Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vieska nad Žitavou
Tok:Žitava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 310 cm 310 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm 360 cm

Vieska nad Žitavou - Žitava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vieska nad Žitavou - Žitava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 854.2
2.12.2022 11:30 854.2
2.12.2022 11:15 854.2
2.12.2022 11:00 844.1
2.12.2022 10:45 844
2.12.2022 10:30 854
2.12.2022 10:15 854
2.12.2022 10:00 854
2.12.2022 09:45 854
2.12.2022 09:30 853.9
2.12.2022 09:15 853.9
2.12.2022 09:00 853.9
2.12.2022 08:45 853.8
2.12.2022 08:30 853.9
2.12.2022 08:15 853.9
2.12.2022 08:00 853.8
2.12.2022 07:45 863.8
2.12.2022 07:30 853.8
2.12.2022 07:15 853.8
2.12.2022 07:00 853.8
2.12.2022 06:45 853.9
2.12.2022 06:30 853.9
2.12.2022 06:15 853.9
2.12.2022 06:00 853.9
2.12.2022 05:45 853.9
2.12.2022 05:30 854
2.12.2022 05:15 864
2.12.2022 05:00 854
2.12.2022 04:45 864.1
2.12.2022 04:30 864.1
2.12.2022 04:15 864.1
2.12.2022 04:00 854.1
2.12.2022 03:45 864.1
2.12.2022 03:30 864.1
2.12.2022 03:15 864.2
2.12.2022 03:00 864.2
2.12.2022 02:45 864.3
2.12.2022 02:30 864.3
2.12.2022 02:15 864.4
2.12.2022 02:00 864.4
2.12.2022 01:45 864.4
2.12.2022 01:30 864.5
2.12.2022 01:15 864.5
2.12.2022 01:00 864.5
2.12.2022 00:45 864.6
2.12.2022 00:30 864.6
2.12.2022 00:15 864.6
2.12.2022 00:00 864.6
1.12.2022 23:45 864.7
1.12.2022 23:30 864.7
1.12.2022 23:15 864.7
1.12.2022 23:00 854.7
1.12.2022 22:45 864.6
1.12.2022 22:30 864.6
1.12.2022 22:15 864.6
1.12.2022 22:00 864.6
1.12.2022 21:45 864.6
1.12.2022 21:30 864.6
1.12.2022 21:15 864.6
1.12.2022 21:00 864.6
1.12.2022 20:45 864.6
1.12.2022 20:30 864.6
1.12.2022 20:15 864.6
1.12.2022 20:00 864.6
1.12.2022 19:45 864.6
1.12.2022 19:30 864.6
1.12.2022 19:15 864.7
1.12.2022 19:00 864.7
1.12.2022 18:45 854.7
1.12.2022 18:30 864.7
1.12.2022 18:15 864.8
1.12.2022 18:00 854.8
1.12.2022 17:45 864.9
1.12.2022 17:30 864.9
1.12.2022 17:15 865
1.12.2022 17:00 865
1.12.2022 16:45 865.1
1.12.2022 16:30 865.1
1.12.2022 16:15 855.1
1.12.2022 16:00 865.2
1.12.2022 15:45 865.2
1.12.2022 15:30 865.2
1.12.2022 15:15 865.3
1.12.2022 15:00 865.2
1.12.2022 14:45 865.2
1.12.2022 14:30 855.3
1.12.2022 14:15 855.2
1.12.2022 14:00 855.2
1.12.2022 13:45 855.2
1.12.2022 13:30 855.2
1.12.2022 13:15 855.2
1.12.2022 13:00 865.2
1.12.2022 12:45 865.2
1.12.2022 12:30 855.2
1.12.2022 12:15 855.2
1.12.2022 12:00 865.1
1.12.2022 11:45 865.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )