Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Studienka
Tok:Rudava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Studienka - Rudava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Studienka - Rudava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 13:45 586
4.12.2022 13:30 586
4.12.2022 13:15 585.9
4.12.2022 13:00 585.9
4.12.2022 12:45 585.9
4.12.2022 12:30 585.9
4.12.2022 12:15 585.8
4.12.2022 12:00 585.8
4.12.2022 11:45 585.8
4.12.2022 11:30 585.8
4.12.2022 11:15 585.7
4.12.2022 11:00 585.7
4.12.2022 10:45 585.7
4.12.2022 10:30 585.7
4.12.2022 10:15 585.7
4.12.2022 10:00 585.7
4.12.2022 09:45 585.7
4.12.2022 09:30 585.6
4.12.2022 09:15 585.6
4.12.2022 09:00 585.6
4.12.2022 08:45 585.6
4.12.2022 08:30 585.6
4.12.2022 08:15 585.6
4.12.2022 08:00 585.6
4.12.2022 07:45 585.6
4.12.2022 07:30 585.6
4.12.2022 07:15 585.6
4.12.2022 07:00 585.6
4.12.2022 06:45 585.6
4.12.2022 06:30 585.6
4.12.2022 06:15 585.6
4.12.2022 06:00 585.6
4.12.2022 05:45 585.6
4.12.2022 05:30 585.6
4.12.2022 05:15 585.6
4.12.2022 05:00 585.6
4.12.2022 04:45 585.6
4.12.2022 04:30 585.6
4.12.2022 04:15 585.6
4.12.2022 04:00 585.6
4.12.2022 03:45 585.6
4.12.2022 03:30 585.6
4.12.2022 03:15 585.6
4.12.2022 03:00 585.6
4.12.2022 02:45 585.6
4.12.2022 02:30 585.6
4.12.2022 02:15 585.6
4.12.2022 02:00 585.7
4.12.2022 01:45 585.6
4.12.2022 01:30 585.6
4.12.2022 01:15 585.6
4.12.2022 01:00 585.6
4.12.2022 00:45 585.6
4.12.2022 00:30 585.6
4.12.2022 00:15 585.6
4.12.2022 00:00 585.6
3.12.2022 23:45 595.5
3.12.2022 23:30 595.5
3.12.2022 23:15 595.5
3.12.2022 23:00 595.5
3.12.2022 22:45 595.5
3.12.2022 22:30 595.5
3.12.2022 22:15 595.5
3.12.2022 22:00 595.5
3.12.2022 21:45 595.5
3.12.2022 21:30 595.5
3.12.2022 21:15 595.4
3.12.2022 21:00 595.4
3.12.2022 20:45 595.4
3.12.2022 20:30 595.4
3.12.2022 20:15 595.4
3.12.2022 20:00 595.4
3.12.2022 19:45 595.4
3.12.2022 19:30 595.4
3.12.2022 19:15 595.4
3.12.2022 19:00 595.4
3.12.2022 18:45 595.4
3.12.2022 18:30 595.4
3.12.2022 18:15 595.4
3.12.2022 18:00 595.4
3.12.2022 17:45 595.3
3.12.2022 17:30 595.3
3.12.2022 17:15 595.3
3.12.2022 17:00 595.3
3.12.2022 16:45 595.3
3.12.2022 16:30 595.3
3.12.2022 16:15 595.3
3.12.2022 16:00 595.3
3.12.2022 15:45 595.3
3.12.2022 15:30 595.3
3.12.2022 15:15 595.3
3.12.2022 15:00 595.2
3.12.2022 14:45 595.2
3.12.2022 14:30 595.2
3.12.2022 14:15 595.2
3.12.2022 14:00 595.2
3.12.2022 13:45 595.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )