Aktuality SHMÚ

Konferencie mladých odborníkov

3.11.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ING. DANICA LEŠKOVÁ, PHD.
Konferencie mladých odborníkov

Začiatkom novembra 2017 (9.11.2017 od 9.00 hod.) sa  na SHMÚ uskutoční Konferencia mladých odborníkov.

Konferencie budú tri: Konferencia mladých hydrológov,  Konferencia mladých meteorológov a klimatológov a Konferencia mladých vodohospodárov. Dávame ich do pozornosti najmä mladým ľuďom, a to nielen na SHMÚ, ale aj širokej odbornej, mladej verejnosti, pracovníkom v príslušných odboroch, ktorí by mali záujem zúčastniť sa tejto akcie. Záujemcovia, ktorí chcú osobne povzbudiť svojich mladých kolegov a budúcich odborníkov vo svojich profesiách, budú srdečne vítaní. 

Dalšie informácie k podujatiu:

Pozvánka a program

Sprievodný list

Štatút  mladých hydrológov 2017

Štatút mladých meteorológov a klimatológov 2017

Štatút mladých vodohospodárov 2017