Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nitrianska Streda
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Nitrianska Streda - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nitrianska Streda - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 396.2
4.12.2022 16:45 396.3
4.12.2022 16:30 396.3
4.12.2022 16:15 396.2
4.12.2022 16:00 396.2
4.12.2022 15:45 396.2
4.12.2022 15:30 396.2
4.12.2022 15:15 396.2
4.12.2022 15:00 396.1
4.12.2022 14:45 396.1
4.12.2022 14:30 396.1
4.12.2022 14:15 396
4.12.2022 14:00 396
4.12.2022 13:45 395.9
4.12.2022 13:30 395.9
4.12.2022 13:15 395.9
4.12.2022 13:00 395.9
4.12.2022 12:45 395.9
4.12.2022 12:30 395.8
4.12.2022 12:15 395.8
4.12.2022 12:00 395.8
4.12.2022 11:45 395.7
4.12.2022 11:30 395.7
4.12.2022 11:15 395.7
4.12.2022 11:00 395.7
4.12.2022 10:45 395.7
4.12.2022 10:30 395.7
4.12.2022 10:15 395.7
4.12.2022 10:00 395.7
4.12.2022 09:45 395.6
4.12.2022 09:30 385.6
4.12.2022 09:15 385.6
4.12.2022 09:00 395.6
4.12.2022 08:45 395.6
4.12.2022 08:30 395.6
4.12.2022 08:15 395.6
4.12.2022 08:00 395.6
4.12.2022 07:45 395.6
4.12.2022 07:30 395.7
4.12.2022 07:15 395.7
4.12.2022 07:00 395.6
4.12.2022 06:45 395.7
4.12.2022 06:30 395.7
4.12.2022 06:15 395.7
4.12.2022 06:00 395.7
4.12.2022 05:45 395.7
4.12.2022 05:30 395.7
4.12.2022 05:15 395.7
4.12.2022 05:00 395.7
4.12.2022 04:45 395.7
4.12.2022 04:30 395.7
4.12.2022 04:15 395.7
4.12.2022 04:00 395.7
4.12.2022 03:45 395.7
4.12.2022 03:30 395.7
4.12.2022 03:15 395.7
4.12.2022 03:00 395.7
4.12.2022 02:45 395.7
4.12.2022 02:30 395.7
4.12.2022 02:15 395.7
4.12.2022 02:00 395.7
4.12.2022 01:45 395.7
4.12.2022 01:30 395.7
4.12.2022 01:15 395.7
4.12.2022 01:00 395.7
4.12.2022 00:45 395.7
4.12.2022 00:30 395.7
4.12.2022 00:15 395.7
4.12.2022 00:00 395.6
3.12.2022 23:45 395.6
3.12.2022 23:30 395.7
3.12.2022 23:15 395.6
3.12.2022 23:00 395.6
3.12.2022 22:45 395.6
3.12.2022 22:30 395.6
3.12.2022 22:15 395.6
3.12.2022 22:00 385.6
3.12.2022 21:45 385.6
3.12.2022 21:30 385.6
3.12.2022 21:15 385.6
3.12.2022 21:00 385.6
3.12.2022 20:45 385.5
3.12.2022 20:30 385.5
3.12.2022 20:15 385.5
3.12.2022 20:00 385.5
3.12.2022 19:45 385.5
3.12.2022 19:30 385.5
3.12.2022 19:15 395.5
3.12.2022 19:00 385.5
3.12.2022 18:45 385.5
3.12.2022 18:30 395.5
3.12.2022 18:15 385.5
3.12.2022 18:00 395.5
3.12.2022 17:45 385.5
3.12.2022 17:30 395.4
3.12.2022 17:15 395.4
3.12.2022 17:00 395.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )