Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Hrádok
Tok:Belá
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Liptovský Hrádok - Belá

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Hrádok - Belá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.4.2024 09:30 1434.5
18.4.2024 09:15 1434.5
18.4.2024 09:00 1434.5
18.4.2024 08:45 1434.4
18.4.2024 08:30 1434.3
18.4.2024 08:15 1434.3
18.4.2024 08:00 1434.2
18.4.2024 07:45 1434.2
18.4.2024 07:30 1434.1
18.4.2024 07:15 1444.1
18.4.2024 07:00 1444
18.4.2024 06:45 1444
18.4.2024 06:30 1444
18.4.2024 06:15 1444
18.4.2024 06:00 1444
18.4.2024 05:45 1444
18.4.2024 05:30 1444
18.4.2024 05:15 1444.1
18.4.2024 05:00 1444.1
18.4.2024 04:45 1444.1
18.4.2024 04:30 1444.1
18.4.2024 04:15 1444.1
18.4.2024 04:00 1444.1
18.4.2024 03:45 1444.1
18.4.2024 03:30 1444.2
18.4.2024 03:15 1454.2
18.4.2024 03:00 1454.2
18.4.2024 02:45 1454.2
18.4.2024 02:30 1454.2
18.4.2024 02:15 1454.3
18.4.2024 02:00 1454.3
18.4.2024 01:45 1454.4
18.4.2024 01:30 1454.4
18.4.2024 01:15 1454.5
18.4.2024 01:00 1454.5
18.4.2024 00:45 1454.6
18.4.2024 00:30 1464.6
18.4.2024 00:15 1464.7
18.4.2024 00:00 1464.7
17.4.2024 23:45 1464.8
17.4.2024 23:30 1464.9
17.4.2024 23:15 1464.9
17.4.2024 23:00 1465
17.4.2024 22:45 1465
17.4.2024 22:30 1465.1
17.4.2024 22:15 1465.1
17.4.2024 22:00 1465.2
17.4.2024 21:45 1465.2
17.4.2024 21:30 1465.3
17.4.2024 21:15 1465.3
17.4.2024 21:00 1465.4
17.4.2024 20:45 1475.4
17.4.2024 20:30 1475.5
17.4.2024 20:15 1475.5
17.4.2024 20:00 1475.6
17.4.2024 19:45 1475.7
17.4.2024 19:30 1475.7
17.4.2024 19:15 1475.7
17.4.2024 19:00 1475.8
17.4.2024 18:45 1475.8
17.4.2024 18:30 1475.9
17.4.2024 18:15 1475.9
17.4.2024 18:00 1476
17.4.2024 17:45 1486.1
17.4.2024 17:30 1486.3
17.4.2024 17:15 1486.5
17.4.2024 17:00 1486.7
17.4.2024 16:45 1486.9
17.4.2024 16:30 1487
17.4.2024 16:15 1487.2
17.4.2024 16:00 1487.4
17.4.2024 15:45 1487.6
17.4.2024 15:30 1487.7
17.4.2024 15:15 1487.7
17.4.2024 15:00 1487.5
17.4.2024 14:45 1487.3
17.4.2024 14:30 1487.2
17.4.2024 14:15 1486.9
17.4.2024 14:00 1486.8
17.4.2024 13:45 1486.7
17.4.2024 13:30 1496.6
17.4.2024 13:15 1486.3
17.4.2024 13:00 1486.1
17.4.2024 12:45 1485.9
17.4.2024 12:30 1495.6
17.4.2024 12:15 1495.4
17.4.2024 12:00 1495.2
17.4.2024 11:45 1495.1
17.4.2024 11:30 1494.9
17.4.2024 11:15 1494.8
17.4.2024 11:00 1494.7
17.4.2024 10:45 1494.6
17.4.2024 10:30 1494.5
17.4.2024 10:15 1494.5
17.4.2024 10:00 1494.4
17.4.2024 09:45 1494.3
17.4.2024 09:30 1504.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-04-18 03:00:00UTC - HBV - 5480 - Liptovsky_Hradok_5480 (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )