Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Píla
Tok:Gidra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 75 cm 75 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Píla - Gidra

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Píla - Gidra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 144.2
4.12.2022 17:00 144.2
4.12.2022 16:45 144.2
4.12.2022 16:30 144.2
4.12.2022 16:15 144.2
4.12.2022 16:00 144.1
4.12.2022 15:45 144.1
4.12.2022 15:30 144.1
4.12.2022 15:15 144.1
4.12.2022 15:00 144.1
4.12.2022 14:45 144
4.12.2022 14:30 144
4.12.2022 14:15 144
4.12.2022 14:00 144
4.12.2022 13:45 143.9
4.12.2022 13:30 143.9
4.12.2022 13:15 143.9
4.12.2022 13:00 143.8
4.12.2022 12:45 143.8
4.12.2022 12:30 143.8
4.12.2022 12:15 143.8
4.12.2022 12:00 143.7
4.12.2022 11:45 143.7
4.12.2022 11:30 143.7
4.12.2022 11:15 143.6
4.12.2022 11:00 143.6
4.12.2022 10:45 143.6
4.12.2022 10:30 143.6
4.12.2022 10:15 143.6
4.12.2022 10:00 143.6
4.12.2022 09:45 143.6
4.12.2022 09:30 143.6
4.12.2022 09:15 143.6
4.12.2022 09:00 143.6
4.12.2022 08:45 143.6
4.12.2022 08:30 143.6
4.12.2022 08:15 143.6
4.12.2022 08:00 143.6
4.12.2022 07:45 143.5
4.12.2022 07:30 143.6
4.12.2022 07:15 143.6
4.12.2022 07:00 143.6
4.12.2022 06:45 143.5
4.12.2022 06:30 143.5
4.12.2022 06:15 143.5
4.12.2022 06:00 143.5
4.12.2022 05:45 143.5
4.12.2022 05:30 143.5
4.12.2022 05:15 153.5
4.12.2022 05:00 153.5
4.12.2022 04:45 153.5
4.12.2022 04:30 153.5
4.12.2022 04:15 153.5
4.12.2022 04:00 153.4
4.12.2022 03:45 153.4
4.12.2022 03:30 153.4
4.12.2022 03:15 153.4
4.12.2022 03:00 153.4
4.12.2022 02:45 153.4
4.12.2022 02:30 153.4
4.12.2022 02:15 153.4
4.12.2022 02:00 153.4
4.12.2022 01:45 153.4
4.12.2022 01:30 153.3
4.12.2022 01:15 153.3
4.12.2022 01:00 153.3
4.12.2022 00:45 153.3
4.12.2022 00:30 153.3
4.12.2022 00:15 153.3
4.12.2022 00:00 153.3
3.12.2022 23:45 153.3
3.12.2022 23:30 153.2
3.12.2022 23:15 153.2
3.12.2022 23:00 153.2
3.12.2022 22:45 153.2
3.12.2022 22:30 153.2
3.12.2022 22:15 153.1
3.12.2022 22:00 153.1
3.12.2022 21:45 153.1
3.12.2022 21:30 153.1
3.12.2022 21:15 153.1
3.12.2022 21:00 153.1
3.12.2022 20:45 153
3.12.2022 20:30 153
3.12.2022 20:15 153
3.12.2022 20:00 153
3.12.2022 19:45 153
3.12.2022 19:30 153
3.12.2022 19:15 152.9
3.12.2022 19:00 152.9
3.12.2022 18:45 152.9
3.12.2022 18:30 152.9
3.12.2022 18:15 152.9
3.12.2022 18:00 152.9
3.12.2022 17:45 152.9
3.12.2022 17:30 152.8
3.12.2022 17:15 152.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )