Aktuality SHMÚ

Zvýšené vodné stavy v povodí Moravy

18.1.2018 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | JAKUB MÉSZÁROS, CYRIL SIMAN
Zvýšené vodné stavy v povodí Moravy

Zrážková situácia z konca kalendárneho roka 2017 a následné oteplenie spôsobili vzostup hladín na tokoch slovenskej časti povodia Moravy. Už prvý týždeň v roku 2018 boli dosiahnuté vodné stavy, ktoré na niektorých staniciach prekročili maximálne hodnoty vodných stavov z kalednárneho roku 2017.

Vďaka premenlivému a relatívne teplému charakteru počasia sa túto zimu na západe Slovenska zatiaľ nevytvorili podmienky na to, aby sa sneh udržal počas dlhšieho obdobia. Priebeh počasia v mesiaci december sme detailnejšie zhodnotili už v predošlej analýze. V jeho závere prevládalo na území Slovenska veľmi teplé počasie spôsobené prevládajúcim západným prúdením teplého vzduchu z Atlantického oceánu do strednej Európy. Dňa 28.12. postúpil od západu nad naše územie zvlnený studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu siahajúcou z južnej Škandinávie až nad centrálne Stredomorie (obr. 1). Spomínaný studený front sa nad naším územím vlnil ešte aj v noci a nasledujúci deň (z 28. na 29.12.) a priniesol výdatné zrážky najmä nad západné Slovensko (tu sa zrážky vyskytli najmä v noci) (obr. 2, obr. 3). Na Záhorí spadlo za 24 hodín ojedinele až takmer 30 mm zrážok (obr. 4). Tie boli väčšinou aj v nižších polohách vo forme snehu, pričom zhruba od výšky 300 m n. m. sa vytvárala aj súvislá snehová pokrývka. Po snežení z 29.12.2017 nastalo v krátkom čase výrazné oteplenie, ktoré sa prejavilo aj na chode teploty vzduchu na klimatologických staniciach na Záhorí (obr. 5). Na obrázku č. 5 môžeme vidieť, že na prelome rokov bola v danej lokalite teplota vzduchu väčšinou nad bodom mrazu. Zrážky vyskytujúce sa v nasledujúcom období boli vo forme dažďa a sneh sa rýchlo topil. To sa prejavilo na vzostupe hladiny Moravy a jej slovenských prítokoch: Chvojnica, Myjava, Rudava a Malina. Pracovníci hydrologickej služby SHMÚ počas tohto obdobia v teréne pri zvýšených stavoch zamerali prietoky, ktoré budú cenné pre tvorbu merných kriviek. Pozoruhodné je, že na niektorých vodomerných staniciach boli už v prvých dňoch nového roka prekonané maximálne hodnoty vodných stavov a prietokov z roku 2017. Z hľadiska N-ročnosti (hodnoty, ktoré sa vyskytujú raz za N rokov) to však neboli žiadne významné prietoky. Podľa hydrologických charakteristík za referenčné obdobie 1961-2000 sa takéto prietoky vyskytujú na daných staniciach (Tabuľka 1) každý rok, na niektorých dokonca aj viac ako 30 dní v roku.

Vodné toky v povodí Moravy sú podľa režimu odtoku vrchovinovo-nížinné typy, ktoré majú najmenej vody v mesiacoch august alebo september, kedy je najvyšší výpar a najviac vody v mesiacoch február alebo marec, kedy sa topí sneh. Keďže momentálne sú zásoby vody v snehovej pokrývke nízke a situácia nevyzerá, že by sa mali zvýšiť, bude zaujímavé sledovať, či ešte nastane vzostup vodných tokov v slovenskom povodí Moravy aspoň k hodnotám dosiahnutým v prvom týždni v roku 2018.

Obr. 1: Synoptická analýza zo dňa 29.12.2017 (00 UTC).

 

Obr. 2: Rádiolokačná odrazivosť CAPPI 2 km dňa 28.12.2017 o 21:00 SEČ.

 

Obr. 3: Rádiolokačná odrazivosť CAPPI 2 km dňa 29.12.2017 o 01:00 SEČ.

 

 Obr. 4: 24-hodinový úhrn zrážok na území Slovenska dňa 29.12.2017 (do 06:00 SEČ).

 

Obr. 5: Priebeh teploty vzduchu na stanici Kuchyňa - Malacky v závere roka 2017 a na začiatku roka 2018

 

Tab. 1: Vodomerné stanice v slovenskom povodí Moravy, na ktorých boli začiatkom roka 2018 prekročené alebo dosiahnuté maximálne hodnoty vodných stavov a prietokov z roku 2017. V zátvorke je pri niektorých staniciach uvedený stav – absolútne ročné maximum, ktoré sa vyskytlo len krátkodobo po búrke v letnom polroku. Údaje sú operatívne.

ID

Stanica

Tok

Dátum 2017

H

Qmax 

Dátum 2018

H

Qmax 

5020

Myjava

Myjava

22.2

68 (81)

0,752

6.1.

72

1,057

5024

Vrbovce

Teplica

21.2.

122

2,070

1.1.

123

2,351

5025

Sobotište

Teplica

21.2.

95

3,053

1.1.

97

3,292

5060

Sološnica

Sološnický potok

21.2.

12 (18)

0,060

1.1.

15

0,197

5070

Studienka

Rudava

21.2.

111

2,421

1.1.

111

2,421

5110

Zohor

Suchý potok

22.1.

97 (112)

0,392

1.1.

98

0,406

5120

Borinka

Stupávka

23.2.

17 (27)

0,300

9.1.

19

0,358

ID - indikatív vodomernej stanice

H - vodný stav  [cm]

Qmax - maximálny prietok  [m3/s]