Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nové Zámky - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]
19.6.2024 01:45 201
19.6.2024 01:30 201
19.6.2024 01:15 201
19.6.2024 01:00 201
19.6.2024 00:45 202
19.6.2024 00:30 202
19.6.2024 00:15 203
19.6.2024 00:00 204
18.6.2024 23:45 205
18.6.2024 23:30 205
18.6.2024 23:15 206
18.6.2024 23:00 206
18.6.2024 22:45 207
18.6.2024 22:30 208
18.6.2024 22:15 209
18.6.2024 22:00 210
18.6.2024 21:45 212
18.6.2024 21:30 213
18.6.2024 21:15 214
18.6.2024 21:00 215
18.6.2024 20:45 216
18.6.2024 20:30 217
18.6.2024 20:15 219
18.6.2024 20:00 220
18.6.2024 19:45 221
18.6.2024 19:30 222
18.6.2024 19:15 223
18.6.2024 19:00 223
18.6.2024 18:45 223
18.6.2024 18:30 223
18.6.2024 18:15 223
18.6.2024 18:00 223
18.6.2024 17:45 222
18.6.2024 17:30 221
18.6.2024 17:15 220
18.6.2024 17:00 218
18.6.2024 16:45 216
18.6.2024 16:30 214
18.6.2024 16:15 211
18.6.2024 16:00 208
18.6.2024 15:45 206
18.6.2024 15:30 204
18.6.2024 15:15 203
18.6.2024 15:00 202
18.6.2024 14:45 203
18.6.2024 14:30 203
18.6.2024 14:15 203
18.6.2024 14:00 204
18.6.2024 13:45 204
18.6.2024 13:30 204
18.6.2024 13:15 205
18.6.2024 13:00 205
18.6.2024 12:45 206
18.6.2024 12:30 206
18.6.2024 12:15 207
18.6.2024 12:00 208
18.6.2024 11:45 208
18.6.2024 11:30 209
18.6.2024 11:15 211
18.6.2024 11:00 212
18.6.2024 10:45 213
18.6.2024 10:30 214
18.6.2024 10:15 215
18.6.2024 10:00 217
18.6.2024 09:45 219
18.6.2024 09:30 220
18.6.2024 09:15 222
18.6.2024 09:00 223
18.6.2024 08:45 225
18.6.2024 08:30 226
18.6.2024 08:15 227
18.6.2024 08:00 228
18.6.2024 07:45 229
18.6.2024 07:30 229
18.6.2024 07:15 230
18.6.2024 07:00 230
18.6.2024 06:45 230
18.6.2024 06:30 230
18.6.2024 06:15 228
18.6.2024 06:00 228
18.6.2024 05:45 227
18.6.2024 05:30 227
18.6.2024 05:15 227
18.6.2024 05:00 227
18.6.2024 04:45 227
18.6.2024 04:30 226
18.6.2024 04:15 227
18.6.2024 04:00 226
18.6.2024 03:45 225
18.6.2024 03:30 225
18.6.2024 03:15 224
18.6.2024 03:00 223
18.6.2024 02:45 221
18.6.2024 02:30 218
18.6.2024 02:15 216
18.6.2024 02:00 213
18.6.2024 01:45 210
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-06-18 21:00:00UTC - HBV - 6772 - Nove_Zamky (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )