Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chalmová
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Chalmová - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chalmová - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.4.2024 09:45 939.1
18.4.2024 09:30 939.1
18.4.2024 09:15 939
18.4.2024 09:00 939
18.4.2024 08:45 939
18.4.2024 08:30 949
18.4.2024 08:15 949
18.4.2024 08:00 949
18.4.2024 07:45 949.1
18.4.2024 07:30 949.1
18.4.2024 07:15 949.1
18.4.2024 07:00 949.1
18.4.2024 06:45 949.2
18.4.2024 06:30 949.2
18.4.2024 06:15 949.2
18.4.2024 06:00 949.3
18.4.2024 05:45 949.3
18.4.2024 05:30 949.3
18.4.2024 05:15 949.4
18.4.2024 05:00 949.4
18.4.2024 04:45 949.4
18.4.2024 04:30 949.4
18.4.2024 04:15 949.5
18.4.2024 04:00 949.5
18.4.2024 03:45 959.5
18.4.2024 03:30 959.5
18.4.2024 03:15 959.6
18.4.2024 03:00 959.6
18.4.2024 02:45 959.6
18.4.2024 02:30 959.7
18.4.2024 02:15 959.7
18.4.2024 02:00 959.7
18.4.2024 01:45 959.8
18.4.2024 01:30 949.8
18.4.2024 01:15 959.8
18.4.2024 01:00 959.9
18.4.2024 00:45 959.9
18.4.2024 00:30 959.9
18.4.2024 00:15 9510
18.4.2024 00:00 9510
17.4.2024 23:45 9510
17.4.2024 23:30 9510
17.4.2024 23:15 9510.1
17.4.2024 23:00 9610.1
17.4.2024 22:45 9610.1
17.4.2024 22:30 9610.2
17.4.2024 22:15 9610.2
17.4.2024 22:00 9610.2
17.4.2024 21:45 9610.3
17.4.2024 21:30 9610.3
17.4.2024 21:15 9610.4
17.4.2024 21:00 9610.4
17.4.2024 20:45 9610.4
17.4.2024 20:30 9710.4
17.4.2024 20:15 9710.5
17.4.2024 20:00 9710.5
17.4.2024 19:45 9710.5
17.4.2024 19:30 9710.5
17.4.2024 19:15 9710.5
17.4.2024 19:00 9710.5
17.4.2024 18:45 9710.5
17.4.2024 18:30 9710.4
17.4.2024 18:15 9710.4
17.4.2024 18:00 9710.4
17.4.2024 17:45 9710.4
17.4.2024 17:30 9810.4
17.4.2024 17:15 9810.3
17.4.2024 17:00 9810.3
17.4.2024 16:45 9810.2
17.4.2024 16:30 9810.2
17.4.2024 16:15 9910.2
17.4.2024 16:00 9910.2
17.4.2024 15:45 9910.2
17.4.2024 15:30 9910.2
17.4.2024 15:15 9910.1
17.4.2024 15:00 9910.1
17.4.2024 14:45 9910.1
17.4.2024 14:30 9810.1
17.4.2024 14:15 9710
17.4.2024 14:00 9710
17.4.2024 13:45 9810
17.4.2024 13:30 9710
17.4.2024 13:15 9810
17.4.2024 13:00 9810
17.4.2024 12:45 9810
17.4.2024 12:30 989.9
17.4.2024 12:15 989.9
17.4.2024 12:00 989.8
17.4.2024 11:45 989.8
17.4.2024 11:30 989.7
17.4.2024 11:15 989.7
17.4.2024 11:00 989.7
17.4.2024 10:45 989.7
17.4.2024 10:30 989.7
17.4.2024 10:15 989.7
17.4.2024 10:00 989.7
17.4.2024 09:45 989.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-04-18 03:00:00UTC - HBV - 6570 - Chalmova (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )