SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mrázVietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

27 APR 2018

Prvé známky dopadov sucha na poľnohospodárstvo

KLIMATOLÓGIA | 27.4.2018 | SPRÁVA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

V uplynulom 16. týždni sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu, o čom sme informovali aj na našej stránke.

Potvrdzujú to aj informácie z hlásení expertov v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tie síce neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch.

Na viacerých miestach Slovenska bola orničná vrstva presušená, pričom napríklad na ťažších pôdach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa začali tvoriť pukliny. Na ozimných plodinách zatiaľ neboli výraznejšie ovplyvnené. Určité prejavy nedostatku vlahy boli hlásené len v okrese Dunajská Streda a Zvolen, kde bol hlásený zhoršený stav porastov a redukcia odnoží. Presušená vrchná časť pôdy však spôsobovala problémy pri vzchádzaní jarných plodín, napr. pri maku, repke jarnej, či cukrovej repe, ktorých porasty vzchádzali nerovnomerne. Problémy hlásil aj Spiš, kde bol vplyvom teplých a suchých podmienok zaznamenaný intenzívnejší výskyt živočíšnych škodcov.

Viac informácií nájdete na stránke intersucho.sk v sekcii Dopady na poľnohospodárstvo.