Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Záhorská Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 430 cm 430 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Záhorská Ves - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Záhorská Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 07:15 3924
27.6.2022 07:00 3923.9
27.6.2022 06:45 3924
27.6.2022 06:30 3924
27.6.2022 06:15 3924
27.6.2022 06:00 3924.1
27.6.2022 05:45 3924.1
27.6.2022 05:30 3924.1
27.6.2022 05:15 4024.2
27.6.2022 05:00 4024.2
27.6.2022 04:00 4024.4
27.6.2022 03:00 4124.6
27.6.2022 02:00 4024.7
27.6.2022 01:00 4124.9
27.6.2022 00:00 4225.1
26.6.2022 23:00 4225.2
26.6.2022 22:00 4325.3
26.6.2022 21:00 4325.4
26.6.2022 20:00 4325.6
26.6.2022 19:00 4325.7
26.6.2022 18:00 4325.7
26.6.2022 17:00 4325.6
26.6.2022 16:00 4325.3
26.6.2022 15:00 4324.9
26.6.2022 14:00 4324.4
26.6.2022 13:00 4223.8
26.6.2022 12:00 4323.3
26.6.2022 11:00 4222.8
26.6.2022 10:00 4122.4
26.6.2022 09:00 4122.2
26.6.2022 08:00 4122
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )