Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nové Zámky - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]
2.12.2022 09:30 180
2.12.2022 09:15 180
2.12.2022 09:00 180
2.12.2022 08:45 180
2.12.2022 08:30 180
2.12.2022 08:15 180
2.12.2022 08:00 179
2.12.2022 07:45 180
2.12.2022 07:30 180
2.12.2022 07:15 179
2.12.2022 07:00 180
2.12.2022 06:45 180
2.12.2022 06:30 179
2.12.2022 06:15 180
2.12.2022 06:00 179
2.12.2022 05:45 180
2.12.2022 05:30 180
2.12.2022 05:15 180
2.12.2022 05:00 180
2.12.2022 04:45 180
2.12.2022 04:30 180
2.12.2022 04:15 180
2.12.2022 04:00 180
2.12.2022 03:45 181
2.12.2022 03:30 181
2.12.2022 03:15 181
2.12.2022 03:00 181
2.12.2022 02:45 182
2.12.2022 02:30 182
2.12.2022 02:15 182
2.12.2022 02:00 182
2.12.2022 01:45 182
2.12.2022 01:30 183
2.12.2022 01:15 183
2.12.2022 01:00 183
2.12.2022 00:45 184
2.12.2022 00:30 183
2.12.2022 00:15 184
2.12.2022 00:00 183
1.12.2022 23:45 183
1.12.2022 23:30 182
1.12.2022 23:15 182
1.12.2022 23:00 180
1.12.2022 22:45 179
1.12.2022 22:30 176
1.12.2022 22:15 174
1.12.2022 22:00 172
1.12.2022 21:45 171
1.12.2022 21:30 170
1.12.2022 21:15 170
1.12.2022 21:00 170
1.12.2022 20:45 170
1.12.2022 20:30 170
1.12.2022 20:15 170
1.12.2022 20:00 170
1.12.2022 19:45 170
1.12.2022 19:30 170
1.12.2022 19:15 170
1.12.2022 19:00 170
1.12.2022 18:45 170
1.12.2022 18:30 170
1.12.2022 18:15 170
1.12.2022 18:00 171
1.12.2022 17:45 171
1.12.2022 17:30 171
1.12.2022 17:15 171
1.12.2022 17:00 171
1.12.2022 16:45 171
1.12.2022 16:30 171
1.12.2022 16:15 171
1.12.2022 16:00 172
1.12.2022 15:45 172
1.12.2022 15:30 172
1.12.2022 15:15 172
1.12.2022 15:00 173
1.12.2022 14:45 173
1.12.2022 14:30 173
1.12.2022 14:15 173
1.12.2022 14:00 174
1.12.2022 13:45 174
1.12.2022 13:30 174
1.12.2022 13:15 174
1.12.2022 13:00 174
1.12.2022 12:45 175
1.12.2022 12:30 175
1.12.2022 12:15 175
1.12.2022 12:00 176
1.12.2022 11:45 176
1.12.2022 11:30 176
1.12.2022 11:15 177
1.12.2022 11:00 177
1.12.2022 10:45 177
1.12.2022 10:30 177
1.12.2022 10:15 177
1.12.2022 10:00 178
1.12.2022 09:45 178
1.12.2022 09:30 178
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )