Aktuality SHMÚ

Úhrn atmosférických zrážok za rok 2018

29.4.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MARTIN MADARA, PETER KAJABA, PAVEL FAŠKO
Úhrn atmosférických zrážok za rok 2018

Dlhodobý priemer úhrnu atmosférických zrážok za 30 – ročné obdobie (1989 – 2018) vs. úhrn zrážok za rok 2018 na vybraných zrážkomerných staniciach Slovenska

Keďže v posledných mesiacoch je na niektorých miestach pomerne sucho, a v posledných dňoch sa ani vďaka zrážkam situácia na západnom Slovensku príliš nezmenila (väčšinou spadlo do 10 mm), pozreli sme sa, ako tomu bolo v roku 2018 v porovnaní s dlhodobým 30 – ročným priemerom (1989 – 2018). Na väčšine vybraných staníc (ako vidíme z Obr. 1 a Obr. 2) bol úhrn zrážok za rok 2018 nižší v porovnaní s dlhodobým priemerom za obdobie 1989 – 2018. Najvýraznejší rozdiel z vybraných zrážkomerných staníc bol na stanici v Novom Meste nad Váhom, kde za obdobie rokov 1989 – 2018 bol dlhodobý priemer na úrovni 611,2 mm. V roku 2018 tu spadlo len 388,7 mm zrážok, čo je o 36 % menej zrážok ako je dlhodobý priemer 1989 – 2018.

V roku 2018 na zrážkomernej stanici V Novom Meste nad Váhom bol maximálny denný úhrn zrážok dňa 02.09.2018. V daný deň spadlo 24,7 mm zrážok. Za posledných 30 rokov (1989 – 2018) bol maximálny ročný úhrn zrážok v roku 2010 (907,2 mm) a najnižší úhrn bol minulý rok 2018 (spomínaných 388,7 mm). Na zrážkomernej stanici v Novom Meste nad Váhom bol minulý rok 2018 najsuchším od roku 1989.

Naopak, na stanici Bratislava – Koliba spadlo viac zrážok v roku 2018 (738,1 mm) oproti dlhodobému 30 –ročnému priemeru 1989 – 2018 (690,9 mm). Je to o takmer 7 % viac. Keď sme sa ale pozreli na maximálne úhrny zrážok na zrážkomernej stanici Bratislava - Koliba za rok 2018, zistili sme, že na danej stanici boli až 3 dni s úhrnom zrážok viac ako 50 mm. Konkrétne to boli dni 06.06.2018 (54,3 mm), 06.07.2018 (57,2 mm) a dňa 01.09.2018, kedy spadlo až 71,4 mm zrážok. Za tieto 3 dni spadlo takmer 25 % celkového ročného úhrnu zrážok v roku 2018. Z toho sa dá usúdiť, že vďaka búrkam (s výraznými úhrnmi), ktoré prešli cez danú stanicu, sa veľmi výrazne navýšil ročný úhrn zrážok na stanici Bratislava – Koliba.

Vďaka patrí našim kolegom na zrážkomerných staniciach, ktorí pozorujú už celé desaťročia. Vďaka takýmto pekným uceleným radom Vám vieme poskytnúť údaje, ktoré majú veľmi dobrú výpovednú hodnotu.

Ak Vás zaujíma aktuálny stav sucha, tak bližšie informácie nájdete tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=2161

Obr. 1 Dlhodobý priemer úhrnu atmosférických zrážok (mm) na vybraných zrážkomerných staniciach na Slovensku za obdobie 1989 - 2018

 

Obr. 2 Úhrn atmosférických zrážok (mm) na vybraných zrážkomerných staniciach na Slovensku v roku 2018 a ich percentuálny podiel k dlhodobému priemeru (DP) 1989 - 2018

Tab. 1