Aktuality SHMÚ

Zima bude pokračovať aj v ďalších dňoch

16.2.2018 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Zima bude pokračovať aj v ďalších dňoch

Aj napriek tomu, že už máme za sebou viac ako polovicu februára sa zdá, že zima ešte nepovedala svoje posledné slovo a v najbližších dňoch sa nám ešte niekoľkokrát pripomenie.

Po teplom charaktere počasia, ktorý na území Slovenska pretrvával prakticky celý január 2018 (a ešte aj v prvých dňoch februára) sa na začiatku posledného zimného mesiaca ochladilo. Zmenu v počasí priniesla postupná prestavba tlakových útvarov vysunutie hrebeňa vysokého tlaku vzduchu vo vyšších, ale aj v nižších vrstvách ovzdušia, od juhozápadu cez britské ostrovy a Francúzsko do Škandinávie, kde sa vytvorilo samostatné jadro vysokého tlaku vzduchu.  Po prednej strane tzv. blokujúcej anticyklóny (obr. 1) k nám v dňoch 5. a 6. 2. prúdil od severovýchodu studený morský arktický vzduch (obr. 2 a 3), s ohniskom formovania za severným polárnym kruhom nad zamrznutým Severným ľadovým oceánom. Priemerná denná teplota vzduchu sa tak postupne znížila zhruba na úroveň dlhodobého priemeru (obr. 4). Na niektorých staniciach sme však zaznamenali aj výraznejšiu zápornú odchýlku od dlhodobého priemeru, a to napr. v Poprade.

V budúcom týždni na rozhraní vplyvu tlakovej níže južne a tlakovej výše severne od nášho územia

V najbližších dňoch očakávame postupne opäť významnejšiu prestavbu v rozložení tlakových útvarov v Európe a jej okolí, ktorá bude mať vplyv aj na počasie v strednej Európe a na Slovensku. Už na začiatku budúceho pracovného týždňa sa v oblasti severovýchodného Atlantiku začne z juhu na sever rozširovať vo vyšších vrstvách ovzdušia hrebeň vysokého tlaku vzduchu. Súčasne začne nad Škandináviou mohutnieť radiačná tlaková výš (obr. 5a). V ďalších dňoch bude pokračovať mohutnenie prízemnej radiačnej tlakovej výše nad Škandináviou a tiež pomalé rozširovanie (smerom na sever) a presúvanie hrebeňa (smerom na východ) vysokého tlaku vzduchu nad severovýchodným Atlantikom (obr. 5b). Postupne sa tak vytvoria vhodné cirkulačné podmienky na prílev studeného morského arktického vzduchu od severovýchodu do strednej Európy (obr. 6a, 6b). Predpokladané cirkulačné podmienky sa budú približne zhodovať s načrtnutou schémou na obr. 1, prípadne so situáciou, ktorá priniesla na naše územie ochladenie na začiatku februára 2018 (obr. 2 a 3). Podobne sa najmä spočiatku vyvíjala aj synoptická situácia na začiatku januára 2017. Výrazný rozdiel bol však v nasledujúcom vývoji v rozložení tlakových útvarov. Kým v minulom roku sa postupne stred tlakovej výše presunul nad strednú Európu (konkrétne nad južné Nemecko) a po jej prednej strane k nám studený vzduch prúdil dlhšie obdobie, v tomto roku zotrvá tlaková výš severne od nášho územia (neskôr až nad severnou Škandináviou) a situáciu bude komplikovať najmä tlaková níž, ktorá sa prehĺbi nad severným Talianskom (obr. 5c). V závislosti od prevládajúceho vplyvu daného tlakového útvaru bude možné hovoriť o východnej cyklonálnej, prípadne východnej anticyklonálnej situácii (obr. 5d). Po prednej strane spomínanej tlakovej níže so stredom nad centrálnym Stredomorím k nám najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia bude prúdiť od juhovýchodu až juhu teplý a vlhký vzduch, naopak v nižších hladinách troposféry sa k nám bude dostávať od severovýchodu až východu chladný a suchší vzduch (pravdepodobne však prílev chladnejšieho vzduchu bude smerovať viac na sever od nášho územia) (obr. 6c a 6d).

V závere budúceho týždňa sa tak v strednej Európe bude udržiavať frontálne rozhranie vlniace sa medzi tlakovou nížou južne a tlakovou výšou severne od nášho územia. Je to ešte stále pomerne ďaleko na akceptovateľne presnú predpoveď, ale do štvrtka 22.2.2018 by na území Slovenska mohlo spadnúť miestami, a to najmä na juhozápade, aj viac ako 30 mm zrážok (na zrážkovo náveterných svahoch pohorí aj viac) (obr. 7). Ako však vyplýva z ansámblovej predpovede viacerých meteorologických prvkov pre Hurbanovo a Stropkov neistota v druhej polovici budúceho pracovného týždňa je už značná (obr. 8).

 

Obr. 1: Charakteristická poloha tlakových výší v Európe a okolí pri blokujúcej anticyklonálnej situácii. Farebné šípky sú len schematické a znázorňujú približnú dráhu po ktorej k nám dochádza k prílevu morskej arktickej vzduchovej hmoty (modré šípky) po prednej strane blokujúcej tlakovej výše nad Škandináviou.

 

Obr. 2: Synoptická situácia nad Európou dňa 4.2.2018 o 06:00 UTC. Na obrázku vľavo analýza prízemného tlakového poľa, vpravo výška a teplota v geopotenciálnej hladine 850 hPa (cca 1500 m n. m.) (typ poveternostnej situácie "severovýchodná cyklonálna situácia").

 

Obr. 3: Synoptická situácia nad Európou dňa 5.2.2018 o 00:00 UTC. Na obrázku vľavo analýza prízemného tlakového poľa, vpravo výška a teplota v geopotenciálnej hladine 850 hPa (cca 1500 m n. m.).

Obr. 4: Chod priemernej dennej teploty vzduchu a jej odchýlka od normálu 1961 1990 a dlhodobého priemeru 1981 2010 v období od 1. do 15.2. 2018 na stanici Hurbanovo.

Obr. 5: Predpoveď prízemného tlakového poľa (biele izobary) a výšky geopotenciálnej hladiny 500 hPa (v štandardnej atmosfére nadmorská výška  5500 m n. m. (farebná škála)) v období od 19. do 22.2.2018 ("A500" = hrebeň vysokého tlaku vzduchu v hladine 500 hPa, AMSL = radiačná tlaková výš nad Škandináviou v prízemnom tlakovom poli).

Obr. 6: Predpoveď teploty vzduchu (farebná škála) a výšky geopotenciálnej hladiny 850 hPa (v štandardnej atmosfére nadmorská výška 1500 m n. m. (čierne izočiary)) v období od 19. do 22.2.2018 (červené šípky = prílev teplého vzduchu, biele šípky = prílev chladného vzduchu).

Obr. 7: Kumulatívny úhrn zrážok (dážď aj sneh) modelu ECMWF na území Slovenska v období od 16.2 do 22.2.2018 (do 18:00 UTC).

(pozri aj kumulatívny úhrn snehových zrážok)

 

Obr. 8: Ansámblová predpoveď teploty vzduchu, rýchlosti vetra, oblačnosti a úhrnov atmosférických zrážok (vľavej časti oboch obrázkov) a teploty vzduchu v hladine 850 hPa, úhrnov atmosférických zrážok a výšky geopotenciálnej hladiny 500 hPa (v pravej časti obrázkov) pre lokality Hurbanovo (dvojica obrázkov vľavo) a Stropkov (dvojica obrázkov vpravo). V modrom kruhu dávame do pozornosti predpoveď vyšších úhrnov zrážok najmä v období od 20. do 24.2., v červenom kruhu je dobré si všimnúť väčší rozptyl (znamenajúci väčšiu neistotu v predpovedi) medzi hlavným behom a členmi ansámblu modelu ECMWF.