Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nadlice
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nadlice - Bebrava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nadlice - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.3.2024 23:00 679.3
4.3.2024 22:45 679.3
4.3.2024 22:30 679.3
4.3.2024 22:15 679.3
4.3.2024 22:00 679.3
4.3.2024 21:45 679.3
4.3.2024 21:30 679.3
4.3.2024 21:15 679.3
4.3.2024 21:00 679.3
4.3.2024 20:45 679.3
4.3.2024 20:30 679.3
4.3.2024 20:15 679.3
4.3.2024 20:00 679.3
4.3.2024 19:45 679.3
4.3.2024 19:30 679.2
4.3.2024 19:15 679.2
4.3.2024 19:00 679.3
4.3.2024 18:45 679.3
4.3.2024 18:30 679.2
4.3.2024 18:15 679.3
4.3.2024 18:00 679.3
4.3.2024 17:45 679.3
4.3.2024 17:30 679.2
4.3.2024 17:15 679.2
4.3.2024 17:00 679.2
4.3.2024 16:45 679.2
4.3.2024 16:30 679.2
4.3.2024 16:15 689.2
4.3.2024 16:00 689.2
4.3.2024 15:45 689.2
4.3.2024 15:30 689.2
4.3.2024 15:15 689.2
4.3.2024 15:00 689.2
4.3.2024 14:45 689.2
4.3.2024 14:30 689.2
4.3.2024 14:15 679.2
4.3.2024 14:00 679.2
4.3.2024 13:45 679.2
4.3.2024 13:30 679.2
4.3.2024 13:15 679.2
4.3.2024 13:00 679.2
4.3.2024 12:45 669.1
4.3.2024 12:30 649.1
4.3.2024 12:15 629.2
4.3.2024 12:00 619.1
4.3.2024 11:45 629.2
4.3.2024 11:30 649.1
4.3.2024 11:15 679.1
4.3.2024 11:00 689.1
4.3.2024 10:45 689.1
4.3.2024 10:30 689.1
4.3.2024 10:15 689.1
4.3.2024 10:00 689.2
4.3.2024 09:45 689.2
4.3.2024 09:30 689.2
4.3.2024 09:15 689.2
4.3.2024 09:00 689.2
4.3.2024 08:45 699.2
4.3.2024 08:30 689.2
4.3.2024 08:15 689.2
4.3.2024 08:00 689.2
4.3.2024 07:45 689.2
4.3.2024 07:30 689.2
4.3.2024 07:15 689.2
4.3.2024 07:00 689.3
4.3.2024 06:45 689.3
4.3.2024 06:30 699.3
4.3.2024 06:15 699.3
4.3.2024 06:00 699.3
4.3.2024 05:45 699.3
4.3.2024 05:30 699.3
4.3.2024 05:15 699.3
4.3.2024 05:00 699.3
4.3.2024 04:45 699.3
4.3.2024 04:30 699.3
4.3.2024 04:15 699.3
4.3.2024 04:00 699.3
4.3.2024 03:45 699.3
4.3.2024 03:30 699.3
4.3.2024 03:15 699.3
4.3.2024 03:00 699.3
4.3.2024 02:45 699.3
4.3.2024 02:30 699.3
4.3.2024 02:15 699.3
4.3.2024 02:00 699.3
4.3.2024 01:45 699.3
4.3.2024 01:30 699.3
4.3.2024 01:15 699.3
4.3.2024 01:00 699.3
4.3.2024 00:45 699.3
4.3.2024 00:30 699.3
4.3.2024 00:15 699.3
4.3.2024 00:00 699.2
3.3.2024 23:45 699.3
3.3.2024 23:30 699.2
3.3.2024 23:15 699.2
3.3.2024 23:00 709.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-04 15:00:00UTC - HBV - 6710 - Nadlice (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )