Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Moravský Svätý Ján
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 440 cm 440 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 520 cm 520 cm

Moravský Svätý Ján - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Moravský Svätý Ján - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:30 944.7
4.12.2022 15:15 944.7
4.12.2022 15:00 944.7
4.12.2022 14:45 944.7
4.12.2022 14:30 944.7
4.12.2022 14:15 944.7
4.12.2022 14:00 944.7
4.12.2022 13:45 944.6
4.12.2022 13:30 944.6
4.12.2022 13:15 944.6
4.12.2022 13:00 944.6
4.12.2022 12:45 944.5
4.12.2022 12:30 944.5
4.12.2022 12:15 954.5
4.12.2022 12:00 944.5
4.12.2022 11:45 954.5
4.12.2022 11:30 944.5
4.12.2022 11:15 944.5
4.12.2022 11:00 954.4
4.12.2022 10:45 954.4
4.12.2022 10:30 954.3
4.12.2022 10:15 954.3
4.12.2022 10:00 954.3
4.12.2022 09:45 944.3
4.12.2022 09:30 954.3
4.12.2022 09:15 954.3
4.12.2022 09:00 954.2
4.12.2022 08:45 954.2
4.12.2022 08:30 954.2
4.12.2022 08:15 954.2
4.12.2022 08:00 954.2
4.12.2022 07:45 954.2
4.12.2022 07:30 954.2
4.12.2022 07:15 954.2
4.12.2022 07:00 954.2
4.12.2022 06:45 954.2
4.12.2022 06:30 954.2
4.12.2022 06:15 954.2
4.12.2022 06:00 954.2
4.12.2022 05:45 954.2
4.12.2022 05:30 954.2
4.12.2022 05:15 954.2
4.12.2022 05:00 954.2
4.12.2022 04:45 954.2
4.12.2022 04:30 954.2
4.12.2022 04:15 954.2
4.12.2022 04:00 954.2
4.12.2022 03:45 954.2
4.12.2022 03:30 954.2
4.12.2022 03:15 954.2
4.12.2022 03:00 954.2
4.12.2022 02:45 954.2
4.12.2022 02:30 954.2
4.12.2022 02:15 954.2
4.12.2022 02:00 954.2
4.12.2022 01:45 954.2
4.12.2022 01:30 954.2
4.12.2022 01:15 954.2
4.12.2022 01:00 954.2
4.12.2022 00:45 954.2
4.12.2022 00:30 954.2
4.12.2022 00:15 954.2
4.12.2022 00:00 954.2
3.12.2022 23:45 954.2
3.12.2022 23:30 964.2
3.12.2022 23:15 954.2
3.12.2022 23:00 954.2
3.12.2022 22:45 964.2
3.12.2022 22:30 964.2
3.12.2022 22:15 964.2
3.12.2022 22:00 964.1
3.12.2022 21:45 964.2
3.12.2022 21:30 964.2
3.12.2022 21:15 964.1
3.12.2022 21:00 964.1
3.12.2022 20:45 964.1
3.12.2022 20:30 974.1
3.12.2022 20:15 974.1
3.12.2022 20:00 974.1
3.12.2022 19:45 974.1
3.12.2022 19:30 974.1
3.12.2022 19:15 974.1
3.12.2022 19:00 974.1
3.12.2022 18:45 974.1
3.12.2022 18:30 974.1
3.12.2022 18:15 974.1
3.12.2022 18:00 984.1
3.12.2022 17:45 984.1
3.12.2022 17:30 984.1
3.12.2022 17:15 984.1
3.12.2022 17:00 984.1
3.12.2022 16:45 984.1
3.12.2022 16:30 984.1
3.12.2022 16:15 984.1
3.12.2022 16:00 984.1
3.12.2022 15:45 984.1
3.12.2022 15:30 984.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )