koncom roka 2016. Vlahové podmienky z hľadiska meteorologického sucha na Slovensku od začiatku roka 2017 znázorňujú obrázky 1 až 4. Najvyšší vlahový deficit bol pozorovaný na južnej polovici Slovenska, normálne podmienky boli pozorované len na Orave a Severovýchode Slovenska.

Február priniesol zlepšenie situácie vo viacerých regiónoch. Výnimkou bol severovýchod  a Orava, kde spadlo menej zrážok než je v danej dobe zvyčajné. Suchým však zostával aj západ Slovenska, kde sa vlahový deficit naďalej kumuloval. V marci sme monitorovali na väčšine staníc normálne podmienky, na severovýchode doznievala pomerne intenzívna suchá perióda. Tá nebola pre poľnohospodárstvo tak zásadná, nakoľko pôda bola vlhká vplyvom topiaceho sa snehu. Dopady zrážkového deficitu preto neboli výrazné. Záhorie a Podunajská nížina, s výnimkou okolia Hurbanova, aj naďalej zaznamenávali zvyšujúci sa vlahový deficit. Ten bol doplnený až v priebehu posledných aprílových dní a začiatkom mája, kedy intenzívnejšie zrážky dokázali doplniť aj pôdnu vlhkosť. Problematickým zostal iba krajný juhozápad v okolí Bratislavy, kde sme až doteraz nezaznamenali ukončenie suchej epizódy, ktorá začala ešte v roku 2016.

Je však potrebné si uvedomiť, že májové zrážky mali prevažne búrkový charakter v dôsledku rozvíjajúcej sa konvekcie. Takéto zrážky majú častokrát len lokálny rozmer a nezasahujú plošne veľké územia. Z tohto dôvodu sa môžu na Podunajskej a Záhorskej nížine nachádzať lokality, kde sa vyskytujú suchšie podmienky než monitorujú naše stanice.

Z hľadiska intenzity pôdneho sucha je od začiatku roka na väčšine územia Slovenska riziko sucha veľmi nízke. Na západnom Slovensku bola najhoršia situácia na prelome januára a februára, kedy na Zahorí, ale aj na Považí a v okolí Myjavy, bolo výrazné až výnimočné sucho. Na konci februára sa situácia podstatne zlepšila a na Záhorí bolo v tejto dobe len začínajúce sucho. V priebehu marca bolo len mierne sucho, pričom zasiahnutou oblasťou zostávalo len Záhorie. Výrazné až výnimočné sucho sa opäť objavilo na začiatku  apríla. Neskôr, sa situácia postupne zlepšovala, v druhej polovici apríla boli výraznejšie zrážky aj na Záhorí a sucho bolo nanajvýš mierne. V priebehu mája sa nič podstatné nezmenilo, až na posledný májový týždeň, kedy sa opäť na Záhorí objavilo výrazné sucho.

Relatívne nasýtenie bolo v januári na celom strednom a východnom Slovensku v intervale 90-100 %. Znížené hodnoty boli na západnom Slovensku, a to väčšinou v intervale 70-90 %, len na Záhorí to bolo menej,  len 50 %. Nasýtenie postupne počas februára a marca stúplo  na väčšine západného Slovenska, najnižšie hodnoty pretrvávali na Záhorí, pričom zostávali na spodnej hranici 50 %. Teplé a suché počasie na začiatku apríla (obrázok 5) spôsobilo zníženie nasýtenia na väčšine územia, ale stále najnižšie hodnoty boli na Záhorí, a to len 20 %. Na konci apríla bol dostatok zrážok takmer na celom území. Najviac sa nasýtenie zvýšilo na severe a na strednom Slovensku, na Záhorí bolo najsuchšie a hodnoty stúpli len na 30 až 40 %. V máji sa situácia dlho nemenila. Na konci mája v povrchovej vrstve došlo k výraznému poklesu nasýtenia, a to predovšetkým na juhozápade. Bod zníženej dostupnosti na konci mája je dosiahnutý na približne tretine územia (obrázok 6).

Aktuálne informácie nájdete každý pondelok na stránkach http://www.shmu.sk/sk/?page=2161 a http://www.intersucho.cz/sk/?mapcountry=sk

Obrázok 1 Priebeh zrážkovo-evapotranspiračného indexu (SPEI) na stanici Bratislava – letisko (vľavo) a Kuchyňa (vpravo).

Obrázok 2 Priebeh zrážkovo-evapotranspiračného indexu (SPEI) na stanici Milhostov (vľavo) a Rimavská Sobota (vpravo).

Obrázok 3 Priebeh zrážkovo-evapotranspiračného indexu (SPEI) na stanici Podolínec (vľavo) a Banská Bystrica (vpravo).

Obrázok 4 Priebeh zrážkovo-evapotranspiračného indexu (SPEI) na stanici Oravská Lesná.

Obrázok 5 Relatívne nasýtenie pôdy na Slovensku dňa 9. apríla 2017

Obrázok 6 Relatívne nasýtenie pôdy na Slovensku dňa 28. mája 2017