Aktuality SHMÚ

Trojkráľová zima - kde je?

4.1.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Trojkráľová zima - kde je?

Trojkráľová zima v tomto roku neprichádza do vnútrozemia Európy, ale do Severnej Ameriky.

V minulom zimnom období sa tzv. trojkráľová zima prejavila v strednej Európe priam ukážkovo. Do našej oblasti prenikol od severu extrémne studený vzduch a teplota vzduchu na Slovensku miestami klesala pod -20 °C, dokonca ojedinele až pod -30 °C (analýza). V tomto roku však zima počas spomínaného obdobia určite nepríde, práve naopak, vzhľadom na ročnú dobu bude veľmi teplo. Dôvodom bude prúdenie teplého vzduchu od západu, neskôr od juhu, pričom studená vzduchová hmota sa bude udržiavať stále ďaleko na severe (animácia 1).

V situáciách, keď do Európy prúdi teplý vzduch, sa často stáva, že do Severnej Ameriky prúdi studený vzduch. Podobne je to aj v tomto prípade (obr. 1). Na animácii 1 vidieť, že do Európy prúdi od západu po prednej strane oblasti nízkeho tlaku vzduchu morský vzduch z oblasti Atlantického oceánu (ten z tohto smeru nemôže byť studený, totiž aj keby sa studený vzduch dostal nad Atlantický oceán, od vody sa rýchlo ohreje, keďže je výrazne teplejšia a do Európy sa tak dostáva výrazne transformovaný). Na animácii 2 naopak vidieť, ako do Severnej Ameriky prúdi studený arktický vzduch (údaje SYNOP z USA na obr. 2) medzi rozsiahlou tlakovou výšou, ktorá siaha od severného pólu až po Mexiko (izobara 1020 hPa na obr. 1) a tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi pri východnom pobreží USA (práve na kontraste veľmi studenej vzduchovej hmoty nad pevninou a teplej nad teplým Golfským prúdom). Príčina tohto rozdelenia vzduchových hmôt spočíva v tom, že za daných okolností prebieha nad Atlantickým oceánom výrazná cyklonálna činnosť podporená prúdením studeného vzduchu z východnej Kanady a USA nad podstatne teplejšiu vodu Atlantického oceánu (čo je výrazná podpora cyklogenézy), teda tzv. islandská tlaková níž sa často obnovuje (anomália teploty vo výške 2 m v danej oblasti na obr. 3). Polárny vortex je v takom prípade kompaktný (príklad TU), trochu viac posunutý na európsku stranu severnej hemisféry a do Európy prúdi teplý morský vzduch, naopak do Severnej Ameriky prúdi studený. Pre vpády studeného arktického vzduchu do Európy a Ázie je skôr vhodný nekompaktný polárny vortex. Porovnanie teplotných anomálií pri kompaktnom (Cluster 1) a nekompaktnom polárnom vortexte (Cluster 7) je na obr. 4.

 

Animácia 1 - Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora (čierne izočiary) a teplota v hladine 850 hPa (výška cca 1400 m n.m., farebná škála), model ECMWF, 4.1. až 8.1.2018. Prúdenie teplého morského vzduchu od západu, na konci animácie od juhu, do strednej Európy.

 

Obr. 1 - Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora a teplota v hladine 850 hPa (výška 1200-1600 m n.m.). Do vnútrozemia Európy až po Kazachstan a Ural prúdi teplý morský vzduch od západu, do Severnej Ameriky až po Mexický záliv studený arktický vzduch.

 

Obr. 2 - SYNOP - teplota vzduchu a oblačnosť, Spojené štáty americké, 4.1.2018, 12 UTC (v oblasti ráno). Mráz takmer v celej časti USA východne od Skalistých hôr, vyskytol sa aj v okolí Mexického zálivu, na pohraničí s Kanadou až -36 °C.

 

Animácia 2 - Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora (čierne izočiary) a teplota v hladine 850 hPa (výška cca 1400 m n.m., farebná škála), model ECMWF, 4.1. až 8.1.2018. Prúdenie studeného arktického vzduchu od severu do Severnej Ameriky, najmä jej východnej polovice a súčasne prehĺbenie hlbokej tlakovej níže na rozhraní studenej vzduchovej hmoty nad pevinou a teplej nad teplým Golfským prúdom.

 

Obr. 3 - Anomália teploty vo výške 2 m nad povrchom 4.1.2018. V oblasti východnej polovice Severnej Ameriky výrazná chladná anomália, nad priľahlým oceánom mierna teplá, v Európe, na Sibíri, v západnej Kanade a na Aljaške výrazná kladná anomália (zdroj).

 

Obr. 4 - Typické teplotné anomálie zím (1979-2015) v prípade kompaktného (vľavo) a nekompaktného polárneho vortexu (vpravo) (zdroj).

 

Zdroje a ďalšia literatúra:

https://www.nature.com/articles/nclimate3136

http://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation

http://mashable.com/2017/09/22/polar-vortex-study-climate-change-arctic-warming-colder-winters/#xppvW2NXTkq2

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-14-00036.1

https://www.nature.com/articles/nclimate3136