Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Záhorská Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 430 cm 430 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Záhorská Ves - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Záhorská Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.3.2024 19:30 2638.9
3.3.2024 19:15 2648.9
3.3.2024 19:00 2649
3.3.2024 18:45 2649
3.3.2024 18:30 2649
3.3.2024 18:15 2649
3.3.2024 18:00 2649
3.3.2024 17:45 2649
3.3.2024 17:30 2649
3.3.2024 17:15 2649
3.3.2024 17:00 2649.1
3.3.2024 16:45 2649.1
3.3.2024 16:30 2649.1
3.3.2024 16:15 2649.1
3.3.2024 16:00 2649.1
3.3.2024 15:45 2649.1
3.3.2024 15:30 2659.1
3.3.2024 15:15 2659.1
3.3.2024 15:00 2659.1
3.3.2024 14:45 2649.1
3.3.2024 14:30 2659
3.3.2024 14:15 2659
3.3.2024 14:00 2659
3.3.2024 13:45 2659
3.3.2024 13:30 2659
3.3.2024 13:15 2659
3.3.2024 13:00 2658.9
3.3.2024 12:45 2658.9
3.3.2024 12:30 2658.9
3.3.2024 12:15 2658.8
3.3.2024 12:00 2668.8
3.3.2024 11:45 2668.8
3.3.2024 11:30 2658.8
3.3.2024 11:15 2658.7
3.3.2024 11:00 2668.7
3.3.2024 10:45 2668.7
3.3.2024 10:30 2668.6
3.3.2024 10:15 2668.6
3.3.2024 10:00 2668.6
3.3.2024 09:45 2668.6
3.3.2024 09:30 2668.6
3.3.2024 09:15 2668.6
3.3.2024 09:00 2668.5
3.3.2024 08:45 2668.5
3.3.2024 08:30 2668.5
3.3.2024 08:15 2668.5
3.3.2024 08:00 2668.5
3.3.2024 07:45 2668.5
3.3.2024 07:30 2668.6
3.3.2024 07:15 2678.6
3.3.2024 07:00 2678.6
3.3.2024 06:45 2678.6
3.3.2024 06:30 2678.6
3.3.2024 06:15 2678.6
3.3.2024 06:00 2678.6
3.3.2024 05:45 2678.6
3.3.2024 05:30 2678.6
3.3.2024 05:15 2678.6
3.3.2024 05:00 2678.6
3.3.2024 04:45 2678.6
3.3.2024 04:30 2678.6
3.3.2024 04:15 2678.6
3.3.2024 04:00 2678.6
3.3.2024 03:45 2678.6
3.3.2024 03:30 2678.6
3.3.2024 03:15 2688.6
3.3.2024 03:00 2678.6
3.3.2024 02:45 2678.7
3.3.2024 02:30 2678.7
3.3.2024 02:15 2678.7
3.3.2024 02:00 2678.7
3.3.2024 01:45 2678.7
3.3.2024 01:30 2688.7
3.3.2024 01:15 2688.7
3.3.2024 01:00 2678.7
3.3.2024 00:45 2678.7
3.3.2024 00:30 2678.7
3.3.2024 00:15 2678.7
3.3.2024 00:00 2678.7
2.3.2024 23:45 2688.7
2.3.2024 23:30 2688.6
2.3.2024 23:15 2688.6
2.3.2024 23:00 2688.6
2.3.2024 22:45 2688.6
2.3.2024 22:30 2688.6
2.3.2024 22:15 2688.6
2.3.2024 22:00 2688.6
2.3.2024 21:45 2688.6
2.3.2024 21:30 2688.6
2.3.2024 21:15 2688.6
2.3.2024 21:00 2688.6
2.3.2024 20:45 2688.6
2.3.2024 20:30 2688.6
2.3.2024 20:15 2698.6
2.3.2024 20:00 2698.6
2.3.2024 19:45 2688.6
2.3.2024 19:30 2698.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2024-03-03 16:10:03UTC (orig:2024-03-03 06:08:08UTC) - MARS - 5085 - Záhorská Ves - Morava (SK)
Extra: Kopírovaná + AU k 17:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )