Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Moravský Svätý Ján
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 440 cm 440 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 520 cm 520 cm

Moravský Svätý Ján - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Moravský Svätý Ján - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.3.2024 19:30 2969.1
3.3.2024 19:15 2959.1
3.3.2024 19:00 2979.1
3.3.2024 18:45 2989.2
3.3.2024 18:30 2979.2
3.3.2024 18:15 2979.2
3.3.2024 18:00 2979.2
3.3.2024 17:45 2979.2
3.3.2024 17:30 2979.2
3.3.2024 17:15 2969.1
3.3.2024 17:00 2979.1
3.3.2024 16:45 2999.1
3.3.2024 16:30 2969.1
3.3.2024 16:15 2979.1
3.3.2024 16:00 2979.1
3.3.2024 15:45 2969.1
3.3.2024 15:30 2999.1
3.3.2024 15:15 2999
3.3.2024 15:00 2999
3.3.2024 14:45 2999
3.3.2024 14:30 2988.9
3.3.2024 14:15 2998.9
3.3.2024 14:00 2988.8
3.3.2024 13:45 2998.8
3.3.2024 13:30 2988.8
3.3.2024 13:15 2968.8
3.3.2024 13:00 2988.8
3.3.2024 12:45 2998.7
3.3.2024 12:30 2978.6
3.3.2024 12:15 2978.6
3.3.2024 12:00 2988.5
3.3.2024 11:45 2978.5
3.3.2024 11:30 3008.4
3.3.2024 11:15 3008.4
3.3.2024 11:00 2998.4
3.3.2024 10:45 2978.3
3.3.2024 10:30 2998.3
3.3.2024 10:15 3018.2
3.3.2024 10:00 2998.2
3.3.2024 09:45 2988.2
3.3.2024 09:30 3008.2
3.3.2024 09:15 2998.2
3.3.2024 09:00 2998.2
3.3.2024 08:45 3008.2
3.3.2024 08:30 3008.2
3.3.2024 08:15 2998.2
3.3.2024 08:00 2998.2
3.3.2024 07:45 3018.2
3.3.2024 07:30 2988.3
3.3.2024 07:15 3008.3
3.3.2024 07:00 2998.3
3.3.2024 06:45 3018.3
3.3.2024 06:30 3008.3
3.3.2024 06:15 2998.3
3.3.2024 06:00 3008.3
3.3.2024 05:45 2988.3
3.3.2024 05:30 2998.4
3.3.2024 05:15 2978.4
3.3.2024 05:00 3018.4
3.3.2024 04:45 3008.4
3.3.2024 04:30 2998.4
3.3.2024 04:15 3018.4
3.3.2024 04:00 2998.4
3.3.2024 03:45 3008.4
3.3.2024 03:30 3018.5
3.3.2024 03:15 3008.5
3.3.2024 03:00 2998.5
3.3.2024 02:45 3038.5
3.3.2024 02:30 3018.5
3.3.2024 02:15 3018.5
3.3.2024 02:00 3008.5
3.3.2024 01:45 2968.5
3.3.2024 01:30 3008.6
3.3.2024 01:15 3028.6
3.3.2024 01:00 3028.6
3.3.2024 00:45 3028.6
3.3.2024 00:30 3018.6
3.3.2024 00:15 3028.6
3.3.2024 00:00 3018.6
2.3.2024 23:45 3018.6
2.3.2024 23:30 3028.6
2.3.2024 23:15 3018.6
2.3.2024 23:00 3028.6
2.3.2024 22:45 3018.7
2.3.2024 22:30 3018.7
2.3.2024 22:15 2998.7
2.3.2024 22:00 3028.7
2.3.2024 21:45 2998.7
2.3.2024 21:30 3028.7
2.3.2024 21:15 3038.7
2.3.2024 21:00 3038.7
2.3.2024 20:45 3028.7
2.3.2024 20:30 3038.8
2.3.2024 20:15 3028.8
2.3.2024 20:00 3028.8
2.3.2024 19:45 3018.8
2.3.2024 19:30 3028.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2024-03-03 16:10:03UTC (orig:2024-03-03 06:07:43UTC) - MARS - 5040 - Moravský Svätý Ján - Morava (SK)
Extra: Kopírovaná + AU k 17:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )