Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Gabčíkovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 560 cm 560 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 630 cm 630 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 710 cm 710 cm

Gabčíkovo - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Gabčíkovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 986.6
2.12.2022 11:15 976.6
2.12.2022 11:00 976.6
2.12.2022 10:45 976.6
2.12.2022 10:30 976.6
2.12.2022 10:15 976.6
2.12.2022 10:00 976.6
2.12.2022 09:45 976.6
2.12.2022 09:30 976.6
2.12.2022 09:15 976.6
2.12.2022 09:00 976.6
2.12.2022 08:45 976.6
2.12.2022 08:30 976.6
2.12.2022 08:15 976.6
2.12.2022 08:00 976.6
2.12.2022 07:45 976.6
2.12.2022 07:30 976.6
2.12.2022 07:15 976.6
2.12.2022 07:00 976.6
2.12.2022 06:45 976.6
2.12.2022 06:30 976.6
2.12.2022 06:15 976.6
2.12.2022 06:00 976.6
2.12.2022 05:45 976.6
2.12.2022 05:30 976.7
2.12.2022 05:15 976.7
2.12.2022 05:00 976.7
2.12.2022 04:45 976.7
2.12.2022 04:30 976.7
2.12.2022 04:15 976.7
2.12.2022 04:00 976.7
2.12.2022 03:45 976.7
2.12.2022 03:30 976.7
2.12.2022 03:15 976.7
2.12.2022 03:00 976.7
2.12.2022 02:45 976.7
2.12.2022 02:30 976.7
2.12.2022 02:15 976.7
2.12.2022 02:00 976.7
2.12.2022 01:45 976.7
2.12.2022 01:30 976.7
2.12.2022 01:15 976.7
2.12.2022 01:00 976.7
2.12.2022 00:45 986.8
2.12.2022 00:30 976.8
2.12.2022 00:15 976.8
2.12.2022 00:00 986.8
1.12.2022 23:45 976.8
1.12.2022 23:30 976.8
1.12.2022 23:15 976.8
1.12.2022 23:00 976.8
1.12.2022 22:45 976.8
1.12.2022 22:30 976.8
1.12.2022 22:15 986.9
1.12.2022 22:00 976.9
1.12.2022 21:45 986.9
1.12.2022 21:30 986.9
1.12.2022 21:15 986.9
1.12.2022 21:00 986.9
1.12.2022 20:45 986.9
1.12.2022 20:30 976.9
1.12.2022 20:15 986.9
1.12.2022 20:00 987
1.12.2022 19:45 987
1.12.2022 19:30 987
1.12.2022 19:15 987
1.12.2022 19:00 977
1.12.2022 18:45 977
1.12.2022 18:30 987
1.12.2022 18:15 977.1
1.12.2022 18:00 977.1
1.12.2022 17:45 977.1
1.12.2022 17:30 977.1
1.12.2022 17:15 987.1
1.12.2022 17:00 977.1
1.12.2022 16:45 977.1
1.12.2022 16:30 977.1
1.12.2022 16:15 977.1
1.12.2022 16:00 977.1
1.12.2022 15:45 977.1
1.12.2022 15:30 977.2
1.12.2022 15:15 977.2
1.12.2022 15:00 977.1
1.12.2022 14:45 977.1
1.12.2022 14:30 977.1
1.12.2022 14:15 977.1
1.12.2022 14:00 977.1
1.12.2022 13:45 977.1
1.12.2022 13:30 977.1
1.12.2022 13:15 977.1
1.12.2022 13:00 977.1
1.12.2022 12:45 977
1.12.2022 12:30 977
1.12.2022 12:15 977
1.12.2022 12:00 977
1.12.2022 11:45 977
1.12.2022 11:30 976.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )