Aktuality SHMÚ

2018 – najteplejší rok na viacerých miestach Slovenska

11.1.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OLIVER BOCHNÍČEK, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
2018 – najteplejší rok na viacerých miestach Slovenska

Prinášame predbežnú informáciu o zaznamenaní historicky najteplejšieho roka v histórii prevádzky niektorých meteorologických staníc na území Slovenska. Uvedené hodnotenie bolo pripravené z doposiaľ dostupných a spracovaných údajov SHMÚ. Podrobnejšiu analýzu pripravíme v najbližšom období. 

V roku 2018 bola na doteraz najväčšom počte meteorologických a klimatologických staníc v rámci Slovenska dosiahnutá priemerná ročná teplota vzduchu 12,0 °C a viac. V Žihárci bola priemerná ročná teplota v roku 2018 dokonca až 13,0 °C, pričom dosiahnutie tejto hodnoty bolo zaznamenané vôbec poprvýkrát v histórii meteorologických meraní na Slovensku.

Na staniciach, ktoré v roku 2018 zaznamenali prekonanie doteraz najteplejšieho roka, je nová rekordná hodnota o 0,1 až 0,4 °C vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom (tento bol zaregistrovaný prevažne v roku 2014, avšak niekde aj v roku 2013, alebo 2015). Najväčší rozdiel medzi novým a predošlým rekordom (0,4 °C) bol dosiahnutý na staniciach Bratislava-Koliba, Bratislava-letisko, Gabčíkovo a Banská Štiavnica.

Nižšie uvádzame mapové spracovanie poradia ročnej priemernej teploty vzduchu za rok 2018 v histórii meraní na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku (teda od roku 1931, v prípade Hurbanova od roku 1901; Obr. 1). Ďalej je možné na Obr. 2 vidieť vývoj odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu (dT) na štyroch vybraných meteorologických staniciach: Bratislava-Koliba (od r. 1951), Hurbanovo (od r. 1872), Oravská Lesná (od r. 1951) a Košice-letisko (od r. 1951).

Zdroj: SHMÚ (KMIS)

Obr. 1: Poradie (umiestnenie) roku 2018 podľa priemernej ročnej teploty vzduchu na vybraných klimatologických staniciach v rámci územia Slovenska (na základe meraní SHMÚ od roku 1931, v Hurbanove od r. 1901) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 2: Odchýlka priemernej ročnej teploty vzduchu (dT) od normálu 1961-1990 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období od roku 1872, resp. 1951 do roka 2018; intervalu "normálu 1961-1990" zodpovedá kritériu teplotne normálnych rokov medzi dolným a horným kvartilom distribúcie dT (±0,5 °C) [Zdroj: SHMÚ]