Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stráža
Tok:Varínka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Stráža - Varínka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stráža - Varínka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.3.2024 20:15 327.5
3.3.2024 20:00 327.5
3.3.2024 19:45 317.6
3.3.2024 19:30 327.6
3.3.2024 19:15 327.7
3.3.2024 19:00 327.7
3.3.2024 18:45 327.8
3.3.2024 18:30 327.8
3.3.2024 18:15 327.9
3.3.2024 18:00 327.9
3.3.2024 17:45 327.9
3.3.2024 17:30 328
3.3.2024 17:15 328
3.3.2024 17:00 328
3.3.2024 16:45 328.1
3.3.2024 16:30 328.2
3.3.2024 16:15 328.2
3.3.2024 16:00 328.2
3.3.2024 15:45 328.2
3.3.2024 15:30 328.2
3.3.2024 15:15 328.2
3.3.2024 15:00 328.2
3.3.2024 14:45 328.2
3.3.2024 14:30 328.2
3.3.2024 14:15 328.2
3.3.2024 14:00 328.2
3.3.2024 13:45 328.1
3.3.2024 13:30 328
3.3.2024 13:15 327.8
3.3.2024 13:00 327.6
3.3.2024 12:45 327.5
3.3.2024 12:30 327.3
3.3.2024 12:15 327.2
3.3.2024 12:00 327
3.3.2024 11:45 327
3.3.2024 11:30 326.8
3.3.2024 11:15 336.7
3.3.2024 11:00 326.6
3.3.2024 10:45 326.5
3.3.2024 10:30 336.4
3.3.2024 10:15 326.4
3.3.2024 10:00 336.3
3.3.2024 09:45 326.2
3.3.2024 09:30 336.1
3.3.2024 09:15 336
3.3.2024 09:00 326
3.3.2024 08:45 336
3.3.2024 08:30 325.9
3.3.2024 08:15 335.9
3.3.2024 08:00 335.9
3.3.2024 07:45 335.9
3.3.2024 07:30 336
3.3.2024 07:15 326
3.3.2024 07:00 326
3.3.2024 06:45 336
3.3.2024 06:30 336.1
3.3.2024 06:15 326.1
3.3.2024 06:00 336.1
3.3.2024 05:45 336.1
3.3.2024 05:30 336.2
3.3.2024 05:15 336.2
3.3.2024 05:00 326.3
3.3.2024 04:45 326.3
3.3.2024 04:30 336.3
3.3.2024 04:15 336.3
3.3.2024 04:00 336.3
3.3.2024 03:45 336.4
3.3.2024 03:30 336.4
3.3.2024 03:15 336.4
3.3.2024 03:00 336.4
3.3.2024 02:45 336.5
3.3.2024 02:30 336.5
3.3.2024 02:15 336.6
3.3.2024 02:00 336.6
3.3.2024 01:45 336.6
3.3.2024 01:30 336.6
3.3.2024 01:15 336.6
3.3.2024 01:00 336.7
3.3.2024 00:45 336.7
3.3.2024 00:30 336.7
3.3.2024 00:15 336.7
3.3.2024 00:00 336.7
2.3.2024 23:45 336.7
2.3.2024 23:30 336.8
2.3.2024 23:15 336.8
2.3.2024 23:00 336.8
2.3.2024 22:45 336.8
2.3.2024 22:30 336.8
2.3.2024 22:15 336.9
2.3.2024 22:00 336.9
2.3.2024 21:45 336.9
2.3.2024 21:30 337
2.3.2024 21:15 337
2.3.2024 21:00 337
2.3.2024 20:45 337
2.3.2024 20:30 337
2.3.2024 20:15 337
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-03 15:00:00UTC - HBV - 6150 - Straza (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )