Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:45 925.3
4.12.2022 16:30 925.3
4.12.2022 16:15 925.3
4.12.2022 16:00 935.3
4.12.2022 15:45 945.3
4.12.2022 15:30 945.3
4.12.2022 15:15 945.3
4.12.2022 15:00 935.3
4.12.2022 14:45 935.3
4.12.2022 14:30 935.3
4.12.2022 14:15 935.3
4.12.2022 14:00 935.3
4.12.2022 13:45 925.3
4.12.2022 13:30 915.3
4.12.2022 13:15 905.3
4.12.2022 13:00 915.3
4.12.2022 12:45 905.3
4.12.2022 12:30 905.3
4.12.2022 12:15 905.3
4.12.2022 12:00 905.3
4.12.2022 11:45 905.3
4.12.2022 11:30 915.3
4.12.2022 11:15 925.3
4.12.2022 11:00 925.3
4.12.2022 10:45 925.3
4.12.2022 10:30 915.3
4.12.2022 10:15 905.3
4.12.2022 10:00 895.3
4.12.2022 09:45 905.3
4.12.2022 09:30 905.3
4.12.2022 09:15 905.3
4.12.2022 09:00 895.3
4.12.2022 08:45 895.3
4.12.2022 08:30 875.3
4.12.2022 08:15 805.3
4.12.2022 08:00 695.3
4.12.2022 07:45 635.3
4.12.2022 07:30 625.3
4.12.2022 07:15 625.3
4.12.2022 07:00 625.3
4.12.2022 06:45 625.3
4.12.2022 06:30 625.3
4.12.2022 06:15 625.3
4.12.2022 06:00 635.3
4.12.2022 05:45 635.3
4.12.2022 05:30 635.3
4.12.2022 05:15 635.3
4.12.2022 05:00 635.3
4.12.2022 04:45 635.3
4.12.2022 04:30 635.3
4.12.2022 04:15 635.3
4.12.2022 04:00 635.3
4.12.2022 03:45 635.3
4.12.2022 03:30 645.3
4.12.2022 03:15 645.3
4.12.2022 03:00 655.3
4.12.2022 02:45 655.3
4.12.2022 02:30 665.3
4.12.2022 02:15 675.3
4.12.2022 02:00 695.3
4.12.2022 01:45 715.3
4.12.2022 01:30 735.3
4.12.2022 01:15 765.3
4.12.2022 01:00 805.3
4.12.2022 00:45 855.3
4.12.2022 00:30 895.3
4.12.2022 00:15 925.3
4.12.2022 00:00 925.3
3.12.2022 23:45 935.3
3.12.2022 23:30 935.3
3.12.2022 23:15 935.3
3.12.2022 23:00 935.3
3.12.2022 22:45 935.3
3.12.2022 22:30 935.3
3.12.2022 22:15 935.4
3.12.2022 22:00 935.3
3.12.2022 21:45 945.3
3.12.2022 21:30 945.3
3.12.2022 21:15 955.4
3.12.2022 21:00 975.3
3.12.2022 20:45 1005.3
3.12.2022 20:30 1045.4
3.12.2022 20:15 1085.4
3.12.2022 20:00 1115.4
3.12.2022 19:45 1125.4
3.12.2022 19:30 1125.4
3.12.2022 19:15 1125.4
3.12.2022 19:00 1135.4
3.12.2022 18:45 1135.4
3.12.2022 18:30 1135.4
3.12.2022 18:15 1145.4
3.12.2022 18:00 1145.4
3.12.2022 17:45 1155.4
3.12.2022 17:30 1155.4
3.12.2022 17:15 1145.4
3.12.2022 17:00 1115.4
3.12.2022 16:45 1075.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )